Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Att spara studerandespecifika kursändringar

  Hur sparas de studerandespecifika kursändringarna?

  När man ändrar kursuppgifterna för en studerande kommer ändringarna att sparas på ett och samma ställe, oberoende av vilket av de två följande sätten som används:

  • I Studeranderegistret i Primus

   • via en kurs i läroplanen när man väljer Ändra studerandens...kursuppgifter
   • via knappen Kursuppgifter i prestationsrutan

  • I Wilma, antingen så att studeranden eller läraren sparar

   • via eIP:n (med hjälp av en blankett, såsom "Studerandespecifika kursuppgifter")
   • via bedömningslistan/undervisningsgruppen, genom att klicka på studeranden och sedan på länken Bearbeta.

  Om man gör de studerandesepecifika kursändringarna i Bedömningsregistret i Primus, genom att använda Ändra studerandens kursuppgifter, kommer kursändringarna att sparas på ett annat ställe än i de fall som nämns ovan.

  Det är viktigt att observera dessa förfaranden när man skriver in information i programmen, eftersom det kan uppstå problem med hur informationen uppdateras till studerandena om man använder flera olika registreringssätt. Om någon lägger in information på ett annat sätt än de andra lärarna, kan detta köra över tidigare uppgifter, beroende på hur man gör registreringen.

  1. Ändringar som görs i Studeranderegistret

  • När man gör studerandespecifika kursändringar via prestationsrutan i Studeranderegistret, kommer de att sparas på den prestationsflik där man gör ändringen.
  • Om man inte ändrar via prestationsrutan, utan t.ex. via läroplanens Ändra studerandens kursuppgifter eller i Wilma, sparas ändringarna på den aktiva prestationsfliken.
  • Om den automatiska fastställningen är i användning, kommer uppgifterna att hämtas automatiskt till bedömningslistan. Men om den automtiska fastställningen inte är i användning, ska man uppdatera prestationerna från Studeranderegistret före man gör ändringarna i bedömningslistan. För att uppdatera prestationerna: välj i Bedömningsregistret Tilläggsfunktioner/Uppdatera prestationerna från Studeranderegistret. Då kommer kursändringarna att överföras till Bedömningsregistret, och på bedömningslistan kommer det in en pennsymbol invid studerandens namn för att markera att ändringar har gjorts.

  2. Ändringar som görs i Wilma

  • När man gör ändringarna i Wilma, antingen då via eIP:n eller bedömningslistan, kommer ändringarna alltid att föras in i de studerandespecifika kursuppgifterna som finns på studerandens aktiva prestationsflik.
  • När man sedan ser på en studerandes kursuppgifter i Wilma är det alltid informationen från den aktiva prestationsfliken som visas.

  3. Ändringar som registreras i Bedömningsregistret

  När man ändrar kursuppgifterna för en viss studerande i Bedömningsregistret i Primus, kommer ändringarna att finnas enbart på bedömningslistan i fråga. Om man ändrar dessa uppgifter via Studeranderegistret eller via Wilma kommer de inte att uppdateras automatiskt till bedömningslistan.

  Information som överförs vid fastställningen

  • I Information om skolan-registrets fält Uppgifter som överförs vid fastställningen kan man avgöra vilken information som följer med när man fastställer. Bland annat "Ändringar i kursen" är en sådan uppgift.
  • Om "Ändringar i kursen" är ikryssat, kommer de studerandespecifika ändringarna som gjorts via Bedömningsregistret, att köra över de kursändringar som lagts in via andra ställen, när bedömningslistan fastställs.
  • Om det redan innan fastställningen fanns en prestationsflik för studeranden, kommer de tidigare studerandespecifika kursuppgifterna att finnas kvar på den också efter fastställningen.
  • På den (nya) flik som uppstått vid fastställningen finns de studerandespecifika kursuppgifter som överförts från bedömningslistan vid fastställningen. De studerandespecifika kursuppgifterna kan bestå av andra uppgifter än på den tidigare prestationsfliken.

  Fastställningen

  När automatisk fastställning änvänds

  • Studerandespecifika kursuppgifter som har ändrats i Wilma eller i Primus Studeranderegister uppdateras genast på den bedömningslista som är kopplad till prestationsfliken i fråga.
  • Om kursändringarna är med bland de uppgifter som överförs vid fastställningen, kommer de studerandespecifika kursändringarna som registrerats via bedömningslistan att flyttas från bedömningslistan till den första prestationsfliken i ordningen.
  • I övriga fall kommer ändringar som registrerats i Bedömningsregistret inte att överföras till studerandens kursinformation i Studeranderegistret, och dessa ändringar ersätts genast när man gör ändringar någon annanstans.
  • Om man för studeranden raderar den flik som uppkommit när bedömningslistan fastställdes, och studeranden har en äldre prestation från tiden innan den automatiska fastställningen, kommer informationen i den kvarvarande äldre prestatonen att köra över alla bedömningsuppgifter i bedömningslistan, inklusive kursändringarna.

  När automatisk fastställning inte används

  • Studerandespecifika kursuppgifter som förts in på studerandens bedömningslista i Bedömningsregistret i Primus sparas på bedömningslistan.
  • Vid fastställningen överförs de automatiskt till den prestation som fastställningen gäller, såvida "Ändringar i kursen" är ikryssat i Uppgifter som överförs vid fastställningen i Information om skolan. Detta kör alltså över de studerandespecifika kursändringar som gjorts för prestationen på andra ställen.
  • Om flera prestationsflikar är kopplade till en och samma bedömningslista(olika prestationsdatum), kommer informationen att föras in på den flik som är den första i ordningen.

  Att kopiera bedömningslistan

  • Om man i Bedömningsregistret väljer Funktioner/Kopiera registerkort och väljer att kopiera också prestationerna, kommer även kursändringarna att kopieras till den nya bedömningslistan.
  • Om man väljer Tilläggsfunktioner/Kopiera bedömningslistor, kopieras varken prestationerna eller kursändringarna.

  Rekommenderade förfaringssätt

  Starsoft rekommenderar:

  • använd automatisk fastställning för att ändringarna ska uppdateras också till Bedömningsregistret, och så att inga gamla ändringar kommer fram vid den manuella fastställningen ELLER
  • skriv alltid in de studerandespecifika kursändringarna i Studeranderegistret eller i Wilma (alltså inte i Bedömningsregistret!) och överför INTE kursändringar vid fastställningen.

  Uppdaterad: 6.6.2016