Opiskelijan perustiedot ja HOPS, opettajan lomake (ammatilliset)