Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Kurinpitotoimet Wilmassa

  Opettajat ja henkilökunta voivat kirjata Wilman kautta kasvatuskeskustelut, jälki-istunnot, puhuttelut tms. kurinpitotoimet.


  Kirjaukset tehdään Wilmassa lomakkeella, joten toimintoa varten tarvitset sekä kirjauslomakkeen että erillisen profiilisivun, jonka avulla tiedot näytetään Wilmassa. Linkit lomakkeisiin löydät tämän ohjeen yhteydestä. Kurinpitotoimen voi kirjata joko Kurinpitotoimet-sivulta tai oppilaan Tuki-sivulta.

  Kaikki kurinpitotoimet tallentuvat Primuksen Kurinpitotoimet-rekisteriin ja ne ovat tarkasteltavissa Wilmassa kahdella tavalla:

  • Kaikkien oppilaiden merkinnät: Kurinpitotoimet-sivulla näkyvät kaikki käyttäjän oman koulun/koulujen kurinpitomerkinnät. Yksittäisen kurinpitotoimen tiedot aukeavat sen riviä klikkaamalla. Huoltajat eivät pääse tälle sivulle lainkaan. Käyttäjä näkee luettelossa kaikkien oppilaiden merkinnät - myös niiden, joita hän ei itse opeta. Esillä ovat kaikenlaiset kurinpitotoimet: kasvatuskeskustelut, jälki-istunnot, varoitukset ym. Vanhimmat tiedot voi arkistoida Primuksen Kurinpitotoimet-rekisterissä.
  • Oppilaskohtaiset merkinnät: Wilmassa kunkin oppilaan omalla Tuki-sivulla Toimenpiteet-otsikon alla näkyy oppilaalle annetut kurinpitotoimet sekä tukitoimet. Myös huoltajat näkevät toimenpiteet tällä sivulla.

  Toiminnon käyttöönotto

  Päästäkseen näkemään ja tekemään kirjauksia Wilmassa, tarvitaan seuraavat toimenpiteet:

  1. Toiminto käyttöön Wilmaan

  Toiminto otetaan käyttöön Primuksen Koulun tiedot -rekisterissä rastimalla kentät

  • Primuksen rekisterit Wilmassa ja
  • Lomaketoiminto käytössä.

  2. Käyttäjille käyttäjäryhmä, jolla oikeudet kurinpitotoimiin

  Primuksen Käyttäjäryhmät-rekisterissä annetaan kurinpitotoimia koskeviin kirjauksiin oikeudet. Luo joko kokonaan uusi käyttäjäryhmä, tai lisää johonkin jo olemassaolevaan käyttäjäryhmään (esim. PK Tuki) tarvittavat oikeudet:

  • Rasti Wilman oikeudet -välilehdeltä Kurinpitotoimet-rekisteri. Ruudun keskelle aukeaa tätä rekisteriä koskevat tarkemmat oikeudet.
  • Rasti vielä Uuden rekisterikortin luominen ja Tallennettujen tulosteiden tulostusoikeus.
  • Anna tämä käyttäjäryhmä opettajarekisterin kenttään Käyttäjäryhmä Wilmassa.

  3. Kurinpitotoimen kirjaamis/muokkauslomake sekä profiililomake

  Lataa lomakepankistamme tarvittavat lomakkeet:

  4. Lomakkeelle ja käyttäjälle sama käyttäjäryhmä

  Anna lomakkeelle käyttäjäryhmä kenttään Käyttäjäryhmä Wilmassa. Esimerkiksi käyttäjäryhmä PK Tuki. Anna sama käyttäjäryhmä opettajille Opettajarekisterin kenttään Käyttäjäryhmä Wilmassa.

  Valmistelut Primuksessa

  Kurinpitotoimet

  Aseta Primuksen Kurinpitotoimet-rekisterissä oletusluettelojärjestykseksi se, joka halutaan Wilman Kurinpitotoimet -sivulle. Hyvä järjestys voi olla esim. oppilaan nimi & toimenpiteen tyyppi & toimenpiteen määräyspäivä.

  Toimenpiteiden tyypit

  Tee Toimenpiteiden tyypit -rekisteriin mahdolliset tarvittavat tyypit. Rekisterissä on valmiina Kasvatuskeskustelu, Jälki-istunto sekä Varoitus. Tämä rekisteri löytyy Primuksen versiosta 4.46d eteenpäin. Tähän rekisteriin lisätyt toimenpiteiden tyypit, näkyvät valintalistana Kurinpitotoimet-rekisterin kentässä Toimenpiteen tyyppi. Kun lomakkeella täytetään myös toimenpiteen tyyppi, on tämän kentän avulla mahdollista tehdä esim. jakaumia erilaisista kurinpitoa tai ojentamista koskevista toimenpiteistä.

  Opettajan muut merkinnät (toimenpiteiden syyt)

  Toimenpiteiden syyt oppilaitos voi määritellä itse Opettajan muut merkinnät -nimiseen rekisteriin. Samassa rekisterissä on myös vaihtoehdot Wilman tuntimerkintöjä tarkentavaan kenttään "Muu merkintä". Ellet halua toimenpiteen syyn näkyvän tuntimerkintöjen "Muu merkintä"-listassa, jätä rastimatta kenttä Muu merkintä Wilmassa.


  HUOMAA: Täytä rekisteriin myös kenttä Nimi Wilmassa. Nimi voi olla sama kuin Selite tai hieman lyhyempi. Kenttään kirjattu nimi näkyy Wilman tukisivulla Toimenpiteet-listan kurinpitotoimien Kuvaus-kentässä. Ellei Nimi Wilmassa -kenttää ole täytetty, kuvauksena lukee "Kasvatuskeskustelu".

  Käyttäjäoikeudet

  Kaikki opettajat saavat kirjata kurinpitotoimia kaikille oppilaille, ja kaikki opettajat näkevät myös muidenkin opettajien kirjaamat kurinpitotoimet. Tämä edellyttää toki, että opettajan käyttäjäryhmällä (Käyttäjäryhmä Wilmassa) on tarvittavat oikeudet.

  Kaikkien oppilaiden kurinpitotoimet näkyvät kaikille opettajille/henkilökunnalle Kurinpitotoimet- ja oppilaan Tuki-sivulla, jos heillä on käyttäjäryhmä, jolla on oikeus Kurinpitotoimet-rekisteriin.

  Opettaja pääsee lisäämään uuden kurinpitotoimen molempien sivujen kautta, kun hänellä on sama käyttäjäryhmä kuin kurinpitotoimen lomakkeella.

  Huoltajat näkevät omassa Wilmassaan luettelon oppilaan saamista kurinpitotoimista oppilaan tukisivulla, Toimenpiteet-otsikon alla. Toimenpiteet tulevat huoltajille näkyviin samantien, kun kirjaus on tehty.

  Avainsanat: Kasvatuskeskustelu, kurinpito, ojentaminen, jälki-istunto, tuki, toimenpiteet, 13946