Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Serverbyte

  I denna anvisning beskriver vi hur Primus, Kurre och Wilma överförs till en ny server. Överföringsprocessen är mycket enkel, i praktiken kan programkatalogerna som sådana överföras direkt till den nya servern. Också Wilmas certifikat kan kopieras, förutsatt att Wilmas adress inte ändras.

  Avstängning av tjänsterna

  Primus, Kurre och Wilma är i allmänhet startade som tjänster på servern. Börja med att stänga av dessa tjänster. Stäng först Wilma, sedan Kurre och Primus.

  Överföring av programmen

  Överför programmen till den nya servern genom att helt enkelt kopiera installations- och datamapparna från den gamla servern till den nya. Programmen skriver inte i några andra filer och programmen behöver inte installeras på nytt. Tjänsterna ska dock installeras på nytt på den nya servern.


  Ändringar i mappstrukturen

  Om mappstrukturen ändras ska du korrigera sökvägarna i inställningsfilerna prserver.ini och kurreserver.ini som finns i installationsmapparna. Dessa filer innehåller information om bl.a. datamappens placering och de automatiska säkerhetskopiornas katalog.


  Ändrad IP-adress

  Om serverns ip-adress ändras ska du ändra adressen även i klientprogrammens inställningsfiler(prclient.ini och prwilma.ini).

  Byt till nytt domain i Wilmas prwilma.cfg-fil:
  WilmaUrl="https://wilma.kommun.fi/"

  Om serverprogrammens inställningsfiler tillåter trafik bara från bestämda ip-adresser bör du beakta detta och se till att Wilma även i fortsättningen tillåts kontakta Primus och Kurre.

  Wilmas certifikat

  Om Wilmas adress förblir oförändrad kan certifikaten kopieras direkt till den nya servern.

  Lägg in eventuella nya certifikat i Wilmas SSLFiles-mapp och uppdatera certifikatens namn i prwilma.cfg-filen:

  KeyRingSecretKey=nyckel
  KeyRingFile=SSLFiles/key
  CertFile=SSLFiles/certifikat
  CACertFile=SSLFiles/rotcertifikat

  Annat att beakta

  • Eventuella brandmursöppningar för smtp- eller sms-servrar
  • Eventuella brandmursöppningar för ldap-servern
  • PrimusQuery-inställningar

  Windows landsinställning påverkar inte Primus funktion.

  Ny installation av tjänsterna

  På Windows-servrar installeras tjänsterna i programmens installationsmappar med kommandona prservice /install, kurreservice /install och wilmaservice /install. Tjänsterna kan ha getts andra namn, kontrollera Primus och Kurres namn i ini-filerna och Wilmas namn i cfg-filen.

  Installation av Linux-version

  Efter serverbytet

  Som standard finns Primus databas i en data-katalog i installationskatalogen och säkerhetskopiorna i backup-katalogen. När dessa kopierats till den nya servern ska du se till att de ursprungliga filerna och uppgifterna förstörs på vederbörligt sätt eller arkiveras enligt er organisations egna anvisningar.