Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Vapaastivalittavien opintojen tarjotin, tapa 2

  Tarjotinta voi käyttää kahdella tavalla:

  • Sen avulla voi kerätä ns. esivalinnat eli tiedon siitä, mitä kursseja opiskelija haluaa ottaa. Tässä vaihtoehdossa päätetään myöhemmin, montako opetusryhmää järjestetään ja kuka menee mihinkin ryhmään. (Tapa 1, erillinen ohje)
  • Toinen tapa on tehdä tarjottimeen valmiiksi riittävä määrä opetusryhmiä ja antaa opiskelijoiden valita itse ryhmänsä. Tässä tavassa tunnit voi sijoittaa valmiiksi työjärjestyksiinkin, jolloin opiskelija näkee valintoja tehdessään, milloin mitäkin ryhmää opetetaan. Opettajien arviointikirjoissa näkyy reaaliaikainen, valintojen mukainen opiskelijalista. (Tapa 2, tämä ohje)

  Opetusryhmien määrä per opinto

  Tee vapaastivalittaviin opintoihin tarvittava määrä opetusryhmiä, vähintää yksi per opinto. Ryhmät tehdään perustietoikkunan Opetustarjonta (Kurssit)-välilehdellä merkkaamalla Ryhmiä-sarakkeeseen opetusryhmien määrä. Merkitse sitten perustietoikkunan Opetusryhmät (Ryhmät)-välilehdellä ryhmille opettajat. Opettajatieto tarvitaan, jos haluat, että opettajat voivat seurata omien ryhmiensä täyttymistä Wilmassa. Opettajat merkkaamalla estät myös päällekkäisyydet, ts. saman opettajan kahta eri ryhmää ei voi vahingossa viedä samaan palkkiin.

  Tarjottimen kokoaminen

  Kurssitarjotin tehdään Kurren ryhmittelyikkunassa, Kurssitarjotin-välilehdellä.

  • Jos vapaastivalittavat on hajautettu useammalle jaksolle (saman ryhmän opetus ajoittuu jaksoille 1-2), kokoa palkit valmiiksi Jaksottamatta-jakson tarjottimessa ja jaksota opetus vasta sitten.
  • Jos vapaastivalittavat opinnot opetetaan kokonaisuudessaan yhden jakson aikana, tee oma tarjotin jokaiselle jaksolle. Esim. jos tietyt opinnot opetetaan jaksossa 1 ja toiset jaksossa 3, jaksota ensimmäisen tunnit 1. jaksolle ja toisen tunnit 3. jaksolle.

  Tarjotin tehdään Uusi tarjotin-painikkeella. Anna tarjottimelle nimeksi esim. "Vapaastivalittavat 2015 - 2016". Muut tiedot voit täyttää myöhemmin.

  Kurssitarjotinsivulla näytetään oletuksena vain ne ryhmät, joita aktiivisen luokan opiskelijat ovat valinneet. Koska vapaastivalittavien tarjotin tehdään yleensä siinä vaiheessa, kun mitään valintoja ei ole vielä tehty, hae esiin aivan kaikki luokat.

  Tarjotin tehdään vetämällä hiirellä ryhmiä ikkunan oikeasta laidasta vasempaan laitaan. Ensimmäinen ryhmä muodostaa automaattisesti palkin. Seuraavan ryhmän saat samaan palkkiin vapauttamalla hiiren painikkeen ensimmäisen ryhmän perässä, uuden palkin saat vetämällä ryhmän olemassa olevan palkin alle.

  Vinkki: Anna vapaastivalittaville Kurressa oma kurssityyppinsä ja sille oma värinsä. Näin erotat tarjotinta tehdessäsi vapaastivalittavat muusta opetuksesta. Toinen tapa on käyttää vapaastivalittavilla sellaista kurssikoodia tai lyhennettä, jonka perusteella voit piilottaa muun opetuksen ruudulta. Esim. vapaastivalittavien lyhenne alkaa aina "vv" tai koodi=vapval*.

  Mitä opintoja samaan palkkiin?

  Palkki tarkoittaa samanaikaista opetusta. Vie siis samaan palkkiin vain sellaisia ryhmiä, jotka voidaan opettaa yhtä aikaa. Voit koota palkit muuten täysin haluamallasi tavalla. Pääasia on, että opiskelijat löytävät tarjottimesta helposti etsimänsä opinnot.

  Ala- tai tutkintokohtaiset tarjottimet

  Jos tietyt opinnot on tarkoitettu esim. vain tekniikan alan opiskelijoille tai vain 2. vuoden opiskelijoille, tee näille erilliset tarjottimet. Lisää tarjottimia tehdään Uusi tarjotin -painikkeella. Tarjottimet näkyvät ruudun alareunassa omina välilehtinään.

  Tarjottimen Valintojen teko (luokkahaku) -kenttään merkitään ne luokat, jotka saavat Wilmassa valita tästä tarjottimesta opintoja. Luokkahaku *15 näyttää tarjottimen luokille data15 ja auto15; luokkahaku data* taas luokille data14, data15 jne. Muut tarjottimen tiedot voit täydentää myöhemmin.

  Jokaisen palkin yllä on vihreäpohjainen otsikkorivi, jonka alussa on palkin numero. Voit muuttaa numerointia ja antaa palkeille kuvaavammat nimet: Klikkaa vihreää riviä hiiren 2. painikkeella ja valitse Nimeä palkki tai Muuta palkin numero. Palkin nimi voi olla pidempikin teksti, esim. ohjetta opiskelijoille: "Maanantai-iltapäivän valinnaiset. Valitse tästä palkista 1 ryhmä."

  Palkkien sijoittaminen työjärjestykseen

  Kun kaikki ryhmät on viety palkkeihin, jaksota hajautetut palkit ja siirry sitten sijoitteluikkunaan. Ota esiin jonkin sellaisen luokan työjärjestys, jota vapaastivalittavat koskevat. Tarjotinpalkit löytyvät ikkunan alalaidasta Sijoittamattomat- tai Kaikki sijoittamattomat -välilehdeltä.

  Sijoita palkit haluamiisi kohtiin työjärjestyksessä. Luokan ammatillisten aineiden tunnit näkyvät vaaleammalla sinisellä, ne tulevat toisesta työjärjestyksestä. Opettajien työjärjestyksissä näkyy palkin ryhmistä vain opettajan oma ryhmä. Opiskelijoiden työjärjestyksiin ryhmät ilmestyvät sitä mukaa, kun he tekevät valintojaan Wilmassa.

  Tarjottimen julkaisu Wilmassa

  Kun palkit on sijoitettu työjärjestykseen, voi tarjottimen ja työjärjestykset julkaista Wilmassa. Palaa ryhmittelyikkunaan, avaa vapaastivalittavien tarjotin ja klikkaa sen alta Ominaisuudet-painiketta. Rasti Tarjotin näkyy Wilmassa ja anna päivämäärät, joiden välillä valintoja saa merkitä. Jos jätät alkamispäivän tyhjäksi, pystyy valintoja merkitsemään heti. Tarjotin näkyy Wilmassa päivämäärien ulkopuolellakin, mutta valintoja ei pysty enää poistamaan eikä lisäämään. Tarkista vielä Yleiset asetukset -kohdasta, että koko työjärjestys on asetettu julkiseksi Wilmassa.

  Vinkki: Ryhmille voi antaa tunnuksen, jonka avulla opiskelijat näkevät Wilmassa suoraan ryhmän nimestä esimerkiksi ryhmän opetusajan. Kun Perustiedot-ikkunan Opetusryhmät (Ryhmät)-välilehdellä klikkaa hiiren 2. painikkeella Tunnus-kenttää ja valitsee "Luo sisältö", voi ryhmälle asettaa tunnukseksi esim. luokan nimen, jaksotiedon tai opetuksen alku- ja loppupäivämäärän.

  Arviointikirjat opettajille Wilmaan

  Jotta opettajat voivat seurata omien ryhmiensä täyttymistä, muodostetaan ryhmistä arviointikirjat. Arviointikirjat tehdään perustietoikkunan Opetusryhmät (Ryhmät)-välilehdellä.

  Valintojen tekeminen Wilmassa

  Opiskelijat löytävät kaikki kurssitarjottimet heti Wilman etusivulta. Etusivulla on linkit niihin tarjottimiin, joihin voi ilmoittautua. Kurssitarjotinsivulla näkyy paitsi oman yksikön tarjottimet, myös muiden koulujen julkiset tarjottimet. Valinnat tehdään klikkaamalla palkeista haluttuja ryhmiä. Valinnat tallentuvat samantien Kurreen. Ikkunan vasemmassa alanurkassa on pieni työjärjestys, johon valinnat ilmestyvät. Tämä näyttää jaksotetulta tarjottimelta työjärjestyksen tunnit eli jos tarjotin on jaksottamattomissa, niin pienoistyöjärjestyksessä ei näy mitään. Valinnat näkyvät myös varsinaisessa työjärjestyksessä, kun kalenterikuvakkeen kautta siirrytään oikealle jaksolle.