Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Erkännande av kunnande, lärarnas blankett

  Se bild

  Det är möjligt att registrera erkännande av kunnande också via Wilma. Erkännande av kunnande skrivs in på samma sätt som inlärning i arbete och yrkesprov i Wilma, dvs. via Grupper-sidan med hjälp av en blankett, via studerandens läroplansflik eller via studerandens Studier/IP-sida.

  Med blanketten kan du

  • skriva in nytt erkännande av kunnande
  • komplettera uppgifterna för ett redan existerande erkännande
  • behandla studerandens anhållan om erkännande av kunnande.

  Uppgifterna sparas i Primus register Erkännande av kunnande. I studerandens läroplansvy, vid själva kursen, syns en förstoringsglasikon ifall kunnandet i kursen har erkänts. Studeranden kan anhålla om erkännande av kunnande på en separat blankett och läraren kan godkänna eller inte godkänna det, eller så själv registrera erkännandet från början.

  Förberedelser

  • Ladda ner blanketten till Primus Blanketteditor, där du kan bearbeta den så att den motsvarar era behov.
  • Användarrättigheter som gäller blanketten ges i Användargrupper-registret.
  • I Kurstyper-registret ska du kryssa i fältet Tillåt erkännande av kunnande för de kurstyper för vilka man kan registrera erkännande, dvs. nästan alla kurstyper förutom rubrikerna.
  • I registret Information om skolan ska du kryssa i fältet Erkännande av kunnande i användning. Det gör att länken kommer fram upptill i Wilma och under Lägg till-menyn.

  Du kan också ladda ner blankettmallen (lom-filen) som finns i den här instruktionen till Blanketteditorn och göra ändringar i den där. Blankettens typ ska vara "Registrets uppgifter". Närmare instruktioner om hur blanketten laddas ner finns här. Om du vill kan du också göra en blankett själv med hjälp av instruktionerna nedan.

  Blankettens inställningar och användarrättigheter

  • Gör en ny användargrupp i registret Användargrupper för dem som får skriva in erkännande av kunnande via Wilma. Ge gruppen åtminstone rätt att skapa nya registerkort under registret Erkännande av kunnande.
  • I Lärar- och/eller Personalregistret tar du fram fältet Användargrupp i Wilma. Måla i registerrutans högra lista de personer som får lägga till erkännande av kunnande och ge dem den användargrupp du nyss gjorde.

  Du kan göra separata blanketter för respektive användargrupp. Det betyder att t.ex. studerande kan ha en egen blankett som de kan använda för att anhålla om erkännande av tidigare kunnande.

  I början av blanketten finns studerandens och kursens namn, vitsord och kurstyp. Dessa uppgifter är de viktigaste. Kurs-fältet är flerradigt, vilket betyder att det på en och samma gång går att registrera erkännandet så att det gäller flera olika kurser. Man kan skriva in erkännande av kunnande för alla studier i studerandens läroplan som har Tillåt erkännande av kunnande ikryssat för kurstypen. Arkiverade kurser syns inte i fältets vallista.

  Observera att alla uppgifter om erkännande sparas identiskt för alla de kurser som står i det flerradiga Kurs-fältet.

  I vår blankettmall står Kurs-fältet ändå i icke-bearbetningsbart läge eftersom det kan vara svårt att hitta rätt kurs i kurslistan i Wilma när erkännandet gäller också andra kurser än den på första raden. Du kan ta bort denna inställning om du vill. Ange i fältet Omfattning som avläggs om erkännandet gäller en hel prestation eller en delprestation.

  Ny blankett

  1) Gör en ny blankett med Blanketteditorn och namnge den, t.ex. Erkännande av kunnande
  2) Blankettens typ: "Registrets uppgifter"
  3) Blankettens databas: "Erkännande av kunnande"
  4) Används i Wilmas anslutningar: lärare/personal
  5) Användargrupp i Wilma: den användargrupp som du nyss skapade.
  6) Kryssa i "Syns i Wilma" och "Tillåtet av skapa nytt registerkort"
  7) Lägg in en ny del och nya fält på blanketten. Du kan ordna dem som du själv önskar.

  I Vitsord-fältet kan du ange ett villkor som begränsar hur vitsorden syns om läroanstalten använder flera olika vitsordsskalor och vitsord.
  Exempel: I Vitsordsfältet kan du för Vallistans innehåll göra följande villkor (Fält:) Vitsordsskala->Namn= (Villkor:) Grundexamen (Kryssa i fältet "Standard").

  Istället för ordet *Grundexamina* ska du skriva in namnet på den vitsordsskala som läroanstalten använder. Detta för att drop-menyn inte ska visa extra vitsord. Villkoret behövs inte om läroanstaltens alla vitsord får synas i menyn.

  Även i Kurstyp-fältet kan du göra ett villkor, så att endast de kurstyper som avser erkännande av kunnande syns i menyn.

  Blanketten i Wilma

  Lärarna ser blanketten i Wilma på flera ställen, under enskilda studerande. Klicka på en studerandes namn i studerandelistan och välj fliken Studier/IP. Klicka på det studieelement där erkännande ska läggas in. Då öppnas en hjälpruta där blanketten finns.

  Erkännande av kunnande kan läggas in för alla studier som har Tillåt erkännande av kunnande ikryssat för kurstypen. Erkännande kan också registreras via studerandens Läroplansflik. Blanketten finns då uppe till höger på sidan. Mer instruktioner hittar du via länkarna nedan.


  Artikeln har updaterats 31.03.2017