Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Sijaiset

  Primuksen Sijaiset-rekisteriä käytetään sijaispankkina, johon kirjataan sijaiseksi hakevien ja sijaisena olleiden tiedot. Kun henkilö ryhtyy hoitamaan sijaisuutta, tehdään hänelle rekisterikortti Opettajarekisteriin.

  Sijaiset-rekisteri

  Sijaisrekisteriä käytetään yleensä lähinnä “sijaispankkina”, josta etsitään sopiva henkilö. Rekisteriin voi kirjata CV-tiedot: opinnot, työkokemuksen, kelpoisuuden, aiemmat sijaisuudet, ajankohdat milloin henkilö on käytettävissä jne.

  Sijaisuuden aikana

  Primuksessa: Kun henkilö ryhtyy opettamaan, tehdään hänelle toinen rekisterikortti Opettajat-rekisteriin. Korttiin täytetään yhteystiedot, opetettavien aineiden tiedot palkanlaskentaa varten sekä Wilman käyttöön liittyvät oikeudet.

  Tee sijaiselle Primus- tai Wilma-tunnukset sen mukaan, kumpaa opettajat käyttävät. Syötä tunnukselle valmiiksi päättymispäivä eli tunnuksen voimassaoloaika. Anna tunnukselle joko samat oikeudet kuin aiemmalla opettajalla oli, tai suppeat sen mukaan, mitä sijaisen pitää välttämättä päästä näkemään ja tekemään.

  Kurressa: Opettajan tiedot kirjataan myös työjärjestysohjelmaan. Syötä opettaja uutena henkilönä, ei siis aiemman opettajan tietojen päälle. Aiemman opettajan voi poistaa Kurresta kokonaan, jos hän ei opeta enää tänä lukuvuonna lainkaan. Valitse kaikki aiemman opettajan ryhmät ja vaihda niiden opettajaksi tämän sijainen. Jos arviointikirjat on jo tehty, päivitä ne, jotta opettajatieto vaihtuu myös Primuksen arviointikirjoihin ja Wilmaan.

  Sijaiset-koulun käyttö

  Sijaisten hallinnassa Primuksessa voi myös hyödyntää "virtuaalisen" Sijaiset-koulun käyttöä:

  • Avaa Koulun tiedot -rekisteri ja luo uusi kortti nimellä "Sijaiset" tms.
  • Rasti koululle kenttä Opettajien hakeminen koulusta sallittu.
  • Valitse sijaisten korteille Opettajat-rekisterissä Koulu-kenttään luomasi Sijaiset-koulu.

  Kun sijainen tulee koululle, vaihda hänen kortille väliaikaisesti Koulu-kenttään se koulu, jonne hän tulee tunteja pitämään. Saat haettua sijaisen koulun vaihtoa varten Opettajat-rekisteristä näin: avaa Hakuruutu, muodosta haku (esim. Sukunimi<>"") ja valitse Haun kohde -kenttään Sijaiset-koulu.

  Kun sijaisuus päättyy, vaihda Koulu-kenttään takaisin Sijaiset-koulu.

  Sijaisuuden päätyttyä

  Kun sijainen lähtee oppilaitoksesta, poista häneltä Primuksen ja Wilman käyttäjätunnukset tai tarkista, että tunnuksille on täytetty Viimeinen voimassaolopäivä. Primus-tunnuksen
  arkistointi Käyttäjätunnukset-rekisterissä ei riitä, vaan tunnus on poistettava kokonaan tai sen on vanhennuttava.

  Opettajarekisterin kortin voi arkistoida, kun sijaisuus päättyy ja ottaa uudelleen esiin arkistosta, jos sama henkilö tulee uudelleen sijaiseksi. Joissain kunnissa on perustettu erillinen "virtuaalikoulu" sijaisuuksia varten: kun sijaisuus päättyy, opettaja siirretään virtuaalikouluun.