Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Läroavtalsutbildning

  En person som vill gå läroavtalsutbildning söker upp ett lämpligt företag att ingå avtal med. Därefter tar någondera parten kontakt med läroavtalsbyrån.

  Läroanstalten eller läroavtalsbyrån gör ett registerkort över utbildningen i Klasser-registret, och hit styrs alla anmälningar via Utbildningskalendern i Wilma.  Att anmäla sig

  1. Endera parten kontaktar läroavtalsbyrån genom att via utbildningskalendern i Wilma fylla i
  Anmälningsblanketten

  2. Läroavtalsbyrån (utbildningsinspektören) kontrollerar om företaget redan finns i registret. Om inte, ska det föras in i registret IA- och yrkesprovsmiljöer via Wilma. Då behövs
  Blanketten för att lägga in information om företaget.

  3. Utbildningsinspektören kommer överens om ett möte med arbetsgivaren, studeranden och arbetsplatshandledaren.

  4. Utbildningsinspektören överför sökanden från Sökande-registret till Studerande-registret och anger åtminstone examen och läroplanen för studeranden så att en inledande kartläggning kan göras. Information om läroavtalet kan senare skrivas in med hjälp av blanketten
  Komplettera läroavtalsinformation.

  Första mötet

  5. Via utbildningsinspektörens konto görs en inledande
  Grund- och arbetsuppgiftskartläggning,
  som sedan ligger till grund för beslutet om läroavtalsutbildning.

  Om arbetsgivaren och sökanden gör denna kartläggning tillsammans redan innan mötet med utbildningsinspektören, ska någondera eller bägge ha ett Wilma-konto för att fylla i kartläggningen.

  6. På mötet kompletterar utbildningsinspektören vid behov arbetsgivarinformationen via Wilma.

  7. Utbildningsinspektören lägger i registret Arbetsplatshandledare och -bedömare in
  Information om arbetsplatshandledaren

  Personligt studieprogram

  8. Man går igenom studerandens kunnande examensdelsvis och funderar hur den behövliga yrkesskickligheten ska förvärvas. Här kan blanketterna om personlig tillämpning användas:
  Identifiering av kunnande
  Förvärvande av behövlig yrkesskicklighet

  För studeranden bildas samtidigt då ett personligt studieprogram, där dokumentet om personlig tillämpning ingår. När den personliga tillämpningen är klar, kan man använda
  Utskriften för personligt studieprogram

  Läroavtalet

  9. Utbildningsinspektören skriver in den kompletterande informationen om läroavtalet och färdigställer det för utskrift:

  Läroavtal för anställningsförhållande
  Företagarens läroavtal

  Läroavtalsutbildningen

  10. Vid anslaffning av utbildningar och examenstillfällen kan man använda Primusregistret Anskaffningsavtal. I detta register kan man vid behov skriva ut ett
  Anskaffningsavtal

  11. I början av läroavtalsutbildningen ska läroavtalsbyrån göra samt leverera Wilma-lösen åt arbetsplatshandledaren och vid behov åt arbetsgivaren.

  12. Under studietiden görs bedömning av lärandet via Wilma
  Mellanutvärdering

  13. Läroavtalsbyrån kontrollerar hur studierna går och sköter betalningarna till studeranden och arbetsgivaren. Anvisningar:
  Studiesociala förmåner
  Ersättning till arbetsgivaren

  Studierna avslutas

  14. När studeranden utexamineras eller studierna avslutas ska all information om studeranden registreras, kortet arkiveras och studerandens Wilma-koder inaktiveras.

  Uppdaterad: 7.4.2016