Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Antalet st-vitsord ämnesvis

  Se bild

  Till utskriften utskrivs en lista över studerande som har deltagit i studentskrivningar samt en sammanställning av antalet st-vitsord ämnesvis.

  Spara utskrift-filen som finns under Filer-rubriken till den egna maskinen.

  Utskriften öppnas i Primus W4 -programmet genom att i studeranderegistrets utskriftseditor välja Funktioner / Kopiera från fil.

  Uppgifter om utskriften


  Med hjälp av utskriften får man en ämnesvis lista över st-vitsord samt en lista över studerande som deltagit i studentskrivningar. Till utskriften tas med de studeranden som deltar i studentskrivningar på den tid som har antecknats till fältet St-skrivningens tid i Information om skolan -registret. Utskriften innehåller en överrubrik, en tabelldel och en underrubrik.

  Till utskriften har definierats sökinställningar (Kort som söks), som väljer till listan endast de studeranden som har deltagit i studentskrivningar på en viss tidpunkt (t.ex. på hösten 2006) och som har st-vitsord antecknade i dessa ämnen. Sökinställningar definieras via utskriftens inställningar (Inställningar / Utskriftens inställningar...) och sökrutinen är Skrivningstid=Information om skolan->St-skrivningens tid OCH Vitsord->Vitsord<>"".

  Utskriften består av tre delar. Till överrubriken utskrivs rubriken samt st-skrivningens tid. Till listan utskrivs studerandens namn, grupp/klass och tiden då studenranden har påbörjat avlägga studentexamen. Till underrubriken utskrivs det totala antalet studerande som deltagit i studentskrivningar samt antalet olika vitsord ämnesvis.

  Till underrubriken har skapats ett rutfält som består av antal-celler. Rutfältets rader är studentskrivningsämnenas förkortningar och kolumner är st-vitsord. Varje cell innehåller ett utskriftsvillkor som begränsar resultaten så att skrivningstiden måste vara samma som i Information om skolan -registret och att studentskrivningsämnet måste vara samma som ämnet på ifrågavarande rad.
  T.ex. på FY-raden är utskriftsvillkoret Skrivningstid=Information om skolan->St-skrivningens tid OCH Studentskrivningsämnen->Förkortning="FY".
  Obs. Alla Improbatur-vitsord utskrivs till I-kolumnen.


  Artikeln har updaterats 07.05.2013