Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Studerandens IP i Wilma

  I Wilma kan en lärare skriva in anteckningar om inlärning i arbete, yrkesprov, erkännande av kunnande och bedömning för olika studerande inom ramen för de användarrättigheter som läraren har. Anteckningarna skrivs in på studerandens PSP-sida som finns på fliken Studier/eIP.

  För att det ska gå att använda egenskaperna på den här fliken ska du göra en egen blankett för varje funktion. Om du redan har gjort blanketter för inlärning i arbete och yrkesprov kan du använda dem på PSP-fliken. I Information om skolan ska du kryssa i

  • Valfunktionen i användning
  • Prestationsfunktionen i användning
  • och ge lärarna tillräckliga användarrättigheter för att se studerandens uppgifter.

  Studier/eIP-flikens funktioner

  Studier-flikens funktioner är indelade i tre underkategorier: IP, Prestationer och Sammanfattning. Studerandena ser dessutom Val. Via PSP:n kan lärare göra val, bedöma eller ändra kursuppgifterna enskilt per studerande samt skriva in uppgifter om IA, yrkesprov eller erkännande av kunnande - i enlighet med sina användarrättigheter.

  På studerandens PSP-sida kan man klicka på en kurs och då öppnas en sidopanel med följande funktioner:

  1. Ändra val:

  I sidopanelen på fliken Förstasidan kan man i kursen ange för vilket år och vilken period valet gäller. Inom parentes syns då hur mångte årets val det är fråga om: 2015->1, 2016->2 osv. Hur val visas kan du välja i Information om skolan-registret, t.ex. "Nummer inom parentes". En studerande kan dessutom ändra sina egna val på den separata Val-sidan. Valen sparas automatiskt i Primus Studeranderegister. Läraren ska ha Rätt att bearbeta val i Wilma.

  Nertill på fliken finns Studieperiodens/examensdelens uppgifter, och under den Visa i läroplanen och Visa tilläggsuppgifterna.

  Från och med version 2.17 av Wilma går det att lägga till valen som snabbval. Om du kryssar i Använd snabbval som finns till höger på sidan, behöver du bara klicka på kurserna i läroplanen för att markera val för det pågående läsåret. Om du vill lägga in val för övriga läsår kan du inte använda den här funktionen.

  2. Studieperiodens/examensdelens uppgifter:

  När du klickar på Visa i läroplanen öppnar Wilma studerandens läroplansflik och visar kursen du har valt. Om läraren inte har rätt att se studerandens alla uppgifter och inte heller är grupphandledare, syns inte denna funktion alls för henne/honom. I det fallet kan personen ändra kursuppgifterna eller göra läroplansspecifika ändringar med hjälp av blanketter på Läroplan-sidan. När man klickar på Visa tilläggsuppgifterna öppnas profilsidan för kursen.

  3. Inlärning i arbete:

  På fliken Blanketter i sidopanelen finns den blankett som du kan använda för att skriva in ett nytt IA för en studerande. När du lägger in den nya IA:n kommer ett kugghjul fram i läroplanen. Om det redan finns IA sedan tidigare i samma kurs, kan du välja att antingen lägga till en ny IA eller att bearbeta den som redan finns. När det redan finns en IA för en kurs syns denna överst i form av en länk och av IA:t framgår tidpunkt och plats. Om läraren inte är en ansvarig lärare för IA:t kan han/hon inte se uppgifterna om det.

  Från och med Wilma 2.21 kan också studeranden själv påbörja registreringen av IA via sin egen eIP-sida. För detta krävs en blankett av typen "Registrets uppgifter", där det är tillåtet att skapa nytt registerkort. En användargrupp som gjorts för studerande ska också finnas i fältet Användargrupp i Wilma.

  4. Yrkesprov (Läroplansbaserat):

  Då du klickar på en kurs som har yrkesprovets kurstyp syns på Blanketter-fliken en blankett för att lägga in ett nytt yrkesprov. I läroplanen kommer det fram en ikon som föreställer ett pappersark då det nya yrkesprovet är inlagt. Samtidigt markeras kursen som vald, om det inte finns något val eller vitsord i den från förr. Valet görs för innevarande läsår.

  Om det redan finns ett delprov i yrkesprovets kurs kan du antingen lägga till ett nytt delyrkesprov eller bearbeta den som redan finns. Om det redan finns ett yrkesprov ser du en länk till den upptill, och där framgår omfattningen.

  Studeranden kan också själv påbörja registreringen av ett yrkesprov eller en examensprestation via sin egen eIP. För detta krävs en blankett av typen "Registrets uppgifter" där det är tillåtet att skapa nytt registerkort. Blanketten ska också ha en användargrupp avsedd för studerande i Användargrupp i Wilma.

  5. Erkännande av kunnande (Läroplansbaserat):

  På fliken Blanketter finns också en blankett för registrering av erkännade av kunnade. Läraren kan registrera erkännande om han/hon är grupphandledare eller har rätt att se alla uppgifter om studeranden. I läroplanen syns en förstoringsglas-ikon då erkännande har lagts in. För de erkännaden av kunnande som har lagts in tidigare syns ansökningsdatumet. Då erkännandet har handlagts kan den handläggande läraren och grupphandledaren göra ändringar i det via PSP-sidan.

  6. Ändra studerandens kursuppgifter:

  Man kan göra en separat blankett för ändring av kursuppgifter. Informationen sparas då automatiskt i Kurser-registret. Blankettens databas ska vara Kurser. Om man behöver kunna göra studerandespecifika ändringar i en kurs, behövs en separat blankett med databasen Studerandespecifika kursuppgifter. Då sparas uppgifterna enbart för studeranden i fråga. Efter att kursuppgifterna har ändrats syns en penna i läroplanen. Det tredje alternativet är att göra en blankett med vilken man kan registrera läroplansspecifika ändringar. Den här blanketten ska ha Läroplanens kursuppgifter som databas, och ändringarna sparas då endast för läroplanen, inte i Kurser-registret.

  Om inga ändringsblanketter finns eller om läraren inte hör till samma användargrupp som blanketten syns, inte denna funktion alls på fliken Blanketter.

  Från och med version 2.17 av Wilma kan studerande också själv ändra kursuppgifter. De kan till exempel själv lägga in prestationsrelaterad information (målsättningar, prestationssätt m.m.) för en studieperiod med hjälp av en blankett. Gör då en separat blankett av typen Registrets uppgifter för detta i Primus Blanketteditor och ange Studerandespecifika kursuppgifter som databas. Gör blanketten tillgänglig för studerande i Wilma. Också en användargrupp för studerandena krävs.

  När man gör studerandespecifika kursändringar i Wilma eller i Studeranderegistret i Primus, sparas ändringarna på ett och samma ställe. Men om ändringarna görs i Primus Bedömningsregister, sparas de bara på bedömningslistan i fråga. Observera att ändringar som sparas på ett visst sätt kan köra över tidigare ändringar, läs mer om detta här.

  7. Bedömning:

  För att kunna göra studerandespecifik bedömning ska du också göra en blankett. Denna öppnas då läraren på studerandens PSP-sida klickar på en kurs och väljer fliken Bedömning i sidopanelen. Om det redan finns bedömning sedan tidigare i kursen, finns det två flikar i rutan som öppnas: den ena fliken har den tidigare bedömningens datum och där syns även bedömningen (på samma sätt som i Primus). Den andra fliken är en ny tom blankett där man kan registrera t.ex. en höjning. Närmare anvisningar om blanketten hittar du via Bedömning-länken i rubriken.

  Alla funktioner ovan förutsätter att blanketterna finns i Blanketteditorn och är tillgängliga i Wilma med ändamålsenliga användarrättigheter och andra inställningar. Nertill i den här instruktionen finns länkar till blankettmallar som du kan använda för att göra blanketterna. Läroanstalten kan förstås också utforma blanketterna själv.

  I ovanstående funktioner beaktar Wilma de inställningar som finns i Primus Kurstyper-register, dvs. vad som får läggas in för respektive kurstyp (Tillåt inlärning i arbete, Tillåt yrkesprov, Tillåt erkännande av kunnande). Om en kurstypsnivå har angetts för en kurstyp beaktar Wilma också den.

  8: Välj en kurs utanför läroplanen

  Via studerandens eIP kan man lägga in en extern kurs också via Wilma. När man klickar på en kurs i eIP öppnas sidopanelen som innehåller en flik för detta. På fliken finns en meny över de läroplaner som är tillgängliga skolorna där läraren undervisar. Efter att man har valt en läroplan öppnas de kurser som hör till läroplanen och som också används på studerandens skola.

  Både lärare, personal och studeranden själv kan lägga in externa kurser i läroplanen. En lärare/personalmedlem måste i så fall ha Rätt att bearbeta val i Wilma, Rätt att se alla studerandes uppgifter i Wilma ELLER så måste personen vara grupphandledare. Kurstypen för den kurs som läggs till ska ha Valbar ikryssad. De kurstyper för vilka det ska vara tillåtet att lägga in externa kurser ska ha Tillåt tillägg av externa kurser via Wilma ikryssat.

  Också en studerande kan lägga in (eller radera) externa kurser i sin eIP. Då ska kurstypen ha också Valbar i Wilma ikryssat. Om valen redan är låsta i Studeranderegistret (PSP valens status = låsta), går det inte att lägga in externa kurser. Dessutom måste det vara tillåtet för studerandena att markera val (Valfunktionen i användning, Valtabellens fält/inställningar->"Tillåtet att spara").

  När man lägger in en kurs i eIP hamnar den under den kurs via vilken tillägget gjordes. En extern kurs som läggs in får en pennsymbol och den markeras färdigt som vald. I Studerandens uppgifter, i fältet Moderkurs i läroplanen, kommer den kurs via vilken tillägget gjordes. Den tillagda kursen kan också tas bort ur läroplanen i denna vy, såvida den inte har bedömts.

  Om det i läroplanen redan finns en "extern kurs" går det inte att lägga in nya kurser under den.

  9. Lägg till studerande i en grupp (på en bedömningslista)

  En studerande kan läggas in i en undervisningsgrupp direkt via eIP:n i Wilma, förutsatt att en bedömningslista är gjord för studierna i fråga och att anmälningsdatumet inte har passerat. Studeranden kan läggas in på bedömningslistan av både läraren och studerande själv. I samband med detta blir bedömningslistans namn samt knappen Lägg till synliga på fliken Undervisningsgrupp, förutsatt att inställningarna och rättigheterna är korrekta. Om flera bedömningslistor gjorts för studierna i fråga, syns de alla i samma vy.

  Det är även möjligt att planera studerandenas närvaro placeringsspecifikt. På fliken Närvaroplanering finns en tabell där man kan planera vilken lektion studeranden ska delta i.

  Lärarnas rättigheter till funktionerna

   

  • Lärarna har inte rätt att bearbeta val i Wilma: De ser inte sidan över huvud taget.
  • Lärarna har rätt att bearbeta val i Wilma: Lärarna kan bearbeta alla gruppers val, men de ser inte andra funktioner om de inte har skilda rättigheter till blanketterna.
  • Läraren är grupphandledare (eller annan grupphandledare): Han/hon ser alla funktioner för den egna gruppen, men inte för andra studerande.
  • Läraren hör till den användargrupp som finns i fältet Kortets äganderätt innehas av i Studeranderegistret: Läraren har alla de rättigheter som användargruppen har tilldelats.
  • Läraren har Rätt att se alla studerandes uppgifter i Wilma: han/hon får bearbeta alla studerandes alla uppgifter
  • Användargruppens rättighet "Läraren får se alla studerandekort" för Studeranderegistret: Lärarna får se alla dessa funktioner för alla studerande.

  Sammanfattning av val och prestationer

  PSP-sidan, bredvid läroplanen syns delen "Visa endast" där det går att kryssa i vad som ska visas i läroplanen (Bedömda, Valda, Underkända, Inlärning i arbete, Yrkesprov, Erk. av kunn.). Om du har kryssat i t.ex. "Inlärning i arbete", visar Wilma alla studier som har IA, men döljer de övriga. De rutor du har kryssat i förblir ikryssade under hela Wilma-sessionen, även om du väljer en annan studerande i samma grupp antingen ur dropdown-menyn eller med hjälp av piltangenterna invid studerandens namn.

  Till höger på sidan syns en sammanfattning över valen och prestationerna enligt kurstyp.

  I sammanfattningen visas omfattningen för prestationerna enligt det alternativ som är valt i fältet Visa kursernas omfattning i registret Information om skolan, Klasser eller Studerande. Också de omfattningar som är ikryssade i Information om skolan-registrets fälthelhet Valtabellens fält syns, ifall t.ex. sv och kp är ifyllt för kurserna.

  Om alternativet "Dölj omfattningarna" är valt i fältet Visa kursernas omfattning, visas inga omfattningar alls. Omfattningarna döljs ofta i t.ex. vuxenutbildningen.

  Den totala omfattningen av inlärning i arbete syns också i sammanfattningen, om IA:na har godkända vitsord. Omfattningen av IA:na syns också på Prestationer-sidan.

  Uppdaterad: 4.1.2017