Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Kurre 7:n käyttö paikallisena, esim. kannettavalla tietokoneella

  Kurre 7:aa voi käyttää myös ilman palvelinyhteyttä, joten työjärjestysten tekoa voi jatkaa oppilaitoksen ulkopuolellakin, esim. omalla kannettavalla. Kannettavalle tarvitaan pelkkä Kurre 7:n asiakasosa sekä Kurre 7 -tietokannan varmuuskopio (.krd).

  Katso ohjevideo Kurren käytöstä paikallisena tästä. Videolla käydään läpi myös varmuuskopion ottaminen ja tallentaminen paikalliseksi.

  Muista, ettei kannata työskennellä välillä varsinaisessa ohjelmassa ja välillä paikallisessa kopiossa, sillä ajatuksella että yhdistäisit myöhemmin versiot. Ohjelmassa ei nimittäin ole täydennystoimintoa (merge) tässä merkityksessä.


  Huom! Kurren yksittäiskäyttö vaatii aiemmin luodun krd-tiedoston. Uusia krd-tiedostoja voi luoda vain silloin, kun PrimusKurrella on yhteys Kurre-palvelimeen (ja tiedonsiirtoja varten yhteys Primus-palvelimeen). Kurren yksittäisversiolla voi muokata olemassa olevaa tiedostoa, mutta ei luoda täysin uutta tiedostoa tyhjästä. Käytännössä siis uusi työjärjestys aloitetaan aina työkoneella.

  Valmistelut

  Ennen asennusta avataan työkoneella se Kurre-kanta, joka halutaan siirtää kannettavalle. Työjärjestykselle määritellään ensin salasana Kurren päävalikon Yleiset asetukset -kohdassa, kentässä Yksittäiskäytön salasana. Salasanaa tarvitaan, kun Kurre-kanta avataan kannettavalla.

  Seuraavaksi otetaan varmuuskopio kyseisestä Kurre-kannasta.
  1) Valitse päävalikosta Varmuuskopiointi.
  2) Klikkaa Ota varmuuskopio -painiketta.
  3) Anna varmuuskopiolle jokin kuvaava nimi
  4) Varmuuskopio ilmestyy ruudulle. Klikkaa Kopioi paikalliseksi. Paikallisen kopion sijaintipaikaksi voidaan valita esim. muistitikku, jolla kanta saadaan siirrettyä kannettavalle.

  Paikallista kopiota tallennettaessa Kurre kysyy, kopioidaanko myös ohjelmaympäristö. Kyllä-vastauksella kopioon tulee mukaan myös kaikki kannettavalle tarvittava eli itse ohjelma sekä kaikki yksittäiskäytössä tarvittavat tiedostot. Ympäristön kopioiminen kannattaa myös siksi, että näin saadaan kannettavalle sama ohjelmaversio kuin työkoneella on.


  Käyttö kannettavalla tietokoneella

  Kannettavalle tarvitaan itse ohjelma PrimusKurre (primuskurre.exe), Kurren tietokanta (työjärjestyksennimi.krd) sekä Kurren lisenssitiedosto (lisenssinimi.lic). Nämä kaikki tiedostot tulevat automaattisesti mukaan, jos ohjelmaympäristökin kopioitiin. Paikallista kopioita ei välttämättä tarvitse siirtää muistitikulta kannettavalle, vaan sitä voidaan käyttää suoraan tikulta. Näin käyttö on vielä enemmän paikasta riippumatonta.

  Kannan avaaminen

  Työskentely aloitetaan käynnistämällä PrimusKurre-asiakasosa ja klikkaamalla sitten Kirjaudu Kurreen. Avautuu selausruutu, jossa haetaan muokattava työjärjestys (123_nimi.krd). Kurre kysyy nyt kannalle aiemmin määriteltyä yksittäiskäytön salasanaa. Salasanan syötön jälkeen ohjelma aukeaa ja työskentelyä voidaan jatkaa tavalliseen tapaan.

  Tallennus

  Toisin kuin palvelinyhteyttä käytettäessä, itsenäinen Kurre-ohjelma ei tallenna muutoksia automaattisesti vaan käyttäjän on tallennettava muutokset itse. Samasta kannasta voi tallentaa useita eri versioita eri nimillä. Tallennus löytyy kaikkien ikkunoiden Toiminnot-valikosta. Tiedoston tallennuksen näppäinyhdistelmä on Ctrl+Shift+S. Yksittäisiä tietoja tietyissä ikkunoissa voi tallentaa näppäinyhdistelmällä Ctrl+S.

  Kannan palautus työkoneelle

  Kun työ on valmis, voidaan Kurre-kanta siirtää kannettavalta takaisin työkoneelle esim. muistitikulla. Kirjaudu normaalisti Kurreen ja valitse Kurren päävalikosta Tuo Kurre-tiedosto. Valitse selausruudun avulla oikea krd-tiedosto.

  Jos palvelimella on samasta työjärjestyksestä vanhempi versio (se, josta aikoinaan otettiin kopio paikallista käyttöä varten), Kurre kysyy korvataanko vanha tiedosto uudella.

  • Jos haluat korvata vanhan nyt tuotavalla, valitse Kyllä.
  • Kurre kysyy työjärjestyksen salasanaa. Jos et muista enää salasanaa, ota yhteys tukipalveluumme.
  • Kurre ilmoittaa tiedoston tuonnin onnistuneen. Ikkunassa on asetus Tulosta lista sijoitusten päällekkäisyyksistä muiden julkisten tiedostojen kanssa. Jos jätät asetukseen rastin ja klikkaat Ok, voit tulostaa listan mahdollisista päällekkäisyyksistä.
  • Jos haluat säilyttää myös vanhan version palvelimella, klikkaa Kanta löytyi -ruudun vasemmasta ylänurkasta Asetukset, ja valitse Tuo tiedosto uutena.
  • Kurre kysyy ensin työjärjestyksen salasanaa, ja sitten nimeä nyt tuotavalle tiedostolle. Anna nyt tuotavalle versiolle eri nimi kuin vanhalle.

  Huomioitavaa Kurren yksittäiskäytössä

  Niin kauan kuin Kurre-kantaa käytetään palvelinyhteydellä, näkyvät muidenkin oppilaitosten tekemät varaukset työjärjestyksissä. Sen jälkeen kun kanta irrotetaan ja viedään omalle kannettavalle, katkeaa yhteys muiden oppilaitosten varauksiin. Jo tehdyt varaukset pysyvät, mutta uudet eivät tule näkyviin. Tämän vuoksi irrotetulla kannalla jatketaan lähinnä oman oppilaitoksen resurssien käytön suunnittelua.

  Ennen kuin rehtori tai muu käyttäjä siirtää oppilaitoksensa kannan kannettavalle, olisi hyvä neuvotella yhteisten resurssien jakamisesta muiden oppilaitosten kanssa. Yhteisten resurssien sijoitukset kannattaa tehdä mahdollisimman valmiiksi siinä vaiheessa, kun vielä käytetään palvelinyhteyttä ja varaukset tulevat näkyviin samantien.

  Jos työjärjestystä ei ole määritelty julkiseksi, oman oppilaitoksen kannan palauttaminen kannettavalta ei vaikuta muiden oppilaitosten Kurre-työskentelyyn millään tavalla. Jos kanta on julkinen, ilmestyvät uudet varaukset yhteisten resurssien työjärjestyksiin sillä hetkellä, kun kanta palautetaan multiKurreen.

  Palautuksen mukana tulevat uudet varaukset eivät kumoa jo olemassa olevia muiden oppilaitosten varauksia, vaan ne täydentyvät uusilla. Näin ollen yhteisille resursseille saattaa muodostua päällekkäisyyksiä. Kurre ei ilmoita päällekkäisyyksistä erikseen vaan niiden tarkastaminen jää käyttäjän tehtäväksi. Jos resurssien käyttö oli sovittu etukäteen, ei päällekkäisyyksiä pitäisi syntyä.