Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

KOSKI-siirrot - Kursseille täytetään

  Esivalmistelut - yhteishaun kentät


  Yhteishaun aineet -rekisteri

  • Primuksen Yhteishaun aineet -rekisterissä tarkistetaan, että kaikille aineille löytyy samat koodit, jotka ovat KOSKEN listassa aineiden koodiarvo-sarakkeessa. Näiden avulla aineet tunnistuvat oikein Koski-siirrossa.
  • Eli KOSKEN listassa oleva koodiarvo (esim. BI=Biologia) pitää olla Primuksen Yhteishaun aineet -rekisterissä kentässä Koodi biologian rekisterikortilla. Samoin koodiarvo AI pitää olla äidinkielen ja kirjallisuuden rekisterikortin Koodi-kentässä jne.
  • Nämä ovat yleensä jo valmiina Primuksessa.
  • Kieliä ei ole erikseen KOSKEN listassa, vaan siellä on pelkästään A1, A2, B1, B2 jne. Näitä ei kirjata Yhteishaun aineet -rekisteriin. Kielet erotellaan Kurssit-rekisterissä.
  • Paikallisille aineille ei ole näitä koodeja.
  • Kuvassa näkyvät samat aineet ja koodit kuin KOSKEN listassa.

  Kurssit-rekisteri

  • Kurssit-rekisterissä valtakunnallisille aineille (muille paitsi kielille) täytetään kenttä Yhteishaun aine. Kenttään valitaan pudotusvalikosta vastaava aine. Kurssit-rekisterin Yhteishaun aine -kenttä viittaa siis Yhteishaun aineet -rekisteriin.

  • Vieraille kielille täytetään kentät Yhteishaun kieli ja Oppimäärä. Yhteishaun kieli-kenttään valitaan kieltä vastaava vaihtoehto pudotusvalikosta. Kentän vaihtoehdot tulevat Kielet-rekisteristä.
  • Kielille ei täytetä Yhteishaun aine -kenttää.
  • Esim. jos englantia on aloitettu opiskelemaan yhteisenä ensimmäisenä kielenä, sille täytetään yhteishaun kieleksi "englanti" ja oppimääräksi A1-oppimäärä. Jos ruotsia on aloitettu opiskelemaan toisena yhteisenä kielenä, sille täytetään yhteishaun kieleksi "ruotsi" ja oppimääräksi B1-oppimäärä.
  • Yhteishaun äidinkieli -kenttä täytetään AI-koodilla oleville aineille, kuten "suomi äidinkielenä" ja "suomi toisena kielenä".
  • Näitä ei täytetä kursseille!
  • Katso tarkemmat yhteishaun kenttien täyttöohjeet ohjeen alla olevista ohjelinkeistä.

  Taulukoissa on eri kouluasteilla Kurssit/Opetustarjonta-rekisteriin täytettävät tiedot

  Perusopetus

  Kenttä Kurssit-rekisterissäValtakunnallinen aineValtakunnallinen kurssiPaikallinen ainePaikallinen kurssi
  Yhteishaun aineMuille aineille paitsi kielilleEi täytetäEi täytetäEi täytetä
  Yhteishaun kieliKielten ainetasolleEi täytetäEi täytetäEi täytetä
  Yhteishaun äidinkieliÄidinkielen ainetasolleEi täytetäEi täytetäEi täytetä
  OppimääräKielten ainetasolle (A1, A2, B1, B2 jne.)Ei täytetäEi täytetäEi täytetä
  Luokka-asteEi täytetäTäytetään kursseilleEi täytetäTäytetään kursseille
  NimiEi pakollinenTäytetään kursseilleTäytetään paik.aineilleTäytetään kursseille. Jos paikallinen kurssi ei saa vaikuttaa ainetasoon, täytetään Älä huomioi KOSKI-siirrossa
  KOSKI-tunnisteEi pakollinenEi täytetäTäytetään paik.aineille, koulun oma tunnisteEi täytetä
  KuvausEi pakollinen, siirtyy jos on täytettyEi täytetäTäytetäänEi pakollinen
  Älä huomioi KOSKI-siirrossaEi täytetäEi täytetäTäytetään tarvittaessaTäytetään tarvittaessa
  KäyttäytyminenTäytetäänTäytetäänEi täytetäEi täytetä

  Kurssityypit-rekisteri

  • Kurssityypit-rekisterissä täytetään Kurssityypin taso -kenttään oikea vaihtoehto kullekin kurssityypille: "Aine" tai "Kurssi".
  • Kenttä Pakollinen rastitaan vähintään ainetasolle niille kurssityypeille, jotka ovat pakollisia.

  Perusopetuksen lisäopetus

  Perusopetuksen lisäopetuksen opiskelijoille pitää täyttää Kurssit-rekisterin kenttään Yhteishaun rivi vaihtoehto "lisäop./nivelvaiheen valinnaiset" tai "lisäop./nivelvaiheen yhteiset". Kenttä täytetään kaikille yhteishaun aineille.

  Lukio

  Kenttä Kurssit-rekisterissäValtakunnallinen aineValtakunnallinen kurssiPaikallinen ainePaikallinen kurssi
  Yhteishaun aineMuille aineille paitsi kielilleEi täytetäEi täytetäEi täytetä
  Yhteishaun kieliKielten ainetasolleEi täytetäEi täytetäEi täytetä
  Yhteishaun äidinkieliÄidinkielen ainetasolleEi täytetäEi täytetäEi täytetä
  OppimääräKielten ja matematiikan ainetasolleEi täytetäEi täytetäEi täytetä
  Lukion kurssitasoEi täytetä"Valtakunnallinen"Ei täytetä"Paikallinen"
  NimiEi pakollinenEi pakollinenTäytetäänTäytetään
  KuvausEi täytetäEi täytetäTäytetäänTäytetään
  KOSKI-tunnisteEi täytetäKoski-koodistostaTäytetään paik.aineille, koulun oma tunnisteTäytetään
  Älä huomioi KOSKI-siirrossaEi täytetäEi täytetäTäytetään tarvittaessaTäytetään tarvittaessa


  Koodistot ja Kurssit-rekisteri

  • Lukion kurssien Koski-koodistot löytyvät täältä.
  • Lukion muiden opintojen Koski-koodit löytyvät täältä.
  • Lukiodiplomien koodit löytyvät täältä.
  • Yhteishaun kentät täytetään valtakunnallisille aineille samalla tavalla kuin perusopetuksen kohdalla.
  • Lukion kursseille täytetään lisäksi kenttään Lukion kurssitaso, onko kurssi valtakunnallinen vai paikallinen.


  Kurssityypit-rekisteri

  • Kurssityypit-rekisterissä täytetään Kurssityypin taso -kenttään oikea vaihtoehto kullekin kurssityypille: "Aine" tai "Kurssi".
  • Kenttä Pakollinen rastitaan vähintään ainetasolle niille kurssityypeille, jotka ovat pakollisia.
  • Lisäksi lukion kurssitason kurssityypeille täytetään Lukion kurssitaso -kenttään oikea vaihtoehto: "Pakollinen/Syventävä/Soveltava".
  • Lukion kurssityypiksi sallitaan nyt kaikki yhdistelmät sekä valtakunnallisille että paikallisille kursseille. Aiemmin sallittiin esimerkiksi paikallisille kursseille vain syventävä tai soveltava -vaihtoehto. (Versiosta PW 4.55.8 lähtien).

  Ammatillinen

  Kenttä Kurssit-rekisterissäValtakunnallinen tutkinnon osaValtakunnallinen tutkinnon osan osa-aluePaikallinen tutkinnon osaPaikallinen tutkinnon osan osa-alue
  Tutkinnon osan koodiTutkinnon osan koodisto tai ePerusteistaEi täytetäEi täytetäEi täytetä
  Tutkinnon osan ryhmäTäytetään vain otsikkotasoille-Täytetään vain otsikkotasoille-
  KOSKI-tunnisteEi täytetäOppilaitoksen oma tunniste tai Yhteisten tutk.osien osa-alueiden kooditOppilaitoksen oma tunnisteOppilaitoksen oma tunniste
  PakollisuusTäytetäänTäytetäänTäytetäänTäytetään
  Ammattitaitovaatimus(ePerusteista)Ei täytetäTäytetäänEi täytetä
  KuvausEi täytetäTäytetään (amm. osa-alueille)Ei täytetäTäytetään
  Paikallinen tutkinnon osaEi täytetäEi täytetäTäytetäänEi täytetä
  Älä huomioi KOSKI-siirrossaEi täytetäTäytetään tarvittaessaTäytetään tarvittaessaTäytetään tarvittaessa
  Yhteishaun äidinkieliEi täytetäTäytetään äidinkielelle (yht.tutk.osien osa-alueet)Ei täytetäEi täytetä
  Yhteishaun kieliEi täytetäTäytetään vieraille kielille (yht.tutk.osien osa-alueet)Ei täytetäEi täytetä

  Opetustarjonta/Kurssit-rekisterissä

  • Tutkinnon osan koodi täytetään kaikille valtakunnallisille tutkinnon osille. Koodi tulee automaattisesti, jos tutkinnon osat haetaan ePerusteista. Toinen vaihtoehto on etsiä koodit Kosken koodistosta. Primuksen versiosta 4.57.5 lähtien siirtyvät myös uusien tutkinnon perusteiden mukaiset yhteiset tutkinnon osat, joiden koodit ovat 4000-alkuisia.
  • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden koodistot löytyvät täältä. Osa-alueiden koodiarvo kirjataan kenttään Koski-tunniste, Opetustarjonta-rekisterissä.
  • Opetustarjonta-rekisterissä täytetään kenttä Tutkinnon osan ryhmä. Kenttään täytetään otsikkotasoille, onko kyseessä ammatillinen vai yhteinen opinto/otsikko. Vanhoilla perusteilla opiskeleville täytetään myös vapaastivalittava ja tutkintoa yksilöllisesti laajentava -otsikoille oikea vaihtoehto. Suoritusten siirrossa Primus etsii tiedon emokurssilta tutkimalla opsin rakennetta ylös asti. EI täytetä siis tutkinnon osille eikä osa-alueille. (Tämä kenttä korvaa Yhteinen tutkinnon osa -kentän 18.8.2017 lähtien.) Täytetään vain perustutkinnon opetussuunnitelmissa oleville otsikoille, ei at tai eat -tutkinnoille.
  • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueille täytetään yhteishaun kentät, jottei siirto herjaa kuvauksen puuttumisesta.

  Kurssityypit-rekisteri

  • Täytetään Kurssityypin taso -kenttään oikea vaihtoehto: "Tutkinnon osa" tai "Jakso". Tutkinnon osan osa-alueet siirretään, jos niiden Kurssityypin taso on "Jakso" ja suoritukselta löytyy suorituspäivä.
  • Kenttä Pakollinen rastitaan vähintään tutkinnon osa - tasolle niille kurssityypeille, jotka ovat pakollisia.
  • Jos myös näytöille täytetään Kurssityypin taso, ko. tutkinnon osat siirtyvät tällä hetkellä kahteen kertaan. Tähän tulee tuki myöhemmin.

  Tutkinnon osa toisesta tutkinnosta

  Jos opiskelija valitsee tutkinnon osan toisesta tutkinnosta, tulee täyttää joko suoraan Opetustarjonta-rekisteriin tai opiskelijakohtaisten kurssimuutosten kautta kenttä Tutkinto. Tähän täytetään se tutkinto, mihin osa alunperin kuuluu.

  Suosittelemme hakemaan ePerusteista myös sellaiset tutkinnon osat, joita teillä ei ole omassa opetustarjonnassa. Tämä siksi, että näissä on tarvittavat tiedot valmiina, jos niitä lisätään opiskelijoille joko valinnaisena tai osaamisen tunnustamisena. Näin ei tarvitse tehdä kaikkia kirjauksia opiskelijakohtaisena kurssimuutoksena.

  Osaamisen tunnustamiset vanhoista tutkinnoista: Jos tunnustetaan osaamista sellaisesta tutkinnon osasta, jolle ei löydy näitä uusia Kosken vaatimia tietoja, siirretään ne paikallisena tutkinnon osana.

  Jos opiskelijalle on lisätty opsiin jotain Lisää muu suoritus -toiminnolla, niin tulee rastia suoritusruudussa kenttä Huomioi Koski-siirrossa, jotta tällaiset siirtyy.

  Päivitetty 28.5.2018

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  KOSKI