Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Arvosanojen antaminen Arviointi-rekisterissä

  Arviointirekisterissä voidaan merkitä paitsi arvosanat, myös muita opiskelijan suoritukseen liittyviä tietoja. Jokaiselle tiedolle on oma sarakkeensa. Arviointikirjan sarakkeiden syöttö- ja lukuoikeutta voidaan rajata eri henkilöille käyttäjäryhmien avulla. Käyttäjäryhmät -rekisterissä Primuksen rekisterit -välilehdellä määritellään käyttäjäryhmille Arviointi-rekisteriin sarakkeittain syöttö- ja lukuoikeudet.

  Arviointikirjan päivitys Opiskelijarekisteristä

  Ennen arviointitietojen kirjaamista kannattaa tarkistaa, onko joku toinen, esim. opo, merkinnyt Opiskelijarekisterin kautta jotakin lisätietoa tämän ryhmän opiskelijoille. Valitse Lisätoiminnot / Päivitä Opiskelijarekisteristä.

  Tämä tuo arviointikirjaan esille kaikki Opiskelijarekisterin merkinnät. Koska päivitys korvaa arviointitaulukon tiedot opiskelijarekisterin tiedoilla, tulee päivitys tehdä ennen arviointitietojen syöttämistä. Jos arviointikirjaan on kirjattu jotain arviointitietoja ja ne ovat vielä toimeenpanematta, katoavat ne päivityksen yhteydessä.

  Arviointikirjan sarakkeet

  • Arv-sarake: Arvosanat syötetään heti opiskelijalistan oikealla puolella olevaan sarakkeeseen. Klikkaa Arv-saraketta ensimmäisen opiskelijan kohdalla. Syötä arvosana näppäimistöltä tai valitse se hiirellä ruudun keskiosassa olevasta Arvosanat-ruudun listasta. Ruudusta näet samalla, mitä arvosanoja tämän opintojakson arvostelussa saa käyttää eli onko asteikko esim. hyv/hyl vai 1-3. Arvosana ilmestyy sarakkeeseen ja kursori siirtyy seuraavan opiskelijan kohdalle. Arvosanaa voi korjata siirtymällä soluun.
  • Poissa: Sarakkeeseen syötetään poissaolojen tuntimäärä, jos ei käytössä ole Wilmaa. Wilmaa käytettäessä poissaolot tallentuvat Opiskelijarekisteriin, Wilman merkinnät-välilehdelle, jolloin poissaolot nähdään sieltä suoraan.
  • Tyyppi: Jos opiskelija ei suorita opintoja Opetustarjonta (Kurssit)-rekisterin mukaisesti vaan opinto esim. on mukautettu tai osaaminen on tunnustettu, täytetään poikkeava kurssityyppi tähän sarakkeeseen. Yleensä opettaja ei tätä tietoa täytä, vaan opon tms. kirjaama tieto ilmestyy arviointikirjaan Päivitä opiskelijarekisteristä-toiminnolla.
  • Osp-, ECTS- ja Tunteja: Sarakkeisiin merkitään kurssin laajuus, jos se jollain opiskelijalla poikkeaa kurssin normaalilaajuudesta.
  • Päivämäärä: Sarake täytetään vain niiden opiskelijoiden osalta, joilla suorituspäivä on jokin muu kuin arviointikirjan Päättymispäivä-kentän tieto.
  • Lisätietoja(/Todistusviite): Sarakkeeseen kirjataan mm. mukautuksia ja osaamisen tunnustamista koskevat todistusviitteet. Yleensä opettajien ei anneta tehdä tähän merkintöjä vaan opo, opintosihteeri tai erityisopettaja kirjaa nämä tiedot jo Opiskelijarekisterissä. Tiedot tulevat Lisätiedot arviointiin-rekisteristä, jonne kannattaa kirjata todistuksiin tarvittavat viitteet valmiiksi. Silloin niitä ei tarvitse kirjoittaa aina uudelleen ja ne tulevat samanlaisina kaikille opiskelijoille, jolloin niitä voi myös tilastoida.
  • Oppilaitos: Jos opiskelija on suorittanut opinnon muussa oppilaitoksessa, valitaan tähän sarakkeeseen oppilaitoksen nimi. Ikkunan keskellä näkyvät vaihtoehdot tulevat Oppilaitokset-rekisteristä.

  • Muiden arvosanojen aiheet: Jos tutkinnon osa/osa-alue on jaettu arvioitaviin aihealueisiin eli tutkinnon osalle on täytetty Muiden arvosanojen aiheita, näkyvät ne arviointikirjassa omina sarakkeinaan. Rasti Käyttäjäryhmät-rekisterissä Syöttöoikeus muiden arvosanojen sarakkeisiin niille käyttäjäryhmille, jotka saavat arvioida aihealueita.
  • Sanallinen arviointi: Kenttään voi kirjata muuta arviointia tai täsmentävää kommenttia opinnon arvioinnista, esim. "Kirjallinen tehtävä puuttuu". Valmiita vakiolauseita voi kirjoittaa Lausepankkiin. Tallennetut lauseet saat käyttöön Avaa lausepankki-painikkeella. Toimeenpanon yhteydessä sanalliset lauseet siirtyvät opiskelijarekisteriin arvioinnin Sanallinen arviointi -kenttään.

  Muita arviointitietoja

  • Opiskelijakohtaiset kurssitiedot: Myös arviointirekisterissä voi muuttaa opiskelijakohtaisesti tutkinnon osan/osa-alueen kuvauksia, tavoitteita, toteutusta, sisältöä jne. Klikkaa opiskelijan nimeä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muuta opiskelijan kurssitietoja. Avautuu Kurssit-rekisterin kaltainen näkymä, jossa tehdyt muutokset ovat kuitenkin opiskelijakohtaisia.
  • Oikeudet: Jotta opettajat/opot pääsevät muuttamaan näitä tietoja, pitää heille antaa kirjoitusoikeus Opetustarjonta (Kurssit)-rekisterin vastaaviin kenttiin. Lisäksi Käyttäjäryhmät-rekisterissä rastitaan Oikeus muokata kurssitietoja opiskelijakohtaisesti. Koulun tiedoissa rastitaan Toimeenpanossa siirtyvät tiedot -kohdassa kenttä Kurssimuutokset.
  • HUOM: Opiskelijakohtaiset kurssimuutokset kannattaa kuitenkin mieluummin tehdä opiskelijarekisterissä tai Wilman kautta. Lisää aiheesta kurssimuutosten tallentumisen ohjeessa.
  • Arvosanajakauma ja keskiarvot: Opiskelijoiden nimilistan alla näkyy opiskelijoiden lukumäärä, keskiarvo kaikista arvosanoista, miesten keskiarvo ja naisten keskiarvo. Pylväsdiagrammi arvosanajakaumista päivittyy sitä mukaa kun arvosanoja syötetään.

  Arviointikirjan opettajat

  Opettajille annetaan yleensä sellaiset oikeudet arviointirekisteriin, että he näkevät vain omat arviointikirjansa ja pystyvät syöttämään niihin arvosanoja. Arviointikirjalle valitaan Opettaja-kenttään oikea opettaja. Jos sama arviointikirja pitää näkyä useammalle opettajalle, merkitään eniten opettava tai loppuarvosanan antava opettaja Opettaja-kenttään ja moniriviseen Muut opettajat-kenttään ne, joiden pitää myös päästä näkemään tai muuttamaan samaa arviointikirjaa. Silloin arviointikirja näkyy Primuksessa ja Wilmassa sekä varsinaisella että muilla opettajilla.

  Käyttäjäryhmät-rekisterissä valitaan, mitä sarakkeita opettajat saavat nähdä ja minkä sarakkeiden tietoja he saavat muuttaa. Jokaisen sarakkeen luku- ja kirjoitusoikeudet voi määritellä erikseen. Jos lukuoikeuttakaan ei ole, käyttäjä ei edes näe koko saraketta.

  Toimeenpanossa Opiskelijarekisteriin siirtyvät tiedot

  Koulun tiedot -rekisterissä on kokonaisuus Toimeenpanossa siirrettävät tiedot, jonka rastikentillä valitaan, mitkä tiedot siirtyvät toimeenpanossa Opiskelijarekisteriin.

  Arviointikirja voidaan toimeenpanna myös ilman arvosanaa laittamalla valinta kenttään Salli toimeenpano ilman arvosanaa.