Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tulosteet Wilmassa


  Tulosteiden näkymistä voi rajoittaa koulu- ja käyttäjäryhmäkohtaisesti. Tietyn tulosteen voi laittaa esiin esim. kaikille alakouluille, toisen yläkoulujen ja lukion opinto-ohjaajille ja kolmannen koulutulokkaiden huoltajille.

  Primuksen tulosteita voi tulostaa myös Wilman kautta. Toiminto otetaan käyttöön rastimalla Koulun tiedot -rekisterin kenttä Tulostetoiminto käytössä ja valitsemalla, mitkä tulosteet halutaan esille.

  • Opiskelijan tulosteet = opiskelijan näkemät opiskelijarekisterin tulosteet
  • Huoltajan tulosteet = huoltajan näkemät opiskelijarekisterin tulosteet
  • Opettajan omat tulosteet = opettajien näkemät opettajarekisterin tulosteet
  • Henkilökunnan omat tulosteet = henkilökunnan näkemät henkilökuntarekisterin tulosteet
  • Opettajan ja henkilökunnan tulosteet = opettajien ja henkilökunnan näkemät opiskelijarekisterin tulosteet
  • Arvioinnin tulosteet = opettajien ja henkilökunnan näkemät arviointirekisterin tulosteet

  Tulosteelle ei tarvita tulostuseditorissa käyttäjäryhmää:

  Koulun tiedot -rekisterin kenttiin valitut tulosteet näkyvät kaikille ko. liittymän käyttäjille ilman käyttäjäryhmää. Opettajan tulosteet näkyvät opettajilla, jos jokin seuraavista toteutuu:

  • Opettaja on oppilaan luokanvalvoja.
  • Opettajalla on käyttäjäryhmä (Käyttäjäryhmä Wilmassa), jolle on Käyttäjäryhmät-rekisterissä rastittu Opiskelijat-rekisterin oikeudet Opettaja saa nähdä kaikki opiskelijakortit ja Tallennettujen tulosteiden tulostusoikeus.
  • Opettajalla on sama käyttäjäryhmä kuin opiskelijan kortilla kentässä Kortin omistusoikeus ryhmillä ja kyseiselle käyttäjäryhmälle on rastittu Käyttäjäryhmät-rekisterissä Opiskelijat-rekisterin oikeus Tallennettujen tulosteiden tulostusoikeus.
  • Opettajalla on Oikeus nähdä kaikki opiskelijan tiedot Wilmassa.

  Kun Opiskelijan tulosteet -kenttään valitaan "Jaksotodistus", näkee koulun jokainen opiskelija oman jaksotodistuksensa Wilmassa.

  Koulun tiedot -rekisterin kautta saa Wilmaan esiin henkilörekisterien ja arvioinnin tulosteita. Muiden rekisterien tulosteiden näkymistä säädellään käyttäjäryhmän avulla.

  Tulosteelle tarvitaan käyttäjäryhmä, kun:

  • tuloste saa näkyä vain tietyillä henkilöillä tai
  • tuloste on luettelotuloste tai
  • tuloste ei ole mukana Koulun tiedot -rekisterin kentissä (muut kuin henkilörekisterien ja arvioinnin tulosteet).

  Muiden rekisterien tulosteet

  Wilmaan voi laittaa esiin myös muiden rekisterien tulosteita. Muita rekistereitä ovat esim. Kurssit, Kurinpitotoimet, Tapaturmailmoitukset ja Kirjasto.

  • Tee tuloste siihen rekisteriin, jonka tietoja haluat tulostaa.
  • Tee käyttäjäryhmä ja merkitse se sekä tulosteelle että niille henkilöille, jotka saavat tulostetta käyttää.
  • Rasti käyttäjäryhmälle Käyttäjäryhmät-rekisterissä ko. rekisteriin Tallennettujen tulosteiden tulostusoikeus.
  • Kurssit-rekisterin tulosteet näkyvät Wilmassa Kurssit-sivulla, Kirjasto-rekisterin tulosteet Kirjasto-sivulla jne. Tulosteet eivät näy suoraan esim. Kirjasto-sivulla vaan listasta avattavan yksittäisen kirjan omalla sivulla.

  Tulosteiden ulkoasu

  Wilman tulosteet ovat PDF-muodossa ja ne avautuvat omaan ikkunaansa. Tulosteet näyttävät samalta kuin Primuksen kautta tulostettaessa, ja niitä voi tarvittaessa muokata Primuksen tulostuseditorin avulla. Muutokset päivittyvät tallennuksen yhteydessä myös Wilmaan.

  Ellet saa Wilman tulosteita auki, varmista, että

  • sinulla on käytössä PDF-lukija, esim. Acrobat Reader, Foxit Reader tms. ja että
  • selaimessasi on sallittu pop-up -ikkunoiden avaaminen. Ellei tätä ole sallittu, saat tulosteet auki klikkaamalla tulostelinkkiä hiiren 2. painikkeella ja valitsemalla "Avaa uudessa ikkunassa".

  Luettelotulosteet Wilmassa

  Wilmaan saa näkyviin myös luettelomuotosia tulosteita, esim. huoltajien yhteystietoluettelon tai opiskelijoiden keskiarvoluettelon. Luettelomuotoisia tulosteita saa asetettua Wilmaan seuraavista rekistereistä:

  • Opettajat, Opiskelijat, Henkilökunta, Sijaiset, Hakijat
  • Johtokunta, Työpaikkaohjaajat ja -arvioijat, Koulutustarkastajat
  • Hakemukset ja päätökset, Työssäoppiminen, Näytöt, Osaamisen tunnustaminen
  • Kalusto, Kirjasto
  • Asuinhuoneet, Hankintasopimukset, Harjoittelu- ja työssäoppimispaikat
  • Kurinpitotoimet, Kurssit, Lausepankki, Tapaturmailmoitukset
  • Yhteistyökumppanit, Yritykset

  Luettelomuotoinen tuloste tarkoittaa tässä tapauksessa Primuksen tulostuseditorissa tehtyä tulostetta, johon taulukon ominaisuuksissa on rastittu "Luettelo".

  Wilma ei huomioi luettelotulosteen esihakua, eli tulostuseditorissa Tulosteen ominaisuudet -ruudussa asetettua rajausta sille, keiden opiskelijoiden tietoja tulosteeseen otetaan mukaan. Wilmassa luetteloon tulevat mukaan kaikki ruudulle haetut opiskelijat.

  Luettelotulosteille tulee aina täyttää myös käyttäjäryhmä. Sama käyttäjäryhmä merkitään myös niille opettajille ja henkilökunnan jäsenille, jotka saavat tulostetta käyttää. Henkilötunnuksia ei suositella lisäämään luetteloihin, mutta jos se on välttämätöntä, kiinnitä erityistä tarkkuutta tulosteen käyttäjäoikeuksiin.

  Opiskelijoihin ja huoltajiin liittyvät luettelotulosteet näkyvät vain opettajilla ja henkilökunnalla. Tulosteet näkyvät Opiskelijat-sivulla, kun esille on valittu jokin luokka tai jonkin valmiin haun mukainen opiskelijajoukko.

  Opettaja- ja henkilökuntarekisterin luettelotulosteet näkyvät Opettajat- ja Henkilökunta-sivuilla, kun esille on otettu jonkin valmiin haun mukainen henkilöjoukko.

  Tulosteessa näytetään tiedot niistä opiskelijoista, joiden tietoja opettajalla on oikeus nähdä. Opettajan on oltava ko. opiskelijan luokanvalvoja, heillä on oltava yhteinen arviointikirja, tai opettajalla oikeus nähdä kaikki opiskelijan tiedot Wilmassa.

  Kootut tulosteet

  Koottu tuloste on ikään kuin kansio, joka kokoaa sisälleen useampia tulosteita. Koottu tuloste voi olla esim. 3-sivuinen pedagoginen asiakirja tai tutkintotodistus, jossa on erilliset kansilehdet ja sisäsivut. Tällaisissa tulosteissa käyttäjäryhmä merkitään nimenomaan koottuun tulosteeseen, ei yksittäisille sivuille.

  Koulu-tieto tulosteissa

  MultiPrimuksessa koulun nimeksi tulostuu se koulu, jonka rekisterikorttinumero Koulun tiedot -rekisterissä on 1. Jotta Wilman tulosteissa näkyisi kullakin henkilöllä hänen oma koulunsa, muuta tulosteissa koulutieto näin:

  • Koulun tiedot->Koulun nimi => ota pois kokonaan, ja tilalle: Koulu[1]->Koulun nimi. Jälkimmäinen vaihtoehto löytyy esim. opiskelijarekisterin tulosteissa opiskelijaa koskevien kenttien joukosta.