Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Planering av fortlöpande utbildning (vuxenutbildning)

  Ibland är det svårt att planera vuxenutbildningens undervisning läsårsvis. Det är möjligt att i Kurre skapa ett schema som innefattar flera års studier. Det är då enklare att planera även sådan undervisning som fortsätter under följande läsår.

  Arbetsordning

  Första skedet

  1. Gör en Kurre-fil enligt läsåret. Skapa två periodsystem; ett veckosystem och ett vanligt periodsystem. Gör i periodsystemet en egen period för sommaren (om man på ungdomssidan har fem perioder, blir sommaren period nummer 6). Du kan även göra en Kurre-fil enligt kalenderåret men i denna anvisning beskriver vi en indelning enligt läsår.

  2. Lägg till en extra vecka i veckosystemet. Den extra veckans datum ska inte sammanfalla med något datum i någon period eller vecka i vecko- eller periodsystemet. Veckan används som hjälpmedel för att hitta kurser/studier som fortsätter utanför schemat. Skriv in 0 som omfattning i Veckor-kolumnen för att inte undervisning som periodiserats för denna vecka ska räknas med i arbetsmängden.

  Obs. Du kan skapa en dylik period också utan att ange datumuppgifter. Fyll då i periodsystemets namn och beräknade längd (0).

  3. Gå vidare som normalt med dataöverföringar (studerande, lärare, undervisningsutbud etc.) och övriga förberedelser. Då du kommer till periodiseringsskedet ska du i den extra veckan i veckosystemet placera sådan undervisning som fortsätter under följande års arbetsordning. Kom ihåg att även periodisera undervisningen normalt för innevarande läsår. När periodiseringen är klar kan du fortsätta arbetet med Kurre-filen som normalt. Kom ihåg att skapa bedömningslistorna.

  Andra skedet

  4. Skapa Kurre-filen för följande läsår genom att kopiera schemat. Gå till Kurres Allmänna inställningar / Funktioner. Ge kopian ett namn och välj i fältet Kopiering av schema alternativet Gör en identisk kopia. Klicka slutligen på Kopiera schemat. På detta sätt flyttas de fortsättande undervisningsgrupperna korrekt och hänvisningarna till bedömningslistorna förblir de rätta. Fortsätt arbetet i kopian av schemat.

  5. Arbetet i det nya schemat inleds på grunduppgifternas Grupper-flik. Göm alla undervisningsgrupper som du i det första skedet periodiserade på den extra veckan. Använd t.ex. "Slutar i period" som begränsande kolumn. Skriv i fältet Göm in den extra veckans namn och radera alla undervisningsgrupper som ännu finns kvar efter att du använt Göm-funktionen. När Kurre föreslår att du ska spara valen, kryssar du ur alternativet och väljer Ja. Valen behöver inte sparas i denna fil, eftersom undervisningen inte fortsätter.

  Obs. Om du i planeringen använde dig av en vecka utan datum kan du inte gömma undervisning med hjälp av kolumnen "Slutar i period". Använd då i stället "Perioder"-kolumnen och göm de grupper som innehåller den extra veckan.

  6. Radera sedan ur Kurre-filen alla studerande som slutat. Gör en ny dataöverföring från Primus så att du får med alla nya studerande i filen. Samtidigt får du med alla uppdaterade val även för fortsättande studerande.

  För att radera val kan du också använda Kurres egen funktion. Med funktionen kan du radera val i t.ex. sådana fall där den studerande har ett erkännande av kunnande i ifrågavarande kurs eller har blivit befriad från kursen. Välj då Dataöverföringar / Radera val på grunduppgifternas Studerande- eller Grupper-flik.

  7. Ändra periodsystemens datum så att de överensstämmer med det nya läsåret eller skapa helt nya periodsystem med nya datum. Efter detta kan du fortsätta planeringen i det nya schemat enligt den normala arbetsordningen.