Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Yleiset asetukset

  Alla on esitelty lyhyesti Kurren Yleiset asetukset -ikkunan toiminnot ja asetukset. Jokaisessa osiossa on linkitettynä ohjeita, joissa kerrotaan tarkemmin kyseisten toimintojen ja asetusten käytöstä.

  Yleiset asetukset

  TIEDOSTON TIEDOT JA NÄKYMINEN

  Osion yläosassa näkyy Kurre-tiedoston nimi ja lisenssi.

  Tiedoston näkyminen

  Tässä osiossa voit valita, kenelle ja missä Kurre-tiedosto on näkyvissä.

  Lisätietoa:

  Työjärjestyksen piilotus päivämäärästä alkaen

  Opettajilta- sekä Opiskelijoilta ja huoltajilta -kenttiin voi laittaa päiväyksen, josta lähtien työjärjestys ei ole nähtävissä Wilmassa.

  Lisätietoa:

  MUUT ASETUKSET

  Yksittäiskäytön salasana -kenttään syötetään salasana, jota tarvitaan, kun Kurre-tiedostoa muokataan paikallisesti tai kun lisenssejä päivitetään.

  Lisätietoa:

  Tämän osion asetuksilla voidaan lisäksi asettaa Kurre kysymään salasanaa kirjautumisen yhteydessä, laittaa Kurre-tiedoston nimi mukaan tulosteisiin ja järjestää listaukset nimen tai lyhenteen mukaan.

  Lisätietoa listausten järjestämisestä:

  Lisäksi voit säätää luokan ja ryhmän nimien näyttämiseen liittyviä asetuksia tässä osiossa. Ryhmien erotinmerkki ja numerointi vaikuttavat siihen, miten ryhmien nimi ja numerointi muodostetaan Kurressa. Nämä asetukset vaikuttavat useisiin paikkoihin Kurressa, esim. Perustiedot-ikkunan Ryhmät-sivun ryhmälistaan ja eri tulosteiden asetusikkunaan.

  TUNTI- JA TYÖMÄÄRÄLASKENNAN ASETUKSET

  Tuntimäärälaskennan asetukset

  Tämän osion asetuksilla päätetään, miten tuntimäärälaskenta toteutetaan.

  Lisätietoa jaksotuskertoimen käytöstä:

  Lisätietoa Opetustyöviikot-kentästä:

  Lisätietoa Laske sijoitusten tuntimäärät -kentästä:

  Työmäärälaskennan asetukset (Lähinnä ammatillinen koulutus)

  Tämän osion asetukset on tarkoitettu lähinnä ammatillisten oppilaitosten käyttöön. Asetuksilla valitaan, mistä jaksojärjestelmästä tai miltä aikaväliltä työmäärät lasketaan.

  Lisätietoa:

  Työaikalajien asetukset (Lähinnä ammatillinen koulutus)

  Työaikalajin nimi oletuksena -kenttään syötetään Kurressa käytettävä oletusnimi työaikalajille.

  Lisätietoa työaikalajeista:

  Kenttiin Opetuksen työn luonne oletuksena ja Tehtävien työn luonne oletuksena valitaan joko "Sidottu" tai "Sitomaton".

  Lisätietoa sidotusta ja sitomattomasta työstä:

  OTA KÄYTTÖÖN KURREN TOIMINTOJA

  Arviointikerrat

  Rastikenttä Aineittaisten ryhmien arviointikerrat -toiminto käytössä (vain peruskoulut, joilla Kurressa aineet kurssien sijaan) on automaattisesti rastittuna niillä peruskouluilla, jotka ovat ottaneet ko. toiminnon käyttöön.

  Lisätietoa:

  Opettajien työmäärät

  Työaikalajit-toiminto käytössä -kentän rastimalla Kurren ikkunoista löytyy siihen työaikalajeihin liittyviä valikkoja, kenttiä ja sarakkeita.

  Lisätietoa työaikalajeista:

  Kentän Sidotun ja sitomattoman työn seuranta käytössä (vain oppilaitokset, joilla käytössä vuosityöaika) rastimalla otetaan seuranta käyttöön.

  Lisätietoa sidotusta ja sitomattomasta työstä:

  Wilman asetukset

  YLEISET ASETUKSET WILMASSA

  Tämän osion rastikentillä päätetään, mitä tietoja Kurresta Wilmassa näytetään.

  Lisätietoa Näytä sijoitusten luokat Wilmassa -kentästä:

  Lisätietoa Näytä sijoitusten lisätiedot Wilmassa -kentästä:

  Lisätietoa Näytä sijoitusten muistiinpanot opettajille Wilmassa -kentästä:

  Tässä osiossa on myös alasvetovalikkoja, joilla päätetään Wilman oletusjaksojärjestelmä, ryhmän nimen näyttämistapa sekä sijoitusten ja tarjotinryhmän väriasetukset.

  Lisätietoa Oletusjaksojärjestelmä Wilmassa -kentästä:

  Lisätietoa Näytä ryhmän nimenä Wilmassa -kentästä:

  Lisätietoa Näytä sijoituksen taustaväri Wilmassa -kentästä:

  Lisätietoa Näytä tarjotinryhmän väri Wilmassa -kentästä:
  Lukion tuntijakokokeilu

  TIEDOSTON MUOKKAUS WILMASSA

  Tiedoston muokkaus Wilmassa

  Tämän osion asetuksilla päätetään, mitä kaikkea työjärjestyksen muokkauksessa sallitaan. Näiden asetusten lisäksi muokkausoikeuksiin vaikuttavat Primuksen Käyttäjäryhmät-rekisterissä annetut oikeudet (Wilman oikeudet -välilehdellä Työjärjestyksen muokkaus -osion oikeudet).

  Lisätietoa osion rastikentistä:

  Ryhmien muokkaus Wilmassa

  Rastimalla kentän Estä ryhmän maksimikoon ylitys opettajilta Wilmassa (oletus) tulee uusia ryhmiä luotaessa niille rasti Estä maksimikoon ylitys opettajilta Wilmassa -sarakkeeseen Perustiedot-ikkunan Ryhmät-välilehdelle. Kun ryhmällä on rasti sarakkeessa, eivät opettajat voi Wilmassa Arviointi- ja Kurssitarjotin-sivuilla lisätä opiskelijoita kyseiseen ryhmään, jos ryhmän maksimikoko ylittyisi lisäyksen myötä joko arviointikirjassa tai Kurren ryhmässä. Vaikka esto olisi oletuksena päällä, asetusta voi vaihtaa käsin jokaiselle ryhmälle erikseen Kurressa.

  HENKILÖIDEN OIKEUDET TIEDOSTOON WILMASSA

  Muokkaus Wilmassa

  Tässä osiossa rastitaan ne henkilöt, joille halutaan antaa oikeus muokata tiedostoa Wilmassa.

  Lisätietoa:

  Tulostus Wilmassa

  Tässä osiossa rastitaan ne henkilöt, joille halutaan antaa oikeus tulostaa tiedoston tulosteita Wilmassa.

  Lisätietoa:

  Värit


  Väriasetukset voi valita tämän osion lisäksi Kurren Perustiedot-ikkunan eri välilehdillä sekä Sijoittelu-ikkunan Asetukset/Värit-toiminnon kautta.

  KURREN VÄRIT

  Kurren käyttöliittymän väriasetukset, joista kaikkia ei voi muokata. Voit tarkistaa täältä helposti, mitä värit tarkoittavat.

  OPETTAJAT, OPETUSTILAT, HENKILÖKUNTA, MUUT RESURSSIT, KURSSITYYPIT JA SIJOITUSTYYPIT

  Voit asettaa resursseille, kurssityypeille ja sijoitustyypeille haluamasi värit.

  Toiminnot


  Työjärjestyksen kopiointi

  Tässä osiossa voit kopioida työjärjestyksen seuraavalle lukuvuodelle.

  Lisätietoa:

  Tiedoston poisto ja ylläpito

  Osion painikkeilla voit poistaa tiedoston tai siivota ja järjestää sen.

  Tiedoston siivoaminen ja järjestäminen poistaa tietokantatasolla Kurre-tiedostosta poistetut tiedot, jolloin Kurre-tiedoston koko pienenee. Isoissa Kurre-tiedostoissa toiminto saattaa nopeuttaa Kurren käyttöä. Toiminnon käyttö vaatii täydet oikeudet koko Kurreen.

  Lisätietoja


  Työjärjestyksen ohjeet ja tiedot

  Tässä osiossa voit kirjata tekstikenttään erilaisia Kurre-tiedostoa koskevia lisätietoja, ohjeita yms. Nämä tiedot näkyvät myös Kurren tiedostolistauksessa ohjetekstissä, kun viet hiiren työjärjestystiedoston nimen päälle.