Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Krav på hårdvara

  I denna instruktion beskrivs de krav på dator och diskutrymme som Primus, Kurre och Wilma medför.

  Vårt programpaket består av tre program: Primus, Kurre och Wilma. De har alla en egen serverdel. Primus och Kurres clientdelar kan vara separata eller sammanslagna (sk. PrimusKurre).

  Operativsystem

  Programmen fungerar i Windows- och Linux-miljö.

  • Primus serverdel: Windows och Linux
  • Kurre serverdel: Windows och Linux
  • Wilma serverdel: Windows och Linux
  • Primus och Kurre klientdel: endast Windows, med Wine även i Linux
  • Wilma kan användas med de mest allmänna webbläsarnas nyare versioner (FireFox, Opera, Safari, Internet Explorer). Webbläsaren bör ha i bruk de senaste uppdateringarna.
  • Vi stöder både 32- och 64-bits operativsystem.

  Windows-versioner

  • Primus, Kurre 7 och Wilmas servrar fungerar med vilken som helst av de Windows-serverversioner som Microsoft stöder.
  • För Primus och Kurres clientdelar passar som operativsystem vilken Windows-version som helst som Microsoft stöder, t.ex. Vista eller Windows 10.

  Linux-versioner

  • För Primus, Kurres och Wilmas serverdelar lämpar sig Intel-baserade Linux.
  • Som operativsystem för Primus serverdelens Linux-version lämpar sig Ubuntu, CentOS eller Redhat.
  • För Wilma lämpar sig bäst CentOS eller Redhat.

  Databaser och servers

  Programmen kräver inga särskilda hjälpprogram.

  • Programmen har en egen databas, som byggts upp för skoladministrationens behov. Någon annan databas behövs inte.
  • Wilma innehåller en egen webbserver. Apache, IIS eller dylikt behövs inte.
  • Primus, Kurres och Wilmas serverdelar kan köras antingen på en fysisk server eller i virtuell miljö.

  Ipv6

  Primus, Kurre och Wilma är ipv6-kompatibla fr.o.m. följande versioner:

  • Primus 4.42c, Kurre 7.13c och Wilma 2.12c (publicerat 12/2011)

  Direct Access

  Med Direct Access kan man öppna en krypterad förbindelse utifrån till läroanstaltens interna nätverk. Direct Access är dock inte kompatibelt med IPv4-protokollet, som allmänt används för att skapa förbindelsen från användarens dator. Om man ändå vill använda Direct Access måste man ta kontakt med Primus genom att använda servermaskinens namn (t.ex. primus.serverns namn.local) eller genom att använda en IPv6-adress.

  Vid användning av Direct Access ska följande inställning göras i prclient.ini-filen:
  [Socket]
  UseIPv6=True

  Dessutom ska man i samma sektion byta ut IP-adressen på Host=-raden mot serverns namn.

  Man kan ha inställningarna ovan även om man inte använder Direct Access. Då används IPv6-adressen i stället för IPv4-adressen.

  Installation

  Programmen installeras oftast på kommunens eller samkommunens utbildningsserver.

  • För Wilma reserveras alltid en egen server, som inte används till annat. Wilma installeras på en annan server än Primus och Kurre.
  • På samma server kan t.ex. tre olika kommuners Wilma vara i gång samtidigt. De använder då olika portar.
  • Primus och Kurre kan installeras på samma server. Oftast installeras server- och clientdelarna på samma server, och för användarna skapas endast ikoner till clientdelen som finns på servern. Detta är enklare med tanke på uppdateringar.
  • Användning av Wilma förutsätter TCP/IP-nätförbindelser samt en fungerande förbindelse till Primus och Kurre.
  • Utred Wilmas slutliga installationsplats (DNS-namn, FQDN) innan du beställer certifikat. Certifikatet är bundet till adressen.
  • Alla program kan installeras antingen som en service som alltid är igång eller så att de alltid skall startas separat.

  Diskutrymme och RAM-minne

  RAM-minne

  • Reservera minst 2Gb minne för Primus- och Kurreservern. I en stor kommun är det bra att ha 16-24 Gb minne på servern, så att operativsystemet kan hålla mer data i cacheminnet och Primus kan användas effektivare.
  • För en liten skola, där Wilma t.ex. endast används inom skolans interna nätverk med en liten användarmängd, kan det räcka med en ett par år gammal Windows-dator.
  • Rekommendationen för Wilmaservern i en stor samkommun för utbildning är en 2-3 Ghz processor samt 1 gigabyte RAM-minne. Man kan också överväga användning av flera processorer eller processor med dubbel kärna.

  Diskutrymme

  Behovet av diskutrymme beror på antalet läroanstalter, studeranden, säkerhetskopior och Kurrefiler.

  Följande rekommendationer inkluderar även utrymme för tillväxt och utrymme för flera säkerhetskopior. Med en stor stad avses städer med över hundratusen invånare, och med en samkommun för utbildning avses t.ex. en samkommun bestående av fyra kommuner med utbildning på andra stadiet.

  • För enskild Primus ca 1 Gb
  • För en stor stads MultiPrimus 10-20 Gb
  • Enskild Kurre 7 ca 1 Gb
  • För MultiPrimus i en stor samkommun för utbildning 5-10 Gb
  • Wilma behöver diskutrymme främst för logfiler (txt).

  Annan bakgrundsinfo som gäller diskutrymme

  • Storleken på en tom Primus-databas är ca 5 Mb. En databas med femhundra studerandes uppgifter är 10-15 Mb.
  • Säkerhetskopian för en tom Kurre 7-databas är några kilobytes, en säkerhetskopia för femhundra studerandes läroanstalt är ca 1-5 Mb.
  • MultiPrimus och MultiKurre innehåller flera läroanstalters uppgifter, så databasen är på motsvarande sätt större.
  • MultiPrimus databasen innehåller uppgifter för alla tillhörande läroanstalter.
  • MultiKurre databasen däremot består av enskilda skol- och enhetsspecifika filer.
  • Primus databasen innehåller också en förändringslog. Databasens storlek beror på från hur lång tid ändringar sparas i produktionsdatabasen. Det är möjligt att spara t.ex. tre års uppgifter i produktionsdatabasen och uppgifter äldre än det i en separat säkerhetskopia.
  • Varje Kurre databas innehåller endast dåvarande situation. Någon ändringslog finns inte, utan man går tillbaka genom att återställa gamla säkerhetskopior.
  • Primus säkerhetskopior sparas vanligen 1 per dag en vecka tillbaka, 1 per vecka en månad tillbaka och 1 per månad ett år tillbaka (kundförfrågning 2010).
  • Av Kurre finns ofta sparat endast föregående natts säkerhetskopia. Det är ändå möjligt att begränsa hur många säkerhetskopior varje skola/enhet får spara.
  • I båda programmen finns automatisk säkerhetskopiering och möjlighet att definiera säkerhetskopieringens tidpunkt, plats, antalet säkerhetskopior mm.