Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Asennus vaihe vaiheelta

  Primuksessa on helppokäyttöinen asennusohjelma, jolla voi asentaa kerralla sekä palvelin- että asiakasosan tai jomman kumman.


  Aloita asennus avaamalla Ohjelmapäivityspalvelusta ladattu setup.exe. Toiminnot-valikosta löytyy Ohje, jonka kautta saat lisätietoa Primuksen asennuksesta.

  Valitse aluksi seuraavat asetukset:

  • Primus W4:ssä käytettävä kieli
  • Asennettavat osat eli Primus Server (palvelin) ja/tai Primus Client (asiakasosa)

  Palvelinosan asennus


  Jos Primus-palvelin valittiin asennettavaksi, aukeaa viereisen kuvan mukainen ikkuna. Jos Primus-palvelin on ennestään koneellasi, ohjelma lukee automaattisesti vanhan Primuksen polut olettaen, että olet käynnistänyt asennusohjelman Primus-palvelimen hakemistosta. Uudessa asennuksessa polut vaihtuvat automaattisesti samoiksi.

  Asennushakemiston vieressä on painike, jonka kautta voit etsiä koneeltasi halutun kansion tai luoda uuden ja tallentaa sen automaattisesti poluksi.

  Hakemistot

  • Asennushakemisto: hakemisto, johon palvelimen ohjelmat asennetaan
  • Datahakemisto: hakemisto, johon Primuksen tietokanta asennetaan
  • Temp-hakemisto: hakemisto, johon Primus voi tehdä väliaikaistiedostoja
  • BackUp-hakemisto: hakemisto, johon Primus tallentaa varmuuskopiot

  Automaattisen varmuuskopioinnin aikaväli ja kellonaika

  Määrittele automaattisen varmuuskopioinnin aikavälit ja kellonaika. Vaihtoehtoina ovat:

  • Joka päivä, ottaa varmuuskopion joka päivä klo 12:00
  • Tänään ellei eilen, ottaa varmuuskopion, jos sitä ei ole eilen otettu
  • Joka toinen päivä, ottaa varmuuskopion joka toinen päivä
  • Ellei tänään jo otettu, jos ei ole ennen klo 12:00 otettu varmuuskopiota
  • Kerran viikossa, ottaa varmuuskopion kerran viikossa
  • Kahden viikon välein, ottaa varmuuskopion kahden viikon välein
  • Kerran kuukaudessa, ottaa varmuuskopion kerran kuukaudessa
  • Ei koskaan, ei ota koskaan varmuuskopiota

  Kellonaika annetaan neljällä numerolla. Esimerkiksi 1600, jolloin varmuuskopio otetaan kello 16.00 edellä määritellyn aikavälin mukaisesti.

  TCP/IP portti

  Valitse Primus-palvelimen TCP/IP-portti. Portti on oletuksena 1222. Sen voi vaihtaa myös prserver.ini-tiedostossa.

  Kun asetukset ovat kunnossa, klikkaa Seuraava.

  Asiakasosan asennus


  Jos valitsit asennettavaksi Primuksen asiakasosan, aukeaa viereisen kuvan mukainen ikkuna.

  Asennushakemisto

  Valitse Primus-asiakasosan (clientin) asennushakemisto, johon asiakasosan tiedostot kopioidaan. Voit hakea sen myös Selaa-painikkeen avulla.

  Palvelimen TCP/IP-osoite tai nimi:

  Valitse Primus-palvelimen IP-osoite tai nimi eli sen koneen IP-osoite tai nimi, jossa Primus server on asennettuna.

  Portti

  Valitse portiksi Primus-palvelimen TCP/IP-porttinumero, joka määriteltiin palvelinta asennettaessa.

  Klikkaa seuraavaksi Asenna ja OK. Asennus on valmis ja voit poistaa setup.exe-tiedoston koneeltasi.

  Palvelimen yhteydet

  Primuksen palvelin (prserver) vaatii sisäänpäin tulevan liikenteen sallimisen portista, joka määriteltiin asennuksessa palvelimelle. Portin näkee prserver.ini-tiedoston [Socket]-osiosta.

  Primuksen palvelin avaa ulospäin yhteydet AD-palvelimelle, sähköpostipalvelimelle sekä OPH:n Koski-rajapintaan. AD-palvelimen asetukset määritellään Koulun tiedot -rekisterin kenttään LDAP-asetukset. Koski-siirrossa otetaan yhteys osoitteeseen https://extra.koski.opintopolku.fi.

  Primuksen päivitys

  Primus päivitetään asentamalla uusi versio vanhan päälle. Vanhan ohjelmaversion varmuuskopiota EI palauteta päivityksen jälkeen. Päivityspaketin mukana tulee uusi tietokanta, joka sisältää aina myös uusia kenttiä. Uudet kentät katoavat, jos päälle palautetaan vanhan version tietokanta. Päivitys ei muuta tai kadota Primukseen kirjattuja tietoja.

  Kun Primus päivitetään, kannattaa setup.exe tallentaa siihen hakemistoon, jossa Primuksen palvelinosa sijaitsee. Tällöin Primuksen asennuspolkua ei tarvitse antaa asennusohjelman yhteydessä.

  Aiheeseen liittyen: