Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

2015: Betyg över utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv, TELMA

  Se bild

  Betygsmodellen är uppgjord enligt Utbildningsstyrelsens föreskrifter 3/012/2015 om betyg och gäller från 1.8.2015.

  Spara betygsmodellen som finns under Filer-rubriken på din dator.

  Öppna därefter Primus och Studeranderegistrets utskriftseditor. Välj Funktioner / Kopiera från fil och öppna filen som du nyss sparade. Gör likadant med den andra filen. Filerna är nu inlästa och sparade i Primus.

  Förberedelser

  För att kunna ge betyg och följa upp hur studierna framskrider ska dessa studerande ha en separat läroplan med egna studier och rubriker i Primus.

  • Sätt in studieelement och rubriker i Undervisningsutbud-registret enligt Utbildningsstyrelsens anvisningar.
  • Gör i Läroplansregistret en läroplan t.ex. med namnet "Telma", och lägg in de studier som ska ingå i utbildningen i den. Studierna ska föras in i läroplanen i den ordningsföljd som de ska stå på betyget.

  • Ta i Studeranderegistret fram de fält som gäller orientering i utbildningen och förberedande för arbete/IA. Fälten finns i Orienteringstabellen och i Förberedningstabellen. De här skrivs ut nertill på betyget under "I examen ingår".
  • Valma- och Telma-utbildningar registreras i registret Utbildning i tränings- och rehabiliteringssyfte. I Studeranderegistret finns ett länkfält som är kopplat till det registret: Utbildning i tränings- och rehabiliteringssyfte, där du väljer utbildning för respektive studerande.

  Bedömning

  • Bedömningen sker i huvudsak verbalt och samtidigt beskriver man hur den studerande har uppnått sina individuella mål.
  • Också kompetenspoängen anges studerandespecifikt.
  • I bedömningsskedet kan man vid behov i tilläggsuppgifterna ange en tilläggsreferens som skrivs ut på betyget.
  • De delar som hör under valbara studier läggs direkt in i läroplanen eller så kan de hämtas från en annan läroplan (Lägg till övrig prestation eller Välj kurs som inte finns i läroplanen).

  Utskriften

  Sidhuvudet

  • Uppgifterna om läroanstalten i sidhuvudet hämtas från Information om skolan, fälten Upprätthållarens namn och Skolans namn.
  • Namnet på utbildningen tas från fältet Utbildning i tränings- och rehabiliteringssyfte, omfattningen från Studeranderegistrets fält Studiernas omfattning.
  • Studerandens namn och personbeteckning hämtas från Studeranderegistret.
  • Övrig text i sidhuvudet står rakt i utskriftsbottnen.

  Prestationstabellen

  • Det finns tre rader i prestationstabellen. Den första raden skriver ut rubrikerna, kurstypen 1 rubrik.
  • Den andra och tredje raden ger de bedömda studierna och deras omfattning och bedömning. Om det finns en referensuppgift för studieelementet (fältet Tilläggsuppgifter är ifyllt), skrivs en fotnotssiffra ut efter kursnamnet.
  • Den andra raden skriver ut information om utbildningen, såvida bedömningen har getts verbalt. I detta fall hämtas bedömningen från fältet Verbal bedömning i kursprestationen.
  • Den tredje raden ger information om utbildningen, om bedömningen har gjorts med ett vitsord eller med "godkänd" (t.ex. om en examensdel erkänts).
  • Omfattningen hämtas specifikt för varje studerande beroende på hur kursen bedömts.

  Sidfoten

  • I sidfoten utskrivs omfattningen för studerandens alla prestationer, i kompetenspoäng.
  • Informationen om orientering och förberedning som kommer under "I examen ingår" hämtas från Orienteringstabellen och i Förberedningstabellen i Studeranderegistret.
  • I punkten "Tilläggsuppgifter" kommer information om eventuella anpassningar och fotnoter samt den text som står i fältet Betygets tilläggsuppgifter.

  Nertill i sidhuvudet kommer datumet samt rektorns grupphandledarens namnförtydliganden. Under dessa finns plats för läroanstaltens stämpel.

  Utskriftens baksida

  • Baksidan finns på en separat utskrift som innehåller läroanstaltens namn och kontaktuppgifter samt Tillstånd att ordna utbildning, från Information om skolan.
  • I punkten "I utbildningen följs..." ska du skriva in rätt examen samt datum och diarienummer i stället för bransch X.
  • All övrig information är inskriven rakt i utskriftsbottnen.

  Att sätta ihop utskriften

  Sätt ihop fram- och baksidan av utskriften så att båda skrivs ut på samma gång för respektive studerande. Gör en ny tom utskrift i utskriftseditorn och välj Inställningar / Utskriftens egenskaper. Lägg in både fram- och baksidan i "Utskriftssammansättning". Namnge den sammansatta utskriften med t.ex. "Telma, sammansatt". Mer info om detta finns under Relaterade sidor.

  Uppdaterad: 16.12.2015


  Artikeln har updaterats 16.12.2015

  Relaterade sidor: