Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Plan för inlärning i arbete, enligt UBS

  Detta är en utskrift för yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor för planering av inlärning i arbete.

  Spara utskriftsfilen ovan på din dator.

  Ta i bruk utskriften genom att gå till Studkenderegistret och öppna utskriftseditorn. I utskriftseditorn väljer du Funktioner / Kopiera från fil och öppnar filen du nyss sparade..

  Utskriftens uppgifter


  I dessa anvisningar går vi igenom de uppgifter som skrivs ut på blanketten.

  Sidhuvudet på varje sida av planen skriver ut utskriftens namn, sidnummer och dagens datum. Andra och tredje sidans sidhuvud skriver dessutom ut studerandens namn och grupp/klass.

  Planens sida 1

  Sidhuvud
  Sidhuvudet ser likadant ut på varje sida. I sidhuvudet finns utskriftens namn som text, sidnummer och antalet sidor. Datumet skrivs ut som data.

  Studerande
  Studerandens kontaktuppgifter skrivs ut från dataceller. Uppgifterna hämtas från olika fält i Primus. Läroanstaltens namn hämtas från i>Information om skolan -registret.

  Arbetsgivaren
  I blanketten finns också uppgifter om arbetsgivaren. Uppgifterna skrivs ut från Inlärning i arbete -registret. Som uppgift väljs den sista radens innehåll.

  Inlärningen i arbetet sker
  Uppgiften hämtas från Arbetsförhållande-fältet i Studeranderegistret. Utskriftsvillkoret kontrollerar om villkoret uppfylls och skriver ut kryss i enlighet med detta, dvs. vad som har valts i fältets sista rad (utan arbetsförhållande/arbetsförhållande).

  Arbetsarrangemang
  Arbetsarrangemangets uppgifter skrivs ut från fält i Studeranderegistret. I fråga om vem som tar ansvarsförsäkring kontrollerar utskriftsvillkoret vilket fält som är ikryssat och enligt detta utskrivs antingen Företaget tar ansvarsförsäkring eller Läroanstalten tar ansvarsförsäkring.

  Arbetssäkerhet
  Uppgifter om arbetssäkerheten skrivs ut från Studeranderegistrets fält. Uppgiften skrivs ut från den sista raden.

  Planens sida 2

  Andra sidans sidhuvud skriver förutom de tidigare nämnda uppgifterna om studerande och utskrift också ut studiehelheter-tabellens kolumnrubriker som text.

  Studiehelheter-tabellens uppgifter skrivs ut från Studeranderegistrets fält Studiehelhet till inlärning i arbete, Inlärning i arbete inleds och avslutas, Arbetsplatshandledare samt Mål till inlärning i arbete och Arbetsuppgift under inlärning i arbete.

  Andra sidans övriga uppgifter skrivs ut som text och är avsedda att ifyllas manuellt.

  Planens sida 3

  Tredje sidans uppgifter skrivs ut som text bortsett från datum och studerandens identifieringsuppgifter.


  Artikeln har updaterats 13.09.2016