Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Installation av Linux-versionerna

  Installation av Primus, Kurre 7:s och Wilmas Linux-versioner.

  Primus

  Installation

  1) Linux-versionen av Primus kräver följande Linux-bibliotek:
  yum install openssl-libs (eller openssl, om den inte finns)
  yum install openssl-devel
  yum install openssl-devel.i686

  OBS! Installera både 32 och 64 bits versiner av openssl-libs och openssl-devel. Openssl-devel.i686 måste installeras för att det ska gå att göra KOSKI-överföringar.

  2) Gör en katalog för Primus och zippa prserver-linux.tar.gz. Efter att man zippat finns i katalogen följande filer:

  • kanta.tar
  • prserver
  • prserver.ini
  • prserver.lic

  3) Gör en data-katalog och flytta kanta.tar -filen till katalogen.

  4) Gör vid behov prserver-filen så att den kan köras (chmod a+x prserver).

  5) Vid första programstarten skapar Primus krypteringsnycklar, vilket kan ta ganska länge.

  Uppdatering

  1) Stäng prservern. (T.ex. killall prserver)

  2) Zippa prserver-linux.tar.gz till ANNAN KATALOG än den i vilken Primus är installerad.

  3) Kopiera prserver och prserver.lic till Primus installationskatalog.

  4) Kopiera (OBS! Zippa inte!) kanta.tar till Primus data-katalog dvs. till den katalog där Primus databas finns. Kontrollera vid behov katalogens placering i prserver.ini-filen som finns i Primus installationskatalog.

  5) Gör vid behov prserver-filen så att den kan köras (chmod a+x prserver).

  Använd följande exempel endast som kompletterande instruktioner. Vid behov be om hjälp av Linux-specialisten.

  Installationsexempel:

  • mkdir primus
  • cd primus
  • tar xvfz ../prserver-linux.tar.gz
  • mkdir data
  • mv kanta.tar data
  • chmod a+x prserver
  • nohup ./prserver

  Uppdateringsexempel:

  • killall prserver
  • mkdir nyprimus
  • cd nyprimus
  • tar xvfz ../prserver-linux.tar.gz
  • cd ../primus
  • cp ../nyprimus/prserver .
  • cp ../nyprimus/prserver.lic .
  • cp ../nyprimus/kanta.tar data
  • chmod a+x prserver
  • nohup ./prserver


  Kurre 7

  Installation

  1) Gör en katalog för Kurre och zippa kurreserver-linux.tar.gz. Efter detta hittar i katalogen följande filer:

  • LinuxKurreServer
  • kurreserver.ini

  2) Bearbeta vid behov kurreserver.ini -filen. Detta är nödvändigt ifall man vill byta den port som Kurre använder eller ifall filernas plats ändaras.

  3) Gör vid behov LinuxKurreServern så att den kan köras (chmod a+x LinuxKurreServer).

  4) Vid första programstarten skapar Kurre krypteringsnycklar, vilket kan ta ganska länge.

  Uppdatering

  1) Stäng LinuxKurreServern. (T.ex.killall LinuxKurreServer)

  2) Zippa kurreserver-linux.tar.gz till en ANNAN KATALOG än den i vilken den tidigare versionen har installerats.

  3) Kopiera LinuxKurreServer installationskatalogen på den tidigare versionen.

  4) Gör vid behov LinuxKurreServern så att den kan köras (chmod a+x LinuxKurreServer).


  Wilma

  ALLMÄNT

  Detta är en installationsanvisning för Linux-versionen av Wilma. Wilmas Linux-version kräver en 64-bit Linux-server. Vi rekommenderar CentOS eller Redhat, eftersom det förekommit stabilitetsproblem med Ubuntu och Debian.

  Wilmas Linux-version behöver följande Linux-bibliotek och fonter:

  CentOS:

  yum install openssl-libs (eller openssl, om den förstnämnda inte finns)
  yum install openssl-devel
  yum install pango cairo freetype pixman fontconfig
  yum install xorg-x11-fonts-Type1.noarch xorg-x11-fonts-misc.noarch
  rpm –Uvh https://downloads.sourceforge.net/project/mscorefonts2/rpms/msttcore-fonts-installer-2.6-1.noarch.rpm

  Ubuntu:

  apt-get install libcairo2 libpango1.0
  apt-get install msttcorefonts

  Med dessa anvisningar installeras bl.a. Microsofts vanligaste truetype-fonter, såsom Arial.
  Om ni använder andra truetype-fonter som ska ingå i pdf-filer ska också dessa installeras på Wilma-servern.

  OBS! Namnen på biblioteken och fontserierna kan variera mellan Linux-versionerna. Om ni har i bruk en 64-bit Wilma, måste ni även installera 64-bitversioner av ovan nämnda bibliotek.

  Installation

  1) Gör en katalog för Wilma och zippa där wilma-linux.tar.gz. Efter detta hittar i katalogen följande filer:

  • INSTALLATIONSINSTRUKTIONER
  • - update-wilma.sh (Script, med vilken man kan uppdatera Wilma)
  • prwilma.lic (Licens)
  • LinuxWilma (64-bit Linux-version av Wilma. Denna bör användas i stället för 32-bit versionen.)
  • LinuxWilma32 (32-bit Linux-version av Wilma. Används bara om nödvändigt.)
  • ini-sample (Katalog, som innehåller exempel prwilma.ini och prwilma.cfg)
  • SharedFiles
  • WebFiles
  • SSLFiles (Katalog för SSL-certifikat)

  2) Kopiera från ini-sample -katalogen prwilma.ini och prwilma.cfg till nuvarande katalog.

  3) Bearbeta prwilma.ini -filen enligt följande:

  [Setup]

  • ServerIP="127.0.0.1" (Primus serverns ip-adress)
  • ServerPort=1222 (Primus serverns port)
  • Username="username" (Användarnamnet för Wilma i Primus)
  • Password="password" (Lösenord för användarnamnet ovan)

  [Kurre]

  • ServerIP= (Kurre serverns ip-adress)
  • ServerPort= (Kurre serverns port)

  4) Kopiera SSL-certifikatets filer till SSLFiles katalogen och bearbeta prwilma.cfg -filen. Tilläggsuppgifter om certifikat

  Kontrollera att OpenSSL har installerats på servern och att /usr/lib/libssl.so är en symbolisk länk till libssl-biblioteket som installerats till systemet. T.ex. i Ubuntu Linux görs detta:

  • ln -s /usr/lib/libssl.so.0.9.8 /usr/lib/libssl.so

  5) Gör vid behov LinuxWilma så att den kan köras (chmod a+x LinuxWilma)

  Uppdatering

  1) Kopiera den nya wilma-linux.tar.gz till Wilma katalogen
  2) Stäng Wilma (T.ex. killall LinuxWilma)
  3) Kör Update-wilma.sh (sh update-wilma.sh)
  4) Starta Wilma (sudo ./LinuxWilma &)