Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Testdatabas och lokal installation

  Vid sidan av produktionsdatabasen kan man gärna installera en skild Primus för testning och planering av ibruktagning av större programhelheter. I testomgivningen kan man pröva och lära sig i lugn och ro, utan att röra till kommunens/läroanstaltens egentliga Primus-databas. Testversionen kan också tas med till t.ex. skolningar, och det kan användas för att bläddra gamla säkerhetskopior.


  Att ta säkerhetskopia

  • Vart skall testomgivningen installeras: lokalt på bärbar dator eller på servern till annan katalog än produktions-Primus?
  • Ta en säkerhetskopia av produktionsdatabasen. Spara det lokalt, till plats vilken man kommer åt, från kommande test-Primus.
  • Ta även säkerhetskopior av Kurre 7 -programmets arbetsschemafiler. Det är lättast att kopiera hela Kurres datakatalog (katalogens standardnamn är kurredata, och innehåller filer med .krd-ändelse).

  Att installera testomgivningen

  • Gör färdigt en tom katalog, och namnge den t.ex. "Testdatabas" eller dylikt. Det viktiga är att man alltid själv vet, om man loggat in till testdatabasen eller till produktionsdatabasen.
  • Ladda från vår programuppdateringssida ner Primus, Kurre 7:s och Wilmas installationspaket. Installera programmen till "Testdatabas"-katalogen, först Primus, därefter Kurre 7 och som sist Wilma.
  • Installera programmen normalt, men till säkerhetskopieringens tidsintervall och tidpunkt väljer man "aldrig". Det är onödigt att fulla minnet med testdatabasens automatiska säkerhetskopior.
  • Man kan installera programmen till så många maskiner som det finns behov för. Antalet installationer har inte begränsats och de påverkar inte licensavgifterna.

  • Lägg till prserver-ini-filens [Settings]-del definitionen Testmode=1. Då kommer texten "Testdatabas" till Primus huvudmeny och ändrar registerkortlistornas bakgrund till ljus röd. På detta vis märker man direkt att man är i testdatabasen.
  • Ifall man installerar testdatabasen till samma maskin som produktionsdatabasen, byt alla programmens portnummer t.ex. till en större eller mindre.
  • Fyll i till prwilma.ini-filen test-Primus och test-Kurres adress och port.
  • Ifall man installerar testversionerna som service, ge dem andra namn än vilka servicen för produktionsversionen har.

  • Kontrollera att test-Wilma inte syns till webben och fyll i till prwilma.ini-filens [AcessIPs] -del de ip-adresser, från vilka test-Wilma får kontaktas. Noggrannare instruktioner finns i underhållarens instruktionsbok som kan laddas i pdf-format från programuppdateringssidan.

  Att läsa säkerhetskopian till test-Primus

  • Starta test-Primus server- och client-del.
  • I test-Primus finns ännu ingen databas, så de egna Primus-lösenen fungerar inte. Logga in med installationslösenen. Dessa fås vid behov från vår kundsupport.
  • Välj efter inloggning Säkerhetskopiering / Tilläggsfunktioner / Läs lokal säkerhetskopia. Sök fram säkerhetskopian som togs av produktionsdatabasen, och öppna säkerhetskopian.

  • Säkerhetskopian kommer upp på listan till höger. Klicka säkerhetskopian aktiv och klicka därefter på Återställ säkerhetskopia -knappen.
  • Godkänn Primus bekräftelse, varvid Primus client-del stängs. Vid nästa inloggning kan du använda dina egna användarlösen, och i Primus syns i stället för tom databas samma uppgifter som i produktionsdatabasen.

  Kurres säkerhetskopior

  • Kopiera produktionsdatabasens kurredata-katalog och bifoga den som sådan till "Testdatabas"-katalogen
  • Starta Kurre serverdelen.

  Wilma testning

  • Då både Primus och Kurre serverdelarna är igång, logga in till testomgivningen med de egna lösenen.
  • Kontrollera i Användarnamn-registret att där finns ett eget lösen för Wilma, och att lösenet är det samma som i prwilma.ini-filen.
  • Starta Wilma. I startrutan borde finnas ett meddelande om kontakt till både Primus- och Kurre-servern.

  Genväg till test-Primus

  • Installationsprogrammet frågar ifall man också vill skapa genvägar. Ifall man svarade ja, byt ännu genvägarnas namn till mer beskrivande t.ex. TestPrimus, TestWilma osv.

  Att bearbeta testdatabasen

  • Ifall man vill påskynda start av testdatabasen, kan man från det helt och hållet radera en del av skolorna. Ifall man raderar t.ex. Exempelby lågstadium, radera skolans registerkort samt alla skolans studerande, klasser, lärare osv.

  Använda teststuderande och testlärare

  Programmen kan testas med hjälp av test-användarlösen. Dessa är till hjälp t.ex. då man vill

  • veta hur en egenskap syns för vårdnadshavare eller studerande
  • testa användarrättigheters ändringar för olika persongrupper
  • planera kommande läsår i Kurre utan studerandeuppgifter.

  Teststuderande skapas i Primus studeranderegister, testlärare i lärarregister osv. Man kan ta som botten en existerande person och kopiera dennas registerkort. Radera från kopian alla känsliga uppgifter och byt namn, adresser mm. "Erik Exempel, Testgatan 1, 12345 Testby". Personbeteckningens slutdel ändras för män till -001Ä och kvinnor till -002Ä. Man kan också byta födelsedatum i personbeteckningen.

  Största delen av de riksomfattande studerandestatistikerna görs på basen av Studerandetyp, så byt teststuderandes studerandetyp till någon annan än egentlig studerande. Man kan i Studerandetyper-registret göra en ny typ t.ex. "teststuderande". På detta sätt kommer inte teststuderande med i statistikers studerandeantal.

  Ge teststuderanden och hans/hennes vårdnadshavare ett lätt Wilma-lösen. För testlärare och -personal kan man också göra Primus-lösen.

  I Wilma-användning är det fiffigt att förena alla testlösen till en och samma användarlösen. Då kan man med en inloggning granska uppgifter från studerande, vårdnadshavare, lärare och personal perspektiv. Obs! Teststuderandena ska enligt personbeteckningarna vara myndiga eftersom det inte går att förena underåriga studerandes användarnamn överhuvudtaget.