Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Primus bilagor i Wilma

  Det är möjligt att i Wilma lägga till nya bilagor samt granska Primus bilagor. Dessutom kan en sökande lägga till bilagor såsom betyg till sin ansökan i utbildningskalendern. Bilagorna är synliga i Wilma via blanketter och rättigheterna ges blankettvis.

  Användningen av denna funktion förutsätter att

  OCH

  • det finns minst 100 Mb utrymme på den hårdskiva där ovan nämnda mapp finns, så att det är möjligt att spara nya bilagor. Annars är funktionen i read only -läge.
  • bilagans storlek inte överstiger 10 Mb då den bifogas i Wilma. Då bilagan läggs till via Primus är bilagans storlek inte begränsad.

  I Primus


  Det är möjligt att lägga till bilagor i alla register i Primus. I Bilagor-registret har varje bilaga ett eget registerkort (uppladdare, filens namn, storlek, datum osv.). Bilagor som sparats i Primus är som standard inte synliga i Wilma, utan för att de ska bli synliga i Wilma måste man kryssa för fältet Syns i Wilma i Bilagor-registret. Då en ny bilaga läggs till via Wilma blir detta fält automatiskt ikryssat.

  Användarrättigheter

  Inga separata rättigheter krävs för att man ska kunna anävnda sig av bilagor i Wilma. Det räcker att användaren har rätt att se blanketten och att rätt att lägga till bilagor angivits för blanketten.

  Rättigheten att se, lägga till och ta bort bilagor ges via blanketterna. På fliken Villkor och kontrollregler i Primus Blanketteditor finns punkten "Bilagor", där man definierar om blankettens användare får se och /eller ändra bilagor. Rättigheterna gällande bilagor anges separat för varje blankett. Bilagor får hanteras av alla blankettens användarroller (lärare, studerande, vårdnadshavare osv.).

  Exempel: Man har för studerandens profilblankett definierat att bilagornas synlighet är obegränsad, men det är inte tillåtet att ändra bilagorna. Detta innebär att alla som ser studerandens probilblankett också kan se bilagorna, men de kan inte lägga till nya bilagor. Det är möjligt att göra en skild ändringsblankett, med vilken det är tillåtet att också ändra/lägga till bilagor. Alternativt kan man definiera att det är tillåtet att ändra bilagor på profilblanketten.

  Blanketteditorn

  Nere på fliken Villkor och kontrollregler i Blanketteditorn finns delen Bilagor. Här kan man ge rätt att se och/eller ändra bilagor. Alternativen är:

  • Inga begränsningar: bilagorna är synliga för alla blankettens användare och vem som helst av användarna kan även spara och radera bilagor.
  • Förbjudet: bilagefunktionen är inte i bruk i Wilma för ifrågavarande blankett
  • Endast om villkoret uppfylls: du kan definiera för vilka användare bilagefunktionen är i bruk. Du kan te.x. ange att endast grupphandledaren kan lägga till bilagor för studerande i handledarens egna grupper. Villkoret skulle då vara: Inloggad lärare i Wilma->Kortnummer=Grupphandledare/klassföreståndare->Kortnummer.

  I Wilma


  Om man på en blankett tillåtit användarna att se/ändra bilagor, visas Blanketter-ikonen uppe på blanketten i Wilma då ifrågavarande blankett väljs. Genom att klicka på ikonen kan användaren antingen lägga till en ny bilaga eller öppna en redan existerande bilaga. Delen Bilagor syns också till höger på studerandens sida, under Utskrifter, förutsatt att man på studerandens profilblankett angett att det är tillåtet att se bilagor samat att studeranden i fråga har bilagor.


  Välj Lägg till ny för att välja en bilaga från din dator. Sök fram bilaga och spara den. Om ändringen av bilagor inte är begränsad, är det möjligt att radera bilagan på samma dsida genom att trycka på papperskorgsikonen eller via Bilagor-menyn.

  Efter att du lagt till en bilaga väljer du "Föregående sida" för att komma tillbaka till utgångsläget.

  Det är möjligt att lägga till bilagor via så gott som alla blanketter, med undantag av blanketten för studerandespecifik bedömning och Information om skolan-registrets blanketter. Inte heller bilagor som lagts till i Information om skolan-registret syns i Wilma tills vidare. Bilagorna sparas från Wilma i samma DocsDir-katalog som från Primus. I Primus öppnas bilagorna dock alltid i målregistret. En bilaga gällande inlärning i arbete öppnas således i registret Inlärning i arbete, medan en ansökan om ledighet öppnas i registret Ansökningar och beslut osv. I Bilagor-registret sparas allmänna uppgifter om bilagorna, såsom uppladdare, datum, storlek, kohde, filens namn, men bilagorna kan inte öppnas i detta register.

  Bilagor som lagts till erkännande av kunnande, inlärning i arbete samt yrkesprov kan i Primus granskas förutom i ifrågavarande register också via studerandens läroplan. När du via studerandens läroplan öppnar erkännande av kunnande, inlärning i arbete eller yrkesprov som lagts till för en kurs, ser du linken Bilagor uppe i rutan som öppnas. Antalet bilagor visas inom parentes. Via länken kan du också lägga till nya eller radera bilagor.

  • Då du gör ett nytt registerkort syns länken Bilagor färdigt uppe till höger på sidan, förutsatt att blanketten tillåter bilagor. Då du klickar på länken ser du texten Du kan bifoga bilagor efter att du sparat blanketten. Du måste alltså spara information på blanketten innan du kan lägga till bilagor. Om blanketten inte tillåter bilagor, syns länken inte.

  En bilaga som lagts till för en studerande i Primus syns i Wilma via en blankett av typen Egna uppgifter. Kom ihåg att kryssa för Syns i Wilma för bilagan i Bilagor-registret i Primus.

  Utbildningskalendern

  Du kan också göra det möjligt att lägga till bilagor i den elektroniska utbildningskalenderns ansökningsblanketter. På dessa blanketter syns bilagefunktionen i Wilmas utbildningskalender lite annorlunda än i Wilmas vanliga blanketter. I slutet av ansökningsblanketterna finns delen Lägg till bilaga och här kan sökanden från sin egen dator spara t.ex. behövliga betyg.

  Med funktionen Överför till Studeranderegistret (i Wilma) kan man samtidigt kopiera bilagor som lagts till för sökanden. Då sökanden överförs till Studeranderegistret överförs då också bilagorna.