Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Wilman ja Kurre 7:n yhteiskäyttö

  Jotta Kurre ja Wilma löytävät toisensa ja toimivat yhdessä, täytyy seuraavien asetusten olla kunnossa:

  Kurre-palvelimen sijainti

  Wilman ini-tiedostoon määritellään Kurre-palvelimen IP ja portti.
  [Kurre]
  ServerIP="127.0.0.1" (Kurre-palvelimen ip)
  ServerPort=2000 (Kurre-palvelimen portti)

  Jos asetukset ovat kunnossa, Wilma ilmoittaa käynnistysruudussa saaneensa yhteyden Primus- ja Kurre-palvelimille.

  Huom! Jotkin palomuurituotteet ja esim. Ciscon Voip varaavat portin 2000 itselleen. Jos Wilma ei käynnisty Kurre-asennuksen jälkeen, siirrä Kurre toiseen porttiin.


  Julkisuusasetukset

  Vaikka Wilma saa yhteyden Kurre-palvelimeen, ei Wilma oletuksena näytä Kurresta mitään tietoja. Tämä takaa työjärjestyksen tekijälle työrauhan. Poikkeuksen muodostavat ne henkilöt, joilla on oikeus muokata työjärjestyksiä Wilman kautta. Nämä henkilöt näkevät Wilmassa kaikki ne työjärjestykset, joissa he ovat itse mukana. Työjärjestyksen muokkaamisen voi kuitenkin estää myös heiltä siihen asti, että työjärjestykset on saatu tiettyyn pisteeseen.

  Kun työjärjestys on valmis, rastitaan Kurren Yleiset asetukset -ruudussa Julkinen Wilmassa. Ilman tätä rastia mikään Kurresta tulevat tieto ei näy Wilmassa opiskelijoille, huoltajille ja niille opettajille/henkilökunnalle, joilla ei ole pääsyä muokkaustilaan.

  Wilmaan liittyvät koko työjärjestystiedostoa koskevat asetukset on koottu omalle välilehdelleen. Välilehden kautta säädellään mm. tietojen esitystapaa Wilmassa sekä millaisia muutoksia työjärjestyksiin saa Wilmassa tehdä.

  Työjärjestysten julkaisu

  Julkinen Wilmassa -asetus koskee koko lukuvuotta. Jos haluat julkaista Wilmassa esim. vain 1. jakson, vain opettajien työjärjestykset tai piilottaa koeviikot, tee tarvittavat piilotukset ennen julkaisua.

  Kurssitarjottimien julkaisu

  Kurssitarjottimien näkymistä Wilmassa säädellään tarjotinkohtaisesti ryhmittelyikkunan Kurssitarjotin-välilehdellä, Ominaisuudet-ruudussa. Jos haluat julkaista kerralla lukuvuoden kaikki tarjottimet, rasti kaikille tarjottimille Tarjotin näkyy Wilmassa.

  Arviointikirjat - ryhmien julkaisu

  Opettajien opetusryhmät näkyvät Wilman Ryhmät-sivulla heti, kun ryhmistä on muodostettu arviointikirjat. Arviointikirjat syntyvät Primuksen arviointirekisteriin.

  Henkilötiedot

  Wilma yhdistää Kurren opiskelijat ja opettajat Wilman käyttäjätunnuksiin henkilötunnuksen avulla. Kurrella tehdyt tarjottimet ja työjärjestykset näkyvät Wilmassa vain sellaisilla henkilöillä, joilla on täydellinen hetu niin Primuksessa kuin Kurressakin.

  Kurre merkitsee keltaisella täplällä ne henkilöt, joiden hetu on puutteellinen (esim. XXXX-loppuinen) tai joiden tunnisteena on muu kuin hetu.

  Opiskelijan/opettajan täytyy olla mukana siinä Kurre-kannassa, jonka tarjotin tai työjärjestys halutaan näkyville Wilmaan. Jos muun henkilökunnan (koulusihteeri, terveydenhoitaja ym.) halutaan näkevän työjärjestykset, tulee heidätkin lisätä Kurre-kantaan.