Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Laajan tutkinnon osan jakaminen eri opettajille

  Tutkinnon osan opetuksen voi jakaa useammalle opettajalle joko perustietoikkunassa tai ryhmittelyikkunassa. Jakson tuntimäärästä irrotetaan kunkin opettajan osuus, minkä jälkeen merkitään osille opettajat ja opetustilat.


  Ryhmän tuntimäärän tarkistus ja muokkaaminen

  Avaa perustietoikkunan Opetusryhmät (Ryhmät)-välilehti ja klikkaa aktiiviseksi se ryhmä, jonka tuntimäärä jaetaan. Tarkista, että ryhmällä on oikea tuntimäärä tai osaamispistemäärä. Jos muutettavaa on, klikkaa ryhmää hiiren 2. painikkeella ja valitse Muuta ryhmän kestoa. Tässä ruudussa voit vaihtaa osaamispisteet lähiopetustunneiksi tai muuttaa kestoa.

  Tuntimäärän jakaminen

  Kun kesto on kunnossa, klikkaa ryhmää uudelleen hiiren 2. painikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta Ryhmän tunnit. Valitse apuruudussa ryhmä aktiiviseksi ja klikkaa sitä sitten uudelleen hiiren 2. painikkeella. Valitse ponnahdusvalikosta Irrota tunteja.

  Jos opinnon laajuus on esim. 96 tuntia ja se jaetaan tasan kolmelle opettajalle, merkitse irrotettavaksi osuudeksi 32 tuntia. Valitse sitten aktiiviseksi jäljelle jäänyt 64 tunnin osuus, ja irrota siitä toinen 32 tuntia.

  Opettajan ja opetustilan merkitseminen

  Kun opinto on jaettu kolmeen osaan, merkitään osille opettajat ja opetustilat. Klikkaa jotain ryhmän osaa hiiren 2. painikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta Ominaisuudet. Valitse osuuden opettaja ja opetustila. Jos tiettyä opettajaa ei näy listauksessa, tarkista, onko ruudun alareunassa rastittu Näytä vain vapaat. Rastin poistamalla näet listassa myös ne opettajat, joilla on jo jotain muuta opetusta samaan aikaan tämän ryhmän kanssa.

  Opettajalistauksesta on oletuksena piilotettu myös ne opettajat, joiden työsuhde ei ole voimassa ryhmän opetusaikana. Työsuhteen voimassaolo käy ilmi perustietoikkunan Opettajat-välilehden Työsuhde alkaa ja -päättyy -sarakkeista. Näytä vain vapaat -rastin poisto tuo esiin myös nämä opettajat. Opettaja näkyy listassa siitä päivästä lähtien, kun hänen työsuhteensa alkaa.

  Kun opettajat on merkitty, lukee perustietoikkunan Opetusryhmät (Ryhmät)-välilehdellä opettajan kohdalla "useita".

  Jos opetustila vaihtelee, jätä tila merkkaamatta ja täydennä se vasta kun sijoitat tunnit työjärjestykseen.

  Arviointikirjojen teko

  Ryhmästä syntyy vain yksi arviointikirja, jossa näkyy opettajana kaikki kolme opettajaa. Yksi opettaja näkyy arviointikirjan Opettaja-kentässä ja muut Muut opettajat-kentässä. Arviointikirja näkyy Primuksessa ja Wilmassa kaikilla kolmella opettajalla.

  Huom! Katso myös ohje Tutkintouudistuksesta. Suosittelemme, että tutkinnon osat jaettaisiin Primuksessa ja Kurressa entiseen tapaan opettaja/työpaikka/jakso/aihe tms. kohtaisiin osuuksiin.