Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Kursbricka för fritt valbara studier, alternativ 1

  Kursbrickan kan användas på två sätt:

  • Man kan samla in de s.k. förhandsvalen, dvs. hur många som vill ha en viss kurs. I detta alternativ bestämmer man senare hur många undervisningsgrupper som ordnas och vem som ska gå i vilken grupp. (Alternativ 1, denna instruktion)
  • Ett annat sätt är att göra tillräckligt många grupper på kursbrickan och låta studerandena själv välja grupp. Med detta alternativ kan timmarna placeras färdigt i schemat och studeranden ser vilka grupper som undervisas samtidigt som han/hon gör sina val. (Alternativ 2, annan instruktion)

  Att samla in valen


  I det här alternativet görs en undervisningsgrupp för alla fritt valbara kurser, och denna grupp förs till kursbrickan. Alla val kommer alltså in i en och samma grupp. Senare gör man fler grupper och delar in studerandena i dem.

  Periodisera inte gruppernas timmar utan låt timantalet finnas i perioden Operiodiserade. Med denna kursbricka samlas endast antalet val in, och man tar ännu inte ställning till när och hur undervisningen ska ske.

  Att bygga upp balkar

  Sök fram alla klasser på fliken Kursbricka och gå till perioden Operiodiserade. Gör en kursbricka med knappen Ny kursbricka. Namnge kursbrickan. Resten av uppgifterna kan du fylla i senare.

  Till höger i kursbrickefönstret finns alla de studier som undervisas i den här perioden (operiodiserade). Bygg upp kursbrickan genom att dra grupper från höger till vänster sida. Den första gruppen bildar automatiskt en balk. För nästa grupp till samma balk genom att dra in den precis efter den tidigare gruppen och släppa musknappen. När du vill ha en ny balk ska du dra in en grupp och släppa den under en existerande balk.

  Balkarna är från början lika breda, vilket betyder att riktigt långa kursnamn inte nödvändigtvis syns i gruppens låda. Du kan ställa in balkarna via Visa-menyn så att grupperna visas på ett sätt så att hela namnet ryms i lådan.

  Tips: Ange en egen kurstyp med en viss färg åt de fritt valbara kurserna i Kurre, i kursbricksvyn via Visa/Gruppens färg i kursbrickan.../Enligt kurstyp. På detta sätt skiljer man de fritt valbara kurserna från den övriga undervisningen då man bygger upp kursbrickorna. Ett annat sätt är att använda en kurskod eller förkortning för fritt valbara, som skiljer sig från den övriga undervisningen, och med hjälp av den avgränsa och dölja all annan undervisning. T.ex. att låta förkortningen för fritt valbara alltid börja med "fv", eller använda kod=frittvalb*.

  Vilka studier ska placeras i en viss balk?

  Du kan bygga upp balkarna precis som du själv vill. Huvudsaken är att studerandena enkelt hittar studierna i kursbrickan.

  • Du kan t.ex. placera alla fritt valbara kurser i samma balk.
  • Man kan också placera flera balkar tematiskt: alla teknikkurser i en balk, handarbetskurserna i en annan och språken i en tredje osv.
  • Om du redan på förhand vet att vissa fritt valbara kommer att undervisas i period 1 och andra i period 3, kan du göra periodvisa balkar.

  Balkarna är alltså endast ett sätt att visa vad som erbjuds. Man tar i detta skede ännu inte ställning till i vilka perioder som grupperna kommer att undervisas.

  Kursbrickor enligt bransch eller examen

  Om vissa studier är avsedda för bara teknikstuderande eller bara för 2:a årets studerande, ska du göra skilda kursbrickor för dessa. Lägg in fler kursbrickor med Ny kursbricka. I kursbrickans klassbegränsning Rätt att göra val (sök klass) anger du sedan de klasser som får välja studier från denna kursbricka i Wilma.

  Klassbegränsningen *16 visar kursbrickan för t.ex. data16 och bil16, medan klassbegränsningen data* visar kursbrickan för t.ex. data15, data16 osv.

  Hur balkar och kurser visas i Wilma

  Det är bra att ha "Namn" som presentationssätt för kursbrickans balkar, så att de syns i klartext i Wilma. Prestationssättet väljer du via Visa-menyn.

  Balkarna får en löpande numrering, men numren kan vid behov bytas ut. I balkarna kan man också skriva in intruktionstext, som också syns för studerandena och vårdnadshavarna i Wilma. Du kan byta balknumreringen och texten genom att högerklicka på balken och välja Ändra balkens nummer eller Namnge balken.

  Att skapa undervisningsgrupper utifrån antalet val

  Gå enligt valantalen

  Antalet val finns i Grunduppgifter, på fliken Undervisningsgrupper (Grupper). Kontrollera vilka kurser som det ordnas endast en grupp av - dessa grupper är färdiga som sådana. I kurser med flera grupper ska du tömma den grupp som fanns på brickan (grupp 1), så att valantalen sparas men studerandena inte längre är bundna till just denna grupp.

  Fler grupper för populära kurser

  Gör tilläggsgrupper för de kurser där det behövs fler än en grupp. Gå till Grunduppgifter och fliken Undervisningsutbud (Kurser), och gör fler grupper antingen via snabbmenyn eller genom att ange gruppantalet direkt i kolumnen Grupper. Du kan föra in studerandena i grupperna antingen för hand i Grunduppgifter på fliken Undervisningsgrupper (Grupper), via snabbmenyns funktion Gruppens studerande eller genom att låta Kurres optimering sköta gruppindelningen.

  Gruppindelning med hjälp av optimeringen

  Om du vill göra gruppindelningen med hjälp av optimeringen ska du först ange en maximistorlek för grupperna på fliken Undervisningsgrupper (Grupper). Gå därefter tillbaka till kursbrickan. Ta bort balkarna för förhandsvalen och gör nya balkar, dit du drar alla grupper för de fritt valbara studierna. Namnge balkarna vid behov.

  Kryssa i Optimera valen som finns under kursbrickan och följ med överlappningarna i inforutan som finns nertill i fönstret. Då överlappningarna är så få som möjligt ska du spara valen. Sparandet "låser" studerandeindelningen i dessa grupper. Om det fortfarande finns överlappningar, kan du för hand flytta studerandena till önskade grupper i Val-fönstret på fliken Val per studerande. Kontrollera slutligen i valsammanfattningen att alla studerande har rätt antal val.

  Då grupperna är klara kan du skapa bedömningslistorna och placera balkarna i schemat.

  Uppdaterad: 12.8.2016