Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Kurre 7 - kursbricka i Wilma

    En kursbricka som har gjorts med Kurre kan göras synlig i Wilma, så att studerandena kan mata in sina val. Valsituationen och gruppstorleken syns i realtid i Kurre. Studerandena ser också sitt arbetsschema i Wilma, som automatiskt byggs upp på basis av valen. Se närmare anvisningar i artikeln Kurres kursbrickor i Wilma