Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Wilma-frågor från vårdnadshavare - Wilma FAQ

  I alla frågor som berör Wilma, kontakta skolan direkt. Skolorna är de som ska informera sina studerande och deras vårdnadshavare i alla ärenden som berör Wilma. Skolorna delar ut Wilmas användarnamn och lösenord, samt bestämmer vilka funktioner som tas ibruk.

  Vår kundsupport är avsedd för dem som underhåller Wilma, dvs. IT-avdelningar och skoladministrationen. Vår kundsupport hjälper i Wilma-ärenden som gäller installation, uppdatering samt ibruktagning av funktioner.

  Se videoinstruktioner om hur du lägger in ett konto i Wilma-appen och hur du skapar ett konto med nyckelkod.

  VÅRDNADSHAVARE OCH STUDERANDE: Om du har problem med inloggningen i Wilma kan du kontrollera med skolan om Wilma-adressen har ändrat. Om adressen har ändrat ska du i mobilappen ta bort den gamla rollen och lägga till den igen och då använda den nya Wilma-adressen.


  1) Jag har glömt mitt lösenord.

  Klicka på Glömt lösenord? som finns på inloggningssidan och följ de instruktioner som ges. Om det inte finns någon sådan länk, eller om du får ett meddelande om att det inte går att byta lösenord till din e-post, ska du kontakta skolan. Det är skolan som sköter administreringen och utdelningen av Wilmalösen. I vanliga fall är det skolsekreteraren eller adb-stödet som delar ut lösenorden.

  Av säkerhetsskäl bör Wilma-lösenordet inte vara samma som lösenordet till e-posten. Om ett barn får tag i en förälders Wilmakoder kan barnet via Glömt lösenord?-länken byta förälderns Wilma-lösenord om barnet har tillgång till förälderns e-post.


  2) Jag får inte längre besked till min e-post.

  Kontakta skolan. Beskeden skickas från kommunens e-postserver.


  3) Wilma skickar besked som inte berör mig.

  Någon har angett din e-post som sin e-postadress. Troligen har personen skrivit adressen fel, varvid beskeden skickas till fel adress. Ifall det ur beskedet framgår vilken kommun det är fråga om, kontakta kommunens skolkansli. I slutet av beskedet finns oftast avsändande Wilmas adress.


  4) Webbläsaren meddelar om datasäkerhetsrisk då jag startar Wilma.

  Då Wilma öppnas kan webbläsaren meddela om datasäkerhetsrisk ("Security Connection Failed").

  Det är egentligen inte fråga om någon egentlig datasäkerhetsrisk, utan webbläsaren kan helt enkelt inte identifiera skolans/kommunens självgjorda certifikat. Wilma kan ändå användas normalt. Du får instruktioner för hur du kan kringgå meddelandet från din skola.

  Förbindelsen mellan Wilma och webbläsaren är krypterad då Wilmas adress på adressraden har inledningen "https".


  5) Har du inga instruktioner för Wilma?

  Du får instruktioner för användning av Wilma från skolan. Våra instruktioner är riktade till it-stödet och administrationen, och de berör främst Wilmas installation, uppdatering och funktionernas ibruktagning.


  6) Studeranden är borta från skolan några dagar. Var och hur meddelar jag om frånvaro?

  Frånvaroanmälan görs där frånvarona utreds, på fliken "Meddela om frånvaro". Ifall denna flik inte syns i er kommuns Wilma, meddela om frånvaro till den egna läraren / klassföreståndaren. Han/hon antecknar sedan frånvarouppgifterna i Wilma.


  7) Jag förstår inte förkortningarna i studerandens schema.

  Ämnena kan i schemat visas antingen med namn, förkortning eller både och. Skolan bestämmer själv, vilket sätt som används och hurudana ämnesförkortningar som används. Du kan till skolan framföra ett önskemål om att man i scheman kunde använda ämnenas namn.


  8) Studeranden har 2 vårdnadshavare och vi skulle vilja ha egna lösen för båda.

  Detta är möjligt med Wilma version 2.10 som publicerades i februari 2011. Wilmas versionsnummer syns längst nere på inloggningssidan. Ifall kommunen ännu använder en gammal version, kan du fråga om uppdateringstidpunkter från kommunens skolkansli.


  9) Jag har två barn i olika skolor, och jag är själv lärare i en tredje skola och är kvällsstuderande i en fjärde. Nu har jag fyra Wilma-användarlösen, vilket inte är så praktiskt.

  Man kan förena alla Wilma-användarnamn som man använder till ett lösen. då ser man med en inloggning alla användarrollers ärenden. Funktionen finns med i Wilma version 2.10, som publicerades i februari 2011.

  Ifall barnen studerar i olika kommuners skolor eller i privat- skolor kan man huvudsakligen inte förena lösenen. Detta beror på att varje kommun har ett eget Wilma-program, varvid barnen också är i olika databaser.


  10) Studeranden bytte skola. Nu finns det mycket färre funktioner i Wilma.

  Varje skola bestämmer själv, vilka funktioner de använder. Du kan ställa önskemål till den nya skolan om ibruktagning av funktioner.


  11) Vad allt finns i Wilma?

  Du kan bekanta dig med Wilmas funktioner med hjälp av demon. Användarlösen som behövs för testanvändning finns på demons startsida. Du kan testa vårdnadshavarens, studerandens samt lärarens roller. OBS! Demon finns endast på finska!

  En lista av funktionerna finns också här. De egentliga instruktionerna fås från skolan.


  12) Finns det någon mobilapplikation för Wilma?

  Vi har gett ut en officiell Wilma-app för Android, iOS (iPhone, iPad) och Windows Phone 8-telefoner. Anvisningarna och vanliga frågor om appen finns här.

  På marknaden finns också Wilma-appar som inte är utgivna av Visma InCommunity. Visma InCommunity ansvarar inte för användarsäkerheten i dem.


  13) Jag har ett utvecklingsförslag angående Wilma

  Vi tar gärna emot olika utvecklingsförslag för Wilma. Vi ger årligen ut 1-2 nya versioner av Wilma med många önskemål som kommit från kunderna.

  Du kan meddela dina utvecklingsönskemål till studerandens skola. Det är möjligt att den egenskap som du önskar redan finns men skolan av någon orsak inte har tagit den i bruk. Skolorna förmedlar önskemålen vidare till oss.


  14) Eleven byter skola, vad händer med Wilma-kontot?

  Om den nya skolan finns i samma organisation som den gamla (skolor inom samma kommun eller enheter inom samma läroanstalt), sker oftast inga ändringar i Wilma-kontot varken för vårdnadshavarna eller studerandena. Under sommaren kan kontot tillfälligt vara ur bruk, speciellt om Wilma-kontots giltighet har upphört på den gamla skolan och man inte ännu har aktiverat kontona på den nya skolan. kontakta den nya skolan om kontot inte fungerar.