Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Koulutuskorvausten maksatus oppisopimuspaikalle (työnantajalle)

  Koulutuksen järjestäjä maksaa oppisopimuspaikkana olevalle työpaikalle koulutuskorvausta oppisopimusopiskelijoista. Maksatus tapahtuu Primuksen Opiskelijat -rekisterin Maksuaikataulukon avulla. Koulutuskorvauksen suuruus sovitaan oppisopimusta solmittaessa. Korvauksen suuruus voi myös vaihtua kesken opiskeluajan, jolloin Opiskelijat -rekisterin Maksuaikataulukkoon kirjataan uusia rivejä.

  Tarvitset toimintoon Primuksen vähintään version PW 4.52.

  Esivalmistelut

  • Ota Opiskelijat -rekisterissä esiin Maksuaikataulukon-kentät ja asemoi ne vierekkäin. (Maksuaikataulukkoa voidaan käyttää muuhunkin laskutukseen ja maksatukseen.)
  • Tee tarvittaessa Laskutyypit-rekisteriin oma laskutyyppi koulutuskorvauksia varten ja Tuotenimikkeet-rekisteriin koulutuskorvaus-tuotenimike. Á-hinnan voi täyttää suoraan maksuaikataulukkoon.
  • Täytä opiskelijarekisterin Maksuaikataulukkoon koulutuskorvausten maksatukseen liittyvät rivit, joiden perusteella koulutuksen järjestäjä maksaa työnantajille. Tee oma rivi jokaisesta maksatuserästä esim. kuukausittain ja kirjaa M.alkupvm-kenttään kunkin erän alkupäivä.
  • Täytä lisäksi kentät M.Tuotenimike, M.á-hinta, M.kpl, M.laskutyyppi ja M.selite.
  • Jos koulutuskorvauksen suuruus vaihtuu kesken opiskelun, tee siitä uusi rivi opiskelijan taulukkoon. Voit täyttää rivejä kerralla useammalle opiskelijalle, joilla on samat koulutuskorvaustiedot.
  • Laita M.selite-kenttään esimerkiksi maksettavien korvausten ajanjakso. Tieto siirtyy Laskutus-rekisterin erittelytaulukkoon.
  • Täytä opiskelijalle Oppisopimuspaikka. Jos opiskelijan oppisopimuspaikkana on hänen oma yrityksensä, täytetään LISÄKSI Ohjaava yritys (rekisteristä) -kenttä, jolloin koulutuskorvaus maksetaan ohjaavalle yritykselle. Molemmat tiedot tulevat Työssäoppimis- ja näyttöympäristö -rekisteristä.
  • Tarkista, että oppisopimuspaikalle/ohjaavalle yritykselle on täytetty pankki- ja tilitiedot. Ne voi täyttää Pankkiyhteydet-rekisteriin ja valita Työssäoppimis- ja näyttöympäristö-rekisterissä Pankkiyhteys-linkkikenttään. Toinen vaihtoehto on kirjata tiedot Työssäoppimis- ja näyttöympäristö-rekisterissä tekstikenttiin IBAN-tilinumero ja Pankki.
  • Maksatusta tehtäessä laskut kootaan saajan mukaan laskutusrekisteriin eli kaikki samassa oppisopimuspaikassa olevat opiskelijat tulevat samalle laskulle.
  • Opiskelijalla voi olla useampi rivi maksuaikataulukossa, jolloin laskutetaan kaikki rivit, joissa M.laskutuspvm on tyhjä ja M.alkupvm on menneisyydessä ja joilla on sama M.laskutyyppi.
  • Ota Laskutus-rekisterissä esiin normaalien maksaja- ja saajatietojen lisäksi ainakin Opiskelija- ja Erittelytaulukot.

  Maksatus

  • Maalaa opiskelijat, joiden osalta koulutuskorvaus maksetaan oppisopimuspaikalle. Samalle laskulle tulevien opiskelijoiden tulee olla siis samassa työpaikassa. Jos valitussa joukossa on useammassa paikassa olevia opiskelijoita, tulee jokaista työpaikkaa kohden oma lasku.
  • Valitse Opiskelijat -rekisterin ylävalikosta Laskutus / Koulutuskorvausten maksatus (oppisopimus).
  • Laskutusikkunassa on valmiina maksajan tiedot (oppisopimustoimisto).
  • Oletuksena se on opiskelijan Koulu-kentän 1.rivin tieto mutta tietoa voi muokata laskutusikkunassa.
  • Täytä Laskun tyyppi ja Hae laskutyypin perusteella -kentät. Eräpäivä on valmiiksi nykyinen päivä + 14 vrk. Voit muuttaa sitä tarvittaessa. Koska kyse on maksatuksesta, eräpäivää ei Primuksen kannalta välttämättä tarvita, mutta tarkista, tarvitaanko sitä laskutusohjelmanne takia.
  • Rastita apuikkunan alareunasta kohta Huomioi maksusuunnitelma, jolloin laskurivit otetaan maksuaikataulukosta.
  • Klikkaa Muodosta laskut -painiketta.
  • Voit avata samalla Laskutus-rekisterin ja tarkastella sinne muodostunutta maksatusta.
  • Opiskelijarekisterin Maksuaikataulukon kenttään M.laskutuspvm tulee automaattisesti se päivä, jolloin maksatus tehtiin.


  Maksuaikataulukossa voi olla välissä muitakin lasku-/maksurivejä, mutta koulutuskorvauksen maksatukseen mukaan tulevat rivit määritellään Laskutyypin perusteella.

  Laskutus-rekisterissä

  • Laskutus-rekisteriin muodostuu yksi lasku yhtä työpaikkaa kohti, joka sisältää koulutuskorvaukset valituille opiskelijoille.
  • Saajaksi tulee oppisopimuspaikka tai jos oppisopimuspaikka on opiskelijan oma yritys, saajana on ohjaava yritys.
  • Saajan tilinumero tulee ensisijaisesti Työssäoppimis- ja näyttöympäristöt-rekisterin Pankkiyhteys- ja Pankki-kentistä, toissijaisesti kentistä IBAN-tilinumero ja Pankki.
  • Maksajana on koulutuksen järjesttäjä.
  • Opiskelijat-taulukkoon tallentuu kaikki valitut, samassa työssäoppimispaikassa olevat opiskelijat sekä koulutuskorvauksen summa kultakin opiskelijalta.

  • Erittelytaulukkoon tallentuu jokaisesta opiskelijasta oma rivinsä, jossa on á-hinta, kpl-määrä, yhteissumma ja tuotenimike. (Samat tiedot kuin maksuaikataulukossa). Jos jollakin opiskelijalla oli maksuaikataulukossa useampia laskurivejä, tulee niistä kaikista oma rivi myös erittelytaulukkoon.
  • Opiskelijarekisterin Maksuaikataulukon M.selite -tieto siirretään laskutusrekisteriin erittelytaulukkoon Rivin selite -kenttään opiskelijan nimen perään seuraavasti:
   • Jos M.selite on annettu -> siirretään se
   • Jos M.selite on tyhjä -> siirretään tuotenimikkeen nimi
   • Jos maksuaikataulukossa on rastittu kenttä M. selite tuotenimikkeen lisätieto -> siirretään sekä selite että tuotenimike.
  • Tarkista lopuksi muodostuneet maksatukset ja siirrä ne käytössänne olevaan laskutusohjelmaan.