Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tapahtumakalenteri esimerkkejä, ammatilliset

  Päivitetty 12.3.2019

  Alla on esimerkkejä tapahtumakalenterin käytöstä ammatillisessa oppilaitoksessa.

  Esimerkkejä

  Opo-ajan tai hoks-keskustelun varaaminen

  • Opo tai ryhmänohjaaja (tmv.) tekee tapahtumakutsun, jossa on useita aikoja varattavissa.
  • Opiskelija varaa ajan vain itselleen klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta jonkun kellonajan kohdalla, jolloin painike vaihtuu Peruuta-painikkeeksi.
  • Aikaa voi vaihtaa joko perumalla varatun ajankohdan tai klikkaamalla jotain muuta ajankohtaa. Silloin Wilma poistaa varauksen edellisestä aikavarauksesta.
  • Yhdellä henkilöllä voi olla varaus vain yhdessä ajankohdassa.
  • Nämä eivät näy huoltajille, jos huoltajia ei ole erikseen kutsuttu tapaamiseen.

  Tukiopetusajan varaaminen

  • Tapahtumakutsun tekijä luo tapahtuman, johon voi osallistua useampi henkilö samalle tapahtuma-ajalle.
  • Hän lähettää kutsun tietyille opiskelijoille.
  • Ilmoittautuminen on mahdollista silloin useammalle opiskelijalle samaan kellonaikaan.
  • Tapahtuman luoja (opettaja) näkee omassa Wilmassaan, montako samalle ajalle on ilmoittautunut.
  • Opiskelijat eivät näe muiden ilmoittautumisia, jos vastaanottajien ei ole sallittu nähdä toistensa nimiä.
  • Kun osallistujamäärä on täynnä, muut opiskelijat eivät pysty enää ilmoittautumaan siihen.

  Vanhempainvartti

  • Opettaja luo tapahtuman samaan tapaan kuin esim. hoks-keskusteluja varten.
  • Hän lähettää tapahtumakutsun ryhmänsä huoltajille (jos alaikäisiä opiskelijoita).
  • Huoltaja näkee kutsun omassa Wilmassaan.
  • Ilmoittaudu-painiketta klikkaamalla huoltaja ilmoittautuu itselleen sopivaan vapaaseen ajankohtaan.
  • Wilma kysyy vielä ilmoitettavien määrän, jolloin huoltaja voi ilmoittaa tapahtumaan mukaan itsensä lisäksi toisen huoltajan.
  • Osallistujien nimiä tai Wilma-tunnuksia ei tarvitse antaa, pelkkä lukumäärä riittää.
  • "1" tarkoittaa ilmoittautujaa itseään, "2" ilmoittautujaa + yhtä toista henkilöä.
  • Tapahtumakutsun lähettäjä määrittelee, montako henkeä kukin kutsuttu voi ilmoittaa mukaan sekä montako henkeä kuhunkin ajankohtaan voi kaikenkaikkiaan ilmoittautua.
  • Vain toinen huoltajista voi ilmoittautua/perua ilmoittautumisen, toiselle tapaaminen näkyy tietona, kun aika on varattu.

  Projektipalaverin varaaminen

  • Projektipäällikkö varaa palaveriajan tapahtumakalenteriin ja lisää vastaanottajiksi projektin osallistujat.
  • Jos on tarvetta tietää osallistujat etukäteen, laitetaan valinta kohtaan Tapahtuma vaatii ilmoittautumisen ja määrätään, montako osallistujaa voi ilmoittautua (esim.20) ja montako yksi henkilö voi ilmoittaa (1).
  • Tapahtumakutsu näkyy kutsuttujen etusivulla ja he ilmoittautuvat omasta Wilmastaan palaveriin.
  • Koollekutsuja voi seurata, moniko on ilmoittautunut.

  Kaikkiin ilmoittautumista vaativiin tapahtumakutsuihin voi vastata myös En osallistu. Silloin kutsun lähettäjä tietää, että kutsu on luettu ja käsitelty ja näkee, ketkä eivät ole tulossa ollenkaan.