Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Wilma-instruktion för studerande

  Logga in i Wilma med de användarlösen som du har fått från skolan. Wilma fungerar med en webbläsare och inloggningen sker via adressen som skolan gett dig. Du kan även använda Wilma som app på telefon och pekplatta (mer information längre ner på sidan).


  Efter inloggningen öppnas din egna huvudsida, där det upptill finns snabblänkar till olika funktioner. Dessutom ser du på framsidan bl.a. dagens schema, olästa meddelanden, aktuella notiser samt de kurser eller ämnen som du har i denna period. Genom att klicka på schemat får du fram innevarande veckas schema. Du kan flytta lådor och länkar genom att klicka på inställningsikonen uppe till höger och gå till sidan Användargränssnittet. Startsidans lådor kan placeras i önskad ordning på både bordsdatorer och mobilapparater. Du kan flytta lådorna och menylänkarna genom att dra dem till önskat ställe med musen. genom att dra dem till önskat ställe med musen. Observera att en del av huvudmenyns länkar kan vara "dolda" bankom menyknappen.

  Wilmas funktioner

  • Huvudsidan innehåller en lista över den pågående periodens ämnen/kurser samt de senaste hemuppgifterna. När du för musmarkören på texten kan du se hela texten.
  • Intern post används för att skicka meddelanden inom Wilma till lärare, vårdnadshavare och studerande. Du kan skicka meddelanden på samma sätt som med e-post.
  • Schema-delen visar ditt schema periodvis eller terminvis.
  • Under Prov visas en lista över kommande prov. På sidan syns också provets tema samt möjliga tilläggsuppgifter. På huvudsidan ser du de kommande proven för de följande 10 dagarna.
  • Prestationer-delen ger ämnenas och kursernas vitsord.
  • Lektionsanteckningar visar dina outredda frånvaron. På Kontrollera lektionsanteckningarna-fliken ser du en sammanfattning av frånvaron periodvis.
  • Utskrifter innehåller skolans blanketter, betyg och andra utskrifter.
  • I Enkäter kan man svara på enkäter som lärare och personal har gjort.
  • Kursbricka visar de kurser som du valt. Du kan också ändra dina val.
  • Tentamen visar tenter, omtentamen, resttenter och andra tenter som du anmält dig till eller som du ännu kan anmäla dig till.
  • Val visar vilka kurser/ämnen du valt för respektive läsår och period.
  • Anslagstavla visar notiser som lärare och personal publicerat.
  • Läroplan-delen visar vilka läroämnen som kan studeras i skolan och vilka teman som behandlas på varje kurs/årskurs.
  • Studerande-sidan visar en lista över skolans klasser, studerandenas namnlistor klassvis samt klassernas grupphandledare/klassföreståndare. Via sidan kan du skicka meddelanden till enskilda studerande eller samtidigt till hela klassen.
  • Lärare visar en lista över skolans lärare och övriga personal. Genom att klicka på en lärares namn får du fram dennes schema, och genom att klicka på brev-ikonen kan du skicka ett meddelande till läraren. På sidan syns också vilken klass läraren är klassföreståndare/lärare för.
  • Salar visar skolans undervisningsutrymmen och deras scheman periodvis.
  • Årsplanering ger skolans årsplanering.
  • Under Blanketter kan du uppdatera t.ex. adress och telefonnummer. På sidan kan också finnas andra blanketter, med vilka skolan samlar uppgifter, t.ex. om din läroplan.
  • I Kontoinställningar-delen kan du byta ditt Wilma-lösenord. Om du har glömt ditt lösenord, be om ett nytt direkt från skolan. I de här inställningarna kan du också inaktivera iCalendar-länken. . I den här delen visas även händelseloggen över Wilma-användningen såvida användaren har ett personligt Wilma-användarnamn (av ny typ).
  • I Beskedsinställningar-delen kan du välja hur du vill ta emot information om nya snabbmeddelanden och frånvaron; som e-post och/eller textmeddelande. Vilka alternativ som finns i just din kommun kan du fråga skolan.

  Noggrannare instruktioner om Wilmas användning fås från den egna skolan. Våra instruktioner är främst riktade till skolans adb-stöd, rektorer och skolsekreterare. Vid problemsituationer kan du kontakta din klassföreståndare eller den egna skolans Wilma-ansvarige.

  Datasäkerheten i Wilma

  Trafiken mellan Wilma och användarens webbläsare kan skyddas med SSL-kryptering. För krypteringen görs ett certifikat, som skolan/kommunen kan köpa eller göra själv.

  Då man öppnar Wilma kan webbläsaren meddela om en datasäkerhetsrisk ("Security Connection Failed").

  Oftast är det inte fråga om en egentlig datasäkerhetsrisk, utan webbläsaren känner helt enkelt inte igen det certifikat som skolan/kommunen har gjort själv. Wilma kan oberoende av detta användas normalt. Kontakten mellan Wilma och webbläsaren är krypterad då det i början av Wilma-adressen står "https".

  Wilma-appen

  Wilma kan användas på Windows Phone 8-telefoner samt Android- och iOS-enheter. Anvisningar och vanliga frågor om Wilma-appen finns här.