Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Primus W4 installation

  Före installationen bör läroanstalten ha en utnämnd huvudanvändare, som handleder andra och delar ut användarnamn. Kontrollera före installation att datorerna uppfyller följande minimikrav, detta gäller både klientdatorerna och servern.

  Operativsystem

  • Som operativsystem på serverdelen för Primus Windows-version lämpar sig vilket Windows-operativsystem som helst som stöds av Microsoft.
  • Som operativsystem på serverdelen för Primus Linux-version lämpar sig t.ex. Ubuntu eller någon annan allmän Linux-distribution.
  • Primus klientdel finns endast i Windows-version och som operativsystem lämpar sig vilket Windows-operativsystem som helst som stöds av Microsoft.

  Skivenhetsminne

  • Minst 100 megabyte ledigt

  Installation

  Primus innehåller ett enkelt installationsprogram som kan installera både Primus serverdel och klientdel på samma gång. Man installerar en serverdel, medan klientdelarna kan vara flera. Flera klientdelar behövs om man vill ha programmet på svenska för endel skolor och på finska för andra, eller om användaren inte ska behöva välja skola i samband med inloggningen utan istället styras direkt till rätt skola.

  Om skolan har ett nätverk, ska både Primus serverdel och klientdel installeras på nätets server. Programmens uppdatering och underhåll fungerar då enklast. Serverdelen kan installeras som en tjänst som alltid är igång. På arbetsdatorerna görs endast ikoner för klientdelen som finns på servern.

  Om Primus installeras lokalt (inte på nätet) så installeras både server- och klientdelen på samma dator. Användaren startar själv både server- och klientdelen då arbetet inleds.

  Primus laddas ner från Programuppdateringssidan. Man loggar in på sidan med läroanstaltens användarnamn.

  Installationsalternativ för klientdelen

  Gör en egen katalog för klientdelen. I multiPrimus kan klientdelen installeras så att alla skolor använder samma klientdel eller så att olika klientdelar används av olika skolor/personer. Med båda alternativen är det möjligt att göra skolspecifika inställningar.

  • Om du installerar en gemensam klientdel ska du göra skolspecifika underkataloger som innehåller en egen inställningsfil, prclient.ini. På arbetsdatorerna gör man ikoner som startar klientdelen som använder inställningarna i skolans ini-fil.
  • Om du installerar flera klientdelar ska varje klientdel ha en egen inställningsfil, prclient.ini. Detta betyder att på servern installeras kommunens gemensamma Primus-serverdel, men i olika kataloger. En katalog för "skola1", en för "skola2" o.s.v. och i varje katalog finns det både prclient.exe och prclient.ini.

  Prclient.ini-filen ska alltid finnas antingen i samma katalog som själva klientdelen eller så visar ikonen ini-filens placering.

  Primus kan också installeras så att serverdelen finns på servern och klientdelarna på arbetsdatorerna. I detta fall tar uppdateringen och underhållet av klientdelarna lite mera tid och man måste vara noggrann i samband med uppdateringarna så att både serverdelen och klientdelen alltid är av samma version.