Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Opiskelijan suoritukset ja yhteenveto Wilmassa

  Opettajan Wilmassa, opiskelijan Opinnot/eHops-välilehden alatoimintoina löytyy opettajan wilmanäkymässä HOPS, Suoritukset ja Yhteenveto, jos opettajalla on oikeus nähdä nämä kaikki toiminnot. Opiskelijalla itsellään näkyy lisäksi vielä Valinnat omana sivuna. HOPS-sivulla voi tehdä opiskelijakohtaisesti monenlaisia toimintoja lomakkeiden avulla. Näistä on oma ohjeensa täällä.


  Suoritukset-sivu:

  Sivu näyttää opiskelijan suorittamat opinnot. Kaikki opiskelijan suorittamat opinnot ja arvosanat näkyvät sivulla, kun klikkaa Näytä kaikista kursseista. Sivun alareunassa näkyy yhteenveto suorituksista kurssityypeittäin, myös hyväksyttyjen työssäoppimisten laajuus näkyy yhteenvedossa. Arvioinnin ollessa vielä kesken, voidaan arvosanat piilottaa opiskelijoilta ja huoltajilta siihen saakka, kun arviointi on valmis. Lisätietoa sivun alareunan ohjeessa.

  Jos tutkinnon osille (kursseille) on laitettu muiden arvosanojen aiheita, niin ne saa kaikki näkyviin Suoritukset-sivulle, vaikkei niitä olisi vielä arvioitu. Riittää, että joku aiheista on arvioitu, jolloin kaikki aiheet näkyvät kuitenkin kurssin alapuolella. Tätä varten täytetään Koulun tiedoissa kenttä Muiden arvosanojen aiheiden näkyminen Wilmassa.

  Valintakentässä on kolme vaihtoehtoa: Näytä kaikki, Näytä viimeisimpään arvioituun aiheeseen, Vain arvioidut. Lisäksi vaikuttaa se, onko itse kurssille laitettu arvosanaa.
  Jos kenttä jätetään tyhjäksi, toiminta on kuten ennenkin eli yhtään suoritusta ei näy. Kun itse kurssi arvioidaan, näytetään viimeisin arvioitu aihe ja muut ennen sitä, vaikka niissä ei olisikaan arviointia. Näytä kaikki –vaihtoehdolla näytetään myös arvioimattomat aiheet. Huom. oltava ainakin yksi arvioitu kohde. Näytä viimeisimpään arvioituun aiheeseen –vaihtoehdolla näytetään järjestyksessä arvioidut aiheet, mutta ei arvioimattomia viimeisimmän arvioidun jälkeen. Vaatii kurssisuorituksen. Toimii samalla tavalla, jos valintakentän jättää tyhjäksi. Vain arvioidut –vaihtoehdolla näytetään vain ne aiheet, joissa on arviointi.

  Jos kenttää ei ole täytetty, pitää kurssissa olla joko arvosana tai sanallista arviointia, että kurssi näkyy Suoritukset-sivulla. Muiden arvosanojen aiheet näkyvät vain siihen asti, mikä niistä on viimeinen arvioitu. Loput vielä arvioimattomat jäävät piiloon.

  Valinnat- ja suoritukset- yhteenveto

  Yhteenveto-sivulla opettaja näkee opiskelijan valinnat lukuvuosittain ja kurssityypeittäin. Sen alla olevassa toisessa taulukossa opettaja voi tarkastella suoritusten määriä joko lukukausittain tai lukuvuosittain ja valita, mistä vuodesta lähtien niitä tarkastellaan. (Vuosivalikon vaihtoehdot tulevat seuraavasti: nykyinen vuosi - 5 v eli esim. 2016 - 5 -> alkaa silloin vuodesta 2011). Taulukko näyttää suoritetut laajuudet kurssityypeittäin.

  Jos valitsee Yhteenveto suorituksista -taulukossa "Näytä lukukausittain" -vaihtoehdon, näkyy opiskelijan läsnäolotiedot (L tai P) lukukauden perässä.

  Jos on valittu Koulun tiedoissa Valintataulukon kentät/asetukset-kenttäkokonaisuudessa "Ov" ja "Osaamispisteinä", näkyy Yhteenveto-sivulla valinnat molemmilla laajuuksilla omissa taulukoissa (jos opiskelijalla on sekä Ov- että Osp-laajuisia valintoja).

  Wilman opintojen yhteenvetosivua ohjataan valintojen osalta Koulun tiedot -rekisterin Valintataulukon kentät/asetukset -kenttäkokonaisuudella. Suoritusten laajuus näytetään seuraavan säännön mukaan:
  1. Katsotaan ensin opiskelijarekisterin kenttä Näytä kurssien laajuudet, mitä siihen on valittu opiskelijalle.
  2. Jos opiskelijan kenttä on tyhjä, katsotaan Luokat-rekisteristä, onko valittu mitään kenttään Näytä kurssien laajuudet.
  3. Ellei edellisistä löydy tietoa, katsotaan seuraavaksi Koulun tiedot -rekisterin vastaavaa kenttää (Näytä kurssien laajuudet).
  4. Jos siinäkään ei ole mitään, katsotaan seuraavaksi Koulun tiedot -rekisterin Valintataulukon kentät/asetukset -kohdasta, jos siinä on ainoastaan yksi laajuustyyppi valittuna.
  5. Ellei mikään edellisistä kohdista täyty, näytetään laajuus opintoviikkoina.

  Näytä kurssien laajuudet

  • Kenttä löytyy siis Opiskelijat-, Luokat- ja Koulun tiedot-rekistereistä.
  • Kenttään valitaan, millä laajuustyypillä opinnot esitetään Primuksessa ja Wilmassa.
  • Laajuuksien esitystapa voidaan valita opiskelijakohtaisesti, koko ryhmälle tai koko oppilaitokselle samalla tavalla.
  • Laajuudet voi myös piilottaa kokonaan, esimerkiksi aikuiskoulutuksessa. Silloin kenttään valitaan vaihtoehto "Piilota laajuudet".
  • Jos valitaan laajuuksien piilotus, Wilman Yhteenveto-sivu piilotetaan kokonaan niiltä opiskelijoilta/ryhmiltä, joille piilotus on valittu.

  Suoritushistoria

  Suorituksista voidaan näyttää myös kurssin suoritushistoria. Jos samasta kurssista on monta arviointia, näyttää suoritushistoria ne kaikki. Suoritushistorian näyttäminen otetaan käyttöön Primuksen Koulun tiedot -rekisterissä rastimalla kenttä Salli suoritushistorian näyttäminen Wilmassa. Tämän jälkeen kun Wilmassa Suoritukset-sivulla valitaan Näytä kaikki, näkyy arvosanoissa myös kurssin suoritushistoria.

  Avainsanat: Opinnot Wilmassa, yhteenveto, valintojen yhteenveto, suoritusten yhteenveto

  Päivitetty: 30.10.2016