Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

Scheman

    Wilma visar scheman för studerande, lärare, utrymmen och andra resurser. Det är möjligt att ge lärare och personal rätt att ändra sitt eget schema i Wilma. Det gör att t.ex. lärare i lågstadieskolorna själva kan bestämma tidpunkterna för sina lektioner, medan lärare på andra skolnivåer kan reservera utrustning eller boka ett utrymme till exempel för ett tutormöte. Det går också att ge en del av lärarna och administrationen rätt att ändra andra lärares lektioner