Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Valsidan för lärare

  Valfunktionen används då man planerar undervisningen. Med hjälp av valfunktionen kan man samla in s.k. förhandsval. På basis av förhandsvalen kan man bestämma vilka kurser som ska ordnas och hur många parallella grupper varje kurs ska ha.

  Med hjälp av valfunktionen kan man också planera undervisningens tidpunkt. När en lärare skriver in studerandens val kan han/hon också anteckna under vilka läsår de ska gå de olika kurserna. I modersmål kan t.ex. gymnasieeleverna gå kurserna 1-3 under det första läsåret, kurserna 4-6 under det andra året och kurserna 8-9 under det tredje.

  Ibruktagning

  • Man tar i bruk funktionen genom att kryssa i fältet Valfunktionen i användning som finns i registret Information om skolan.
  • Lärarna kan ändra valen då funktionen är i bruk. Om du vill att inga ändringar ska kunna göras efter ett specifikt datum ska du antingen ta bort rättigheter från lärarna eller ta funktionen ur bruk.
  • Studeranden kan ändra sina val då alternativen Tillåtet att spara samt Läsår och period är ikryssade i fältet Valtabellens fält/inställningar som finns i registret Information om skolan.

  Rättigheter

  Klassföreståndare

  • En klassföreståndare ser sin egen klass val om fältet Grupphandledaren ser alla uppgifter för sin egen grupps studerande är ikryssat i registret Information om skolan

  ELLER

  • Klassföreståndaren hör till en användargrupp som har Rätt att se valen och Rätt att mata in val i Studeranderegistret. Endast bearbetningsrätt räcker inte utan även läsrätt krävs. Användargruppen läggs till i i fältet Användargrupp i Wilma i Lärarregistret.
  • Om klassföreståndaren endast har läsrätt kan han/hon kontrollera valen, men inte ändra dem.
  • En klassföreståndare ser inga andra än studerande i sin egen klass om han/hon inte har några andra än ovan nämnda rättigheter.
  • Rättigheterna gäller för alla klasser som klassföreståndaren har.

  Skoladministrationens rättigheter

  • Kryssa i Lärarregistret/Personalregistret i fältet Rätt att bearbeta val i Wilma för studiehandledaren, skolsekreteraren och andra som får ändra studerandens val. Det här krysset ger personen rätt att ändra alla studerandes val.

  Lägga till val


  Välj först den studerande i Wilma vars val ska bearbetas. Välj sedan fliken Studier på studerandens egna sida.

  Både studerande och lärare har också en IP-flik i Wilma för att kunna markera val. Den ser likadan ut som läroplansträdet på studerandens registerkort i Primus.

  • Man lägger till val genom att klicka på kursens låda och välja vilket läsår studeranden ska läsa kursen i sidopanelen som öppnas.
  • Man tar bort val genom att välja alternativet Inget val.
  • För pågående läsårs val syns kursens förkortning och för kommande läsårs val syns en siffra. Om siffran är 1 betyder det att studeranden går kursen följande läsår, om siffran är 2 betyder det att studeranden går kursen därpå följande läsår osv.
  • För valen kan man också lägga till en specifik period. Observera dock att valets period inte överförs till Kurre, eftersom periodiseringen oftast görs först i Kurre. Om man lägger till valens period kan man få fram statistik över valen i de olika perioderna i Primus Studeranderegister med hjälp av Sammanfattning av val.
  • Du kan också använda snabbfunktionen då du lägger till valen. Detta gör du genom att kryssa i fältet Använd snabbval. Snabbvalet gör att du med ett enda klick kan välja en kurs för pågående läsår utan periodval. Funktionen underlättar situationer där du behöver ändra flera val.
  • Om det inte går att välja en kurs som studeranden redan har gått och som han/hon har fått vitsordet "Avbrutit" i, så förutsätts det att studeranden fortsätter studierna nästa gång som kursen går. Sådana vitsord behandlas på samma sätt som val när uppgifterna överförs från Primus till Kurre. Se instruktion
  • Valen sparas i Primus i läroplanen på studerandens registerkort.
  • Du kan enkelt få fram närmare uppgifter om kurserna genom att föra muskursorn ovanpå själva kursen i läroplanen. Då öppnas en inforuta med kursens förkortning, namn, kurstyp, antal studieveckor och prestationsdatum (om kursen är bedömd).

  Sammanfattning av val

  Studerande och lärare ser en sammanfattning av valantalen på Wilmas Val-sida, förutsatt att en omfattningsenhet såsom t.ex. Studieveckor är ikryssad i fältet Valtabellens fält/inställningar som finns i registret Information om skolan. Här syns de val som är sparade på Primus studerandekort. Sammanfattningen visar kurstyperna och valens läsår.

  Lägga till kursbrickans val på valsidan

  • Kursbrickans val finns sparade i Kurre och/eller på bedömningslistorna.
  • Kursbrickans val är inte medräknade i valantalet på valsidan om de inte har överförts till studerandekorten. Man kan överföra valen genom att uppdatera bedömningslistornas val till studerandekorten.
  • Gör bedömningslistor i Kurre om de inte redan är gjorda. Du kan kontrollera bedömningslistorna på grunduppgifterfönstrets flik Grupper. Om kolumnen Bedömningslista har en blå bakgrundsfärg och ett kortnummer så är bedömningslistan i skick. Om det finns ett streck i kolumnen eller om den har en röd bakgrundsfärg så saknas bedömningslistan eller så är den bristfällig. I sådana fall ska du göra en bedömningslista.
  • Gå till Bedömningsregistret i Primus och aktivera alla bedömningslistor för pågående läsår. Välj sedan Tilläggsfunktioner / Uppdatera valen till Studeranderegistret.
  • Valen är nu överförda. Kontrollera att valen syns i läroplanen i Studeranderegistret eller i Wilma.
  • Valen sparas också i Kurre och i bedömningslistorna.