Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Kun opettaja vaihtuu (Kurre 7)

  Kun opettaja vaihtuu, tehdään uudelle opettajalle rekisterikortti Primukseen, ja syötetään tai siirretään hänen tietonsa myös Kurreen. Sen jälkeen aiemman opettajan ryhmät vaihdetaan sijaiselle, ja muodostetaan ryhmien arviointikirjat uudelleen.

  1) Tee uudelle opettajalle ensimmäiseksi rekisterikortti Primukseen. Jos hetu on jo tiedossa, täytä myös se. Ellet tiedä tai halua syöttää sijaisen henkilötunnusta, anna hetuksi syntymäaika ja hetun päätteeksi -001Ä (miehillä) ja -002Ä (naisilla). Käytä samaa hetua myös Kurressa.

  2) Sijainen lisätään myös Kurreen. Jos teet uuden tiedonsiirron, tulee hän siinä mukaan automaattisesti. Toinen vaihtoehto on syöttää hänen tietonsa Kurren perustietoikkunassa, Opettajat-välilehdelle.

  • Peruskouluissa ja lukioissa sijaisen tiedot voi syöttää aiemman opettajan tietojen päälle. Muista päivittää myös tunniste, ettei opettajalle jää aiemman opettajan hetua. Päivitä lisäksi korttinumero oikeaksi.
  • Ammatillisessa koulutuksessa heti lukuvuoden alusta tulevan sijaisen tiedot voi syöttää aiemman opettajan tietojen päälle, kesken vuotta tulevan tiedot taas syötetään uutena rivinä eli Uusi tieto -painikkeen kautta.

  3) Siirrä aiemman opettajan ryhmät sijaiselle

  • A) Sijainen lisätty uutena tietona: Maalaa perustietoikkunan Ryhmät-välilehdellä kaikki aiemman opettajan ryhmät, ja vaihda opettajaksi sijainen. Muodosta nämä arviointikirjat uudelleen, jolloin ryhmien opettajatieto päivittyy myös Primukseen ja Wilmaan.
  • B) Sijaisen tiedot syötetty aiemman opettajan tietojen päälle: Jos sijaisen tiedot kirjataan vanhan opettajan tietojen päälle, siirtyvät kaikki aiemman opettajan ryhmät hänelle automaattisesti. Muodosta sijaisen ryhmien arviointikirjat uudelleen, jolloin ryhmien opettajatieto päivittyy myös Primukseen ja Wilmaan.

  Sijaisen lisääminen uutena vs. tietojen kirjoittaminen aiemman opettajan tietojen päälle

  • Jos sijaisen tiedot kirjataan aiemman opettajan päälle, myös menneet ryhmät siirtyvät hänelle, joten jälkeenpäin ei voida selvittää, kuinka paljon hänelle todella kertyi opetusta - ts. näyttää siltä, että sijainen olisi opettanut koko vuoden. Perusopetuksessa ja lukiossa tällä ei yleensä ole merkitystä, vaan opetusmäärät ovat tiedossa muutenkin.
  • Jos sijainen luodaan uutena rivinä, saadaan myöhemmin selvitettyä, kuinka paljon kumpikin on opettanut. Aiemman opettajan kohdalla lukee esim. 1. - 3. jaksojen tuntimäärät ja sijaisen kohdalla 4. - 5. jaksojen tuntimäärät.

  Kun opettaja ei ole vielä tiedossa

  Jos sijainen tai seuraava viranhaltija ei ole vielä tiedossa, syötä opettaja vain Kurreen esim. nimellä "Opettaja 1" ja lyhenteellä "OPE1". Luo opettajalle rekisterikortti Primukseen heti, kun valinta on selvillä ja täytä samat tiedot myös Kurreen. Huomaa, että vaikka opettaja tunnistuu Primuksen ja Kurren välillä pelkän nimen ja korttinumeron perusteella, Wilma-käyttö vaatii täydellisen henkilötunnuksen tai muun vahvan tunnisteen (Tunniste Kurressa -kenttä).