Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

SV2-undervisningens anordnande och uppföljning

  Se bild

  Med denna utskriftsbotten kan du skriva ut uppgifter om elevens undervisningsarrangemang. Utskriften är tvåsidig, spara därför bägge utskriftsfilerna ovan på din dator.

  Öppna Primus och registret Pedagogiska dokument. Gå till utskriftseditorn, välj Funktioner / Kopiera från fil och öppna en av filerna du nyss sparade. Gör sedan likadant med den andra filen. Filerna är nu sparade i Primus. Ett alternativt sätt är att parallellt med Primus öppna vyn Den här datorn, söka fram de rätta filerna och dra dem till utskriftseditorn med musen.

  Utskriftens uppgifter

  Syftet med utskriften är att man på papper ska kunna skriva ut uppgifter som sparats med en elektronisk blankett i Willma. I utskriftens sidhuvud finns uppgifter om studerandens skola och kommun samt utskriftsdatum, dvs. innevarande datum.

  Utskriftens uppgifter kommer från olika fält i Studeranderegistret samt registret Stödåtgärder.

  Sammansatt utskrift

  Eftersom utskriften innehåller två separata sidor, ska dessa sammanställas till en utskrift i Primus. Gå till registret Pedagogiska dokument i Primus, öppna utskriftseditorn och skapa en en ny tom utskrift i vilken du lägger till de båda sidorna. Se närmare anvisningar via länken "Sammansatta utskrifter" som finns nedan.

  Spara utskriftsbottnen t.ex. under namnet "SV2-undervisning, anordnande och uppföljning". Då du använder denna utskriftsbotten skrivs de båda sidorna ut automatiskt.

  Utskriften i Wilma

  Du ska ange en användargrupp för utskriften för att den ska synas i Wilma.

  Öppna utskriften i utskriftseditorn och välj Inställningar / Utskriftens inställningar. Välj en användargrupp som får se och skriva ut uppgifterna i Wilma. Kryssa för Ses endast av användargruppen och välj en användargrupp ur menyn. Observera att den valda användargruppen ska ha rätt att skriva ut sparade utskrifter i registret Pedagogiska dokument.

  Du kan också ange ett synlighetsvillkor för utskriften. Detta innebär att utskriften är synlig i Wilma endast då man granskar anteckningar rörande arrangemang av studerandens SV2-undervisning. Ange följande villkor i fältet Begränsa möjlighet att skriva ut i Wilma:

  Dokument, förklaring="SV2-undervisning, anordnande".

  Utskriften syns i studerandens Wilma under Utskrifter på Stöd-sidan, då man granskar uppgifter på en blankett gällande anordnande av SV2-undervisnings under rubriken Övriga dokument.


  Artikeln har updaterats 12.05.2016