Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Monialaisen oppilaitoksen työjärjestykset

  Kun käytössä on multiKurre, voi jokainen yksikkö tai linja tehdä itse omat työjärjestyksensä. Yhteisten opettajien ja opetustilojen varaukset näkyvät yli yksikkörajojen ja opettajan kaikki tunnit näkyvät yhdestä ja samasta työjärjestyksestä. Jokainen yksikkö voi vapaasti irrottaa, palauttaa ja kopioida oman yksikkönsä työjärjestyksiä yhteisestä kannasta häiritsemättä muiden yksikköjen työtä.

  Työjärjestykset voi laatia esim. siten, että jokainen yksikkö tekee oman työjärjestyksensä ammatillisten opintojen osalta, ja lisäksi tehdään erillinen työjärjestys yhteisistä tutkinnon osista ja vapaastivalittavista opinnoista. Se, mitä tutkintoja ja opintoja mihinkin työjärjestykseen otetaan mukaan, on lähinnä työnjakokysymys. Opiskelijoilla ja opettajilla ei näy mitenkään, että työjärjestyksen tunnit on koottu useammasta Kurre-tiedostosta.

  Mitä opintoja mihinkin työjärjestykseen?


  Jokainen yksikkö voi siirtää omaan Kurre 7 -tiedostoonsa niitä opintoja, joita näkyy oman Primuksen Opetustarjonta (Kurssit)-rekisterissä.

  Esimerkki

  • Tekniikan yksikkö siirtää vain oman yksikkönsä tutkintojen ja osaamisalojen ammatilliset opinnot.
  • Liiketalouden yksikkö siirtää vain ammatilliset opinnot.
  • Liiketalouden yksikkö koordinoi myös koko oppilaitoksen yhteisiä tutkinnon osia ja vapaastivalittavia opintoja, joten se siirtää myös ne Kurreen. Näitä varten on käytännöllistä tehdä erillinen työjärjestys.

  Keitä opiskelijoita työjärjestyksiin haetaan?

  Jokainen yksikkö siirtää omaan Kurre 7 -tiedostoonsa omat opiskelijansa. Muiden yksiköiden opiskelijoiden siirtoon tarvitaan joko laajemmat (pääkäyttäjän) oikeudet TAI opiskelijat jätetään kokonaan siirtämättä ja kootaan muita opiskelijoita koskevat opinnot tarjottimiin. Kun tarjottimet avataan kaikille yksiköille, ilmestyvät opiskelijat Kurreen sitä mukaa, kun he syöttävät valintojaan Wilmassa.

  Esimerkki:

  • Tekniikan yksikkö siirtää omaan Kurre-tiedostoonsa omat opiskelijansa, liiketalouden yksikkö omat opiskelijat omaansa.
  • Liiketalouden yksikkö tekee erillisen työjärjestyksen yhteisiä tutkinnon osia ja vapaastivalittavia opintoja varten. Pääkäyttäjä siirtää siihen aivan kaikki opiskelijat. Tämä työjärjestys asetetaan julkiseksi, jotta muut yksiköt näkevät, milloin heidän omat opiskelijansa opiskelevat yhteisiä ja vapaastivalittavia opintoja. Samalla yhteisiä työjärjestyksiä tekevä näkee, milloin opiskelijoilla on ammatillisia opintoja.

  Miksi työjärjestyksen pitää olla julkinen?


  Jotta opiskelijat ja opettajat näkisivät kaikki tuntinsa samasta työjärjestyksestä, asetetaan kaikki erilliset työjärjestykset julkisiksi. Julkisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että työjärjestykseen merkityt oppitunnit ja muut varaukset näkyvät yli yksikkörajojen. Yksiköt eivät pääsee muuttelemaan toistensa työjärjestyksiä vaan ainoastaan näkemään, mitä yksikön omille opettajille tai opiskelijoille on muissa yksiköissä merkitty.

  Mitä työjärjestyksiä mikin yksikkö näkee päävalikon listauksessa?


  Listauksessa näkyvät ne työjärjestykset, jotka on tehty oman yksikön lisenssillä. Täysillä oikeuksilla toimiva pääkäyttäjä näkee kaikkien yksiköiden työjärjestykset.

  Lisenssi on multiKurressa yleensä yksikkökohtainen, mutta toisinaan sama lisenssi saattaa olla kahden tai useamman yksikön käytössä. Lisenssinumero näkyy mm. Kurre-tiedoston nimessä: 3210_Nimi.krd on tehty lisenssillä nro 3210. Kuvan oikealla puolella ensimmäinen ja toinen työjärjestys on tehty tekniikan yksikön lisenssillä, ts. ne on tehnyt tekniikan yksikkö.

  Työjärjestyksen asettaminen julkiseksi


  Työjärjestys asetetaan julkiseksi Kurren päävalikon Yleiset asetukset -kohdassa rastimalla kenttä Julkinen yli yksikkö- ja oppilaitosrajojen. Julkinen Wilmassa tarvitaan, jos työjärjestysten halutaan näkyvän Wilmassa tai jos opiskelijoiden pitää päästä tekemään valintoja tämän työjärjestyksen tarjottimista.

  Ylemmässä kuvassa 2014-2015 työjärjestykset ovat julkisia yli yksikkörajojen, mutta ne eivät näy Wilmassa. 2015-2016 työjärjestykset ovat julkisia kaikille yksiköille ja näkyvissä myös Wilmassa.

  Yleiset asetukset -kohdan asetukset koskevat koko työjärjestystä. Jos työjärjestys sisältää tarjottimia, merkitään tarjotinkohtaisesti, mitkä niistä näkyvät Wilmassa ja mitkä vielä muiden yksikköjen opiskelijoille ja opettajille. Tarjotinkohtaiset asetukset löytyvät ryhmittelyikkunasta, Tarjotin-välilehdeltä.

  Tiedoston suojaaminen salasanalla

  Jos eri yksikköjen työjärjestykset on tehty samalla lisenssillä, pääsevät eri yksiköt muokkaamaan toistensa työjärjestyksiä. Jos tämä halutaan estää, annetaan työjärjestykselle salasana. Salasanaa kysytään aina työjärjestystä avatessa. Salasana annetaan Yleiset asetukset -ruudussa Yksittäiskäytön salasana -kenttään, ja lisäksi rastitaan Kysy salasana aina kirjautumisen yhteydessä. Ilman rastia salasana kysytään vain, jos työjärjestys avataan ilman palvelinyhteyttä.

  Yhteisen työjärjestyspohjan kopiointi eri lisensseille

  Jos oppilaitoksen jokaisella linjalla on oma työjärjestyksensä, niin pääkäyttäjä voi tehdä pohjatiedot yhteen työjärjestykseen ja kopioida kyseisen työjärjestyksen muille linjoille niiden omille lisensseille. Tällaisia yhteen työjärjestykseen tehtäviä pohjatietoja ovat esimerkiksi tuntipohja, jaksojärjestelmät, sijoitustyypit ja kurssityypit, joiden on tarkoitus olla samanlaisia jokaisen linjan työjärjestyksessä. Yhteistä työjärjestyspohjaa käyttämällä jokaisen linjan ei tarvitse erikseen täyttää työjärjestykseensä yhteisiä tietoja.

  Kun pääkäyttäjä on tehnyt pohjatiedot työjärjestykseen, se tuodaan eri lisensseille seuraavasti:

  • Tee tiedostosta ensin paikallinen varmuuskopio Varmuuskopio / Paikallinen varmuuskopio -toiminnolla. Jos Kurre-tiedostolle ei ole vielä muodostettu yksittäiskäytön salasanaa, tee se ennen varmuuskopiointia Yleiset asetukset -ikkunassa.
  • Tuo tiedosto Kurreen Tuo Kurre-tiedosto -toiminnolla.
  • Valittuasi oikean tiedoston valitse Asetukset / Tuo tiedosto uutena eri lisenssille. Valitse listasta linja, jonka lisenssille tiedosto halutaan tuoda. Anna tiedoston salasana ja anna tiedostolle nimi.
  • Tämän jälkeen tiedosto näkyy valitun linjan Kurressa.
  • Tuo sen jälkeen tämä sama pohjatiedot sisältävä Kurre-tiedosto myös muiden linjojen lisensseille.