Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Vårdnadshavarnas Wilma-användarlösen

  Se bild

  Med denna utskrift kan man skriva ut vårdnadshavarnas Wilma-användarlösen.

  Spara utskrift-filen som finns under Filer-rubriken till den egna maskinen.

  Utskriften tas i bruk i Primus W4 -programmet i Studeranderegistrets utskriftseditor via Funktioner / Kopiera från fil.

  Vårdnadshavarnas Wilma-användarlösen, modellbrev


  Utskriften är ett modellbrev. Med brevet sänder man Wilmas-användarlösen till vårdnadshavarna. I samma brev kan man också ge närmare anvisningar gällande användningen av Wilma till vårdnadshavarna.

  I övre delen av brevet hämtas skolans namn och adress från Information om skolan -registret. Datumet skrivs ut som data från fältlistans Standarder-gren. Vårdnadshavarens uppgifter hämtas från första radens fält i vårdnadshavare-tabellen. Wilma-användarlösen upprättas endast till en vårdnadshavare per studerande.

  Brevets text har indelats i fyra olika delar. Varje del finns i sin egen cell. Läroanstalten måste bearbeta texten till de delar som anvisas i texten. Anvisningarna är skrivna med versaler. Meddelandets text bearbetas genom att välja cellen från den vänstra kanten, varvid texten kommer fram i den högra kanten på Text-mellanbladet.

  Vårdnadshavarnas Wilma-användarlösen hämtas från Studeranderegistrets fält Vårdh. användarnmamn och Vårdh. lösenord.

  I nedre delen av utskriften finns utrymme för underskrift. Namnförtydligande skrivs ut från Information om skolan -registrets fält Rektor/Skolans föreståndare.

  Man kan också skriva ut en lista över vårdnadshavarnas användarnamn. I utskriftsbanken finns en mall för utskrift av studerandenas användarnamn som lista. Samma mall kan användas för att skriva ut vårdnadshavarnas användarnamn. Man byter endast Wilmas användarnamn och Wilmas lösenord till Vårdh. användarnmamn och Vårdh. lösenord.


  Artikeln har updaterats 26.04.2011