Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Lisätietoja asennuksesta

  Asennuksessa koneelle tulleet tiedostot ja kansiot,
  virhetilanteita ja tiedostojen asetustiedot.

  Asennuksessa koneelle tulleet tiedostot ja kansiot

  Palvelin

  • prserver.exe (ohjelma)
  • prserver.ini (asetustiedosto)
  • prserver.lic (lisenssitiedosto)
  • libeay32.dll (salauskirjasto)
  • ssleay32.dll (salauskirjasto)
  • prservice.exe (ohjelmatiedosto)

  Asiakasosa

  • prclient.exe (ohjelmatiedosto)
  • prclient.ini (asetustiedosto)

  Tietokanta

  • *.prd (tietokantatiedostot)

  Asetustiedot, prserver.ini ja prclient.ini

  Palvelimen / serverin asetustiedot

  Osa asetuksista kysytään asennusohjelman aikana. Mikäli haluat myöhemmin muuttaa niitä, ei ohjelmaa tarvitse asentaa uudelleen. Palvelinosan asetukset ovat tallentuneet prserver.ini -tiedostoon, joka on samassa kansiossa kuin itse ohjelma, prserver.exe. Ini-tiedostoa voi muokata millä tahansa puhdasta ascii-tekstiä tekevällä tekstieditorilla.

  prserver.inin asetukset

  • [language] -osiossa määritellään ohjelman käyttämä kieli. Esimerkiksi: LangID=1, numero 1 tarkoittaa suomen kieltä. Kielien numerot ovat seuraavat: 1=suomi, 2=ruotsi ja 3=englanti.
  • [Dirs] -osiossa määritellään palvelimen tarvitsemien hakemistojen tietoja eli polkuja, joista ohjelma niitä etsii. DataDir määrittelee hakemiston, josta palvelin etsii tietokantaa; TempDir hakemiston, johon Primus tekee väliaikaistiedostoja; BackupDir hakemiston, johon palvelin tallentaa varmuuskopiot; esim. DataDir=C:\primusW4\data\ ja DocsDir hakemiston, johon liitetiedostot tallennetaan.
  • [Socket] -osiossa määritellään TCP/IP -porttinumero, johon asiakasohjelmien tulee ottaa yhteyttä, esim. Port=1222. Primuksen palvelin vaatii sisäänpäin tulevan liikenteen sallimisen tästä portista.
  • [Settings] -osiossa määritellään varmuuskopioinnin pakkaaminen ja automaattisen varmuuskopionnin aikaväli. Esim. Autosave=14 tarkoittaa kahden viikon välein, joka 14. päivä. Autosave-arvo merkitään vuorokausina. Ainoa poikkeus ovat numerot:

  Autosave=1
  Otetaan varmuuskopio, jos edellisenä päivänä ei ole otettu varmuuskopiota.

  Autosave=0
  Otetaan varmuuskopio, jos tänään ei ole vielä otettu varmuuskopiota.

  Autosave=-1
  Otetaan varmuuskopio joka päivä.

  Autosave=999999
  Ei ota varmuuskopiota koskaan.

  AutosaveTime-kohdassa määritetään kellonaika, jolloin varmuuskopion ottaminen tapahtuu. Esim. AutosaveTime=1800 ottaa varmuuskopion kello 18:00.

  CompressBackup=1
  Jos varmuuskopiotiedosto halutaan muodostaa pakattuna, käytetään tätä määritystä. Varmuuskopiotiedosto on siten pienikokoisempi.

  Asiakasosan/clientin asetustiedot

  Asiakasosan asetukset ovat tallentuneet prclient.ini -tiedostoon, jota voi muokata millä tahansa puhdasta ascii-tekstiä tekevällä tekstieditorilla.

  prclient.inin asetukset:

  • [language]-osiossa määritellään ohjelman käyttämä kieli samalla tavoin kuin prserver.ini -tiedostossa.
  • [Socket]-osiossa määritellään 'host' eli palvelimen TCP/IP-osoite tai palvelimen nimi, ja 'port' eli palvelimen portti.
  • [login]-osiossa valitaan, näytetäänkö kirjautuvalle henkilölle kouluvalikko vai kirjautuuko hän suoraan tiettyyn kouluun.

  school=ask
  Käyttäjälle näkyy kouluvalikko, jossa on valittavissa kaikki koulut. Käyttäjä voi kuitenkin kirjautua vain niihin kouluihin, joihin hänellä on käyttäjätunnus.

  school=1
  Käyttäjälle ei näy valikkoa, vaan hän kirjautuu suoraan kouluun, jonka rekisterikortin numero on 1.

  school=1,2,6
  Käyttäjälle näkyy kouluvalikko, jossa on valittavissa ne koulut, joiden rekisterikortin numero on 1, 2 tai 6.

  Virhetilanteita

  Levytila loppuu kesken

  Primus W4 vaatii toimiakseen vähintään 32-bittisen Windows-käyttöjärjestelmän. Asentamisen aikana väliaikaistilaa kovalevyllä tarvitaan muutamia megatavuja. Mikäli asennusohjelma pysähtyy ja ilmoittaa "Levytila saattaa loppua kesken asennuksen", on valitsemallasi levyosiolla vähemmän kuin 10 megatavua levytilaa.

  Tiedostoa ei voi avata/kirjoittaa

  Jotta voit asentaa Primuksen palvelimen tai asiakasosan, täytyy käyttäjätunnuksellasi olla kirjoitusoikeus hakemistoon, johon haluat ohjelman asentaa.

  Primus-palvelimeen ei saada yhteyttä

  Käytössäsi on NT 4.0 työasema ja olet asentanut käyttöön NetBEUI-protokollan. Mikäli olet asentanut SP4:n tai uudemman, katso lisätietoja artikkelista numero Q217001 Microsoft Oy:n Support Knowledge base -tietokannasta. Ongelma saattaa poistua poistamalla NetBEUI-protokolla käytöstä.

  Division by zero

  Tarkista, että palvelimen asetustiedostoissa tietokannan polku on oikein ja täydellinen, eli sisältää c:\polku tai \polku -muotoisen hakemistopolun.