Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

KOSKI - koppling av studierätter

  Att länka samman studierätt med studierätt hos en annan utbildningsanordnare

  Om en studerande studerar vid en läroanstalt men även avlägger studier vid en annan läroanstalt, ska studierätterna kopplas samman i KOSKI. Detta gäller t.ex. läroavtalsbyråer och anordnare av den teoretiska undervisningen.

  Ta fram de nya fält som nämns nertill, i Studerande-registret och i Läroanstalter-registret.

  Faser:

  1. T.ex. läroavtalsbyrån (= den ansvariga anordnaren) skapar först studierätten i KOSKI, dvs. överför datan över studerandena.

  2. KOSKI returnerar ID:t för den skapade studierätten till Primus och det sparas i fältet Studierättens ID (KOSKI) i Studeranderegistret.

  3. Läroavtalsbyrån förmedlar studierätts-ID:t till avtalsparterna (examensläroanstalten, anordnarna av den teoretiska undervisningen).

  4. Avtalspartnern sparar ID:t i Studeranderegistrets fält Ingår i studierätten (KOSKI) och informationen om den andra läroanstalten i fältet Läroanstalt för den ursprungliga studierätten (KOSKI). Det här fältet är kopplat till Läroanstalter-registret, dit alltså den andra läroanstalten (t.ex. läroavtalsbyrån) sparas och fältet Läroanstaltskod i Studieinfo.

  5. När avtalsparterna förmedlar prestationer till KOSKI förmedlar de även en hänvisning till läroavtalsbyrån OCH en hänvisning till det studierätts-ID som läroavtalsbyrån skapat. Dessa uppgifter överförs automatiskt vid KOSKI-överföringen.

  6. Utifrån de här uppgifterna ser KOSKI att de förmedlade prestationerna har att göra med den studierätt som läroavtalsbyrån tidigare skapade, och kan koppla ihop informationen korrekt.

  Typ av dataöverföring: 
  KOSKI