Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Ryhmiin sidotut kyselyt

  Wilmassa on mahdollista kohdentaa kyselyitä myös tietyn opetusryhmän opiskelijoille. Näiden ryhmiin sidottujen kyselyiden avulla voidaan kerätä esimerkiksi anonyymiä kurssipalautetta.
  Kysely kohdentuu automaattisesti ryhmän opiskelijoihin.

  Jos koululla on sellaisia vakiokyselypohjia, joita kaikkien opettajien toivotaan käyttävän ryhmiin sidotuissa kyselyissä (esimerkiksi kurssipalautteen keräämisessä), ylläpitäjä käy rastimassa kyselypohjan yhteiskäytön asetuksiin Salli ryhmiin sidottujen kyselyjen lisääminen. Jos opettajilla on oikeus lisätä kyselyitä ja käytettävissään jokin kyselypohja (esim. itse luotu), he pääsevät lisäämään ryhmiin sidottuja kyselyitä suoraan ilman yhteisessä käytössä olevaa kyselypohjaa.

  Kyselytoimintoon liittyvät käyttöoikeudet ja kuvaus yhteiskäytön asetuksista löytyvät erillisestä ohjeesta.

  Ryhmään sidotun kyselyn luominen


  Ryhmiin sidotut kyselyt luodaan aina opetusryhmän kautta. Kyselyn tekijä (=ryhmän opettaja, joka luo kyselyn) menee Wilmassa haluamansa opetusryhmän sivulle ja luo kyselyn Kyselyt-välilehden alta.

  Ryhmiin sidottujen kyselyiden luominen on kaksivaiheinen.

  • Ensimmäisessä vaiheessa valitaan käytettävä kyselypohja. Valikkoon listataan kaikki ne kyselypohjat, jotka kyselyn lisääjällä on käytettävissään, joko itse luodut ja/tai yhteiskäytön asetuksissa koko koulun käyttöön jaetut.
  • Valitse listasta haluttu kyselypohja ja klikkaa Jatka, muihin sivulla näkyviin valintoihin ei voi vaikuttaa.


  Seuraavassa vaiheessa syötetään kyselykohtaiset asetukset:

  • kyselyn voimassaoloaika, sallitaanko vastaajilta vain yksi vastaus vai onko määrä rajoittamaton (oletuksena sallitaan vain yksi vastaus / henkilö), saako kyselyn vastaajaluettelon tulostaa, näytetäänkö kyselypohjan nimi kyselyn nimen yhteydessä.
  • Vastaajaluettelo tulostettavissa -kentän rastimalla saat luettelon vastanneista ja vastaamatta jättäneistä. Luettelon avulla voit patistaa opiskelijoita vastaamaan, mutta vastanneita ei saa yhdistettyä vastauksiin. Luettelon avulla ei siis saa selville, mitä joku yksittäinen opiskelija on vastannut.

  Voit myös halutessasi määritellä kyselylle tunnuksen ja salasanan. Kyselyn voimassaoloajan määrittää oletuksena Koulun tiedot -rekisterin kentät Ryhmiin sidotut kyselyt avautuvat ja Ryhmiin sidotut kyselyt sulkeutuvat (kentät määräävät kyselyn alkamisen ja päättämisen ajankohdat suhteessa arviointikirjan päättymispäivään; tarkempi kuvaus on alhaalla kohdassa Ryhmiin sidottujen kyselyiden ajastettu luominen). Voit itse muuttaa oletuksena annettuja päivämääriä.

  Tulosten näkyvyyttä voidaan myös rajoittaa, jos opetusryhmällä on useita opettajia (Primuksen arviointikirjan Muut opettajat -kenttä). Oletuksena tähän vaikuttaa Koulun tiedot -rekisterin kenttä Ryhmiin sidottujen kyselyjen tulokset oletuksena kaikille ryhmän opettajille; jos se on rastittu, myös Wilman kenttä Kaikki ryhmän opettajat saavat nähdä kyselyn tulokset tulee automaattisesti rastituksi. Tällöin kaikki arviointikirjan opettajat voivat tarkastella tuloksia; kyselyn tekijä on ainoa, joka pääsee muokkaamaan kyselyn asetuksia. Jos kenttää ei rastita tai siitä poistetaan rasti, vain kyselyn tekijä näkee tulokset.

  Kun tarvittavat tiedot on täytetty ja kysely on tallennettu, opiskelijat pääsevät vastaamaan kyselyyn annetun voimassaoloajan sisällä. Avoinna olevat ryhmiin sidotut kyselyt näkyvät opiskelijalla opetusryhmän sivulla Kyselyt-valikossa. Klikkaamalla kyselyn otsikkoa opiskelija pääsee vastaamaan kyselyyn.

  Ryhmiin sidottuihin kyselyihin vastaaminen on mahdollista vain silloin, kun kurssin arviointikirjaa ei ole vielä arkistoitu. Itse kysely ja sen tulokset ovat kuitenkin käytettävissä vielä arviointikirjan arkistoinninkin jälkeen. Kun kyselyyn kertyy tuloksia, opettaja tai opettajat pääsevät tarkastelemaan niitä ryhmän Kyselyt-välilehden alta, kyselykohtaisen Tulokset-toiminnon kautta (Ohje).

  Ryhmiin sidottujen kyselyiden ajastettu luominen

  Ryhmiin sidottuja kyselyitä on mahdollista luoda myös automaattisesti, jolloin opettajan ei tarvitse käydä Wilmassa ryhmäkohtaisesti luomassa niitä. Kyselyt luodaan siinä vaiheessa, kun arviointikirjan alkamispäivämäärä on saavutettu, eli toiminto ei luo kyselyitä ennen kuin kurssi on alkanut.

  Toiminnon käyttöönotto vaatii seuraavat toimenpiteet Primuksen ja Wilman puolella:

  1. Koulun tiedot -rekisteri

  • Luo ryhmiin sidotut kyselyt automaattisesti: rasti tämä ja lisää Primuksen prserver.ini-tiedostoon seuraava määritys:

  [CourseFeedback]
  Preset=0
  Time=0500

  Määritys ajastaa toiminnon serverille. Preset-asetuksessa "0" tarkoittaa sitä, että kyselyitä luodaan joka päivä. Jos halutaan, että kyselyitä luodaan harvemmin, valitaan arvoksi jokin muu luku ("1" vastaisi joka toisena päivänä, ja niin edelleen). Time-asetuksessa määritellään se kellonaika, kun Primus luo kyselyt. Merkitse kellonaika ilman pisteitä. Esimerkissä kyselyt luodaan klo 05:00. Kellonajaksi kannattaa valita työajan ulkopuolinen kellonaika, esimerkiksi aamuyö, koska silloin toiminto ei kuormita Primuksen muuta käyttöä. Kellonaika ei saisi myöskään mennä päällekkäin Primuksen varmuuskopioinnin kanssa; näiden kahden välillä tulisi olla vähintään tunti. Huomioi, että Primuksen serveriosa pitää käynnistää uudelleen, jotta ajastettu toiminto tulee käyttöön.

  • Ryhmiin sidotut kyselyt avautuvat: Tämän kentän avulla voit määrittää tietyn päivän, jona ryhmien opiskelijat voivat alkaa vastaamaan kyselyihin. Tämä funktio on toteutettu käyttäen lähtökohtana arviointikirjojen päättymispäivämäärää. Jos kentässä on positiivinen arvo, esimerkiksi ”10”, kyselyt avautuvat kymmenen päivää arviointikirjojen päättymispäivämäärän jälkeen. Jos halutaan, että kysely aukeaa jo ennen ryhmän päättymistä, syötetään negatiivinen arvo. Esimerkiksi ”-14” tarkoittaa sitä, että ryhmiin sidotut kyselyt aukeavat kaksi viikkoa ennen arviointikirjojen päättymispäivää. Kentän oletusarvona on "-14", kun se jätetään tyhjäksi.
  • Ryhmiin sidotut kyselyt sulkeutuvat: Tämän kentän avulla voit määrittää päivän, jona kyselyt sulkeutuvat. Myös tässä lähtökohtana on arviointikirjojen päättymispäivämäärä. Jos kentässä on positiivinen arvo, esimerkiksi ”10”, kyselyt sulkeutuvat kymmenen päivää arviointikirjojen päättymisen jälkeen. Jos kentässä on negatiivinen arvo, esim. "-5", kyselyt sulkeutuvat aina viisi päivää ennen arviointikirjojen päättymispäivämäärää. Tyhjäksi jätettynä kentän oletusarvo on "30".
  • Ryhmiin sidottujen kyselyjen tulokset näkyvät oletuksena kaikille ryhmän opettajille: rasti tämä, jos automaattisesti luotujen, ryhmiin sidottujen kyselyjen tulokset saavat näkyä oletuksena arviointikirjojen Opettaja- ja Muut opettajat -kenttiin merkityille henkilöille.

  2. Kurssityypit-rekisteri

  • Luo ryhmiin sidotut kyselyt automaattisesti: rasti tämä kenttä niille kurssityypeille, joihin liittyvien kurssien arviointiryhmille halutaan sallia kyselyiden automaattinen luominen.

  Ryhmiin sidottujen kyselyiden automaattista luomista voidaan myös rajoittaa Kurssit- ja Arviointi-rekistereissä.

  • Kurssit-rekisterin kenttä Ei luoda ryhmiin sidottuja kyselyjä automaattisesti. Tämän kentän avulla voidaan kurssikohtaisesti estää kyselyiden automaattinen luominen.
  • Arviointi-rekisterin kenttä Ei luoda ryhmään sidottuja kyselyjä automaattisesti. Tämä kenttä rastitaan, jos jonkin arviointikirjan kohdalla halutaan estää kyselyn automaattinen luominen.

  3. Wilma: kyselypohjan yhteiskäyttö

  Kun tarvittavat asetukset on merkitty Primuksessa, kyselyiden ylläpitäjä merkitsee Wilman puolella yhteiskäytön oikeuksiin kyselypohjakohtaisesti, että kyseisestä pohjasta voidaan luoda automaattisesti ryhmiin sidottuja kyselyitä.

  Kun kyselyt on muodostettu automaattisesti, opettajat pääsevät yhä muokkaamaan kyselykohtaisesti esimerkiksi vastausaikoja, jos he haluavat kyselyn avautuvan ja sulkeutuvan muulloin kuin siirtymäaikakenttiin määriteltyjen päivien mukaisesti. Jos jollekin opetusryhmälle on jo olemassa ryhmiin sidottu kysely, ajastettu toiminto ei luo tällaiselle ryhmälle automaattisesti enää uutta kyselyä.

  Jos jo päättyneelle kurssille halutaan jälkikäteen lisätä ryhmään sidottu kysely, ajastettu toiminto ei tee sitä vaan kysely täytyy käydä lisäämässä manuaalisesti. Tällaiselle ryhmälle kyselyn lisääminen ja siihen vastaaminen on mahdollista niin kauan kuin ryhmän arviointikirjaa ei ole arkistoitu.