Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Ammatillisen koulutuksen termit Wilmaan

  Päivitetty 27.2.2019


  Ammatilliset oppilaitokset voivat ottaa käyttöön omat termit Wilmassa ja osittain myös Primuksessa/Kurressa. Tietyille termeille on annettu vaihtoehtoiset nimet ja ne kaikki saa käyttöön samalla asetuksella. Oppilaitokset eivät voi kuitenkaan itse muokata näitä uusia termejä. Muutos palvelee erityisesti Wilman käyttäjiä.

  Termejä on päivitetty vuoden 2018 alussa ammatillisen koulutuksen reformin vuoksi.

  Wilman termit


  Ammatillisen koulutuksen termit saa käyttöön koulukohtaisesti Primuksen Koulun tiedot -rekisterissä Koulumuodon termit Wilmassa -kentän avulla. Valitse haluamillesi oppilaitoksillesi kenttään vaihtoehto "Ammatillinen". Tietyt Wilman termit vaihtuvat silloin vastaamaan paremmin ammatillisia termejä. Jos käyttäjällä on useampi koulu, katsotaan asetukset ykkösrivin koululta. Termit näkyvät vain Wilmassa.

  Vaihtoehtoisesti termit voi ottaa käyttöön laittamalla prwilma.ini-tiedostoon [Setup]-osioon määrityksen SubLangID=1. Tämä muutos kuitenkin vaikuttaa kaikkiin kouluihin toisin kuin Koulun tiedot -rekisterissä tehdyt termiasetukset.


  Termien käyttö ei ole pakollista, oppilaitokset voivat toimia ihan hyvin myös käyttämällä oletustermejä.

  Esimerkkejä termeistä (päivitetty reformi 2018 -termit):

  • Työssäoppiminen > Työpaikalla järjestettävä koulutus (rekisterin nimi vaihdettu)
  • Näyttö/Tutkintotilaisuus > Näytöt
  • Työssäoppimis- ja näyttöympäristö > Työpaikat ja näyttöympäristöt
  • Tuki > Ohjaus ja tuki
  • Työssäoppimispäiväkirja > Päiväkirja
  • Huoneet > Tilat
  • Kurssit > Opetustarjonta
  • Luokka > Koulutus
  • Lisätietoja > Todistusviite

  Primuksen/Kurren termit

  Saman asetuksen voi laittaa myös Primukseen/Kurreen, jolloin termit ovat yhtenäiset Wilman kanssa. Prclient.ini-tiedostoon laitetaan [Language]-osioon sama SubLangID=1. Rekisterien nimistä vaihtuu vain Kurssit-rekisteri -> Opetustarjonta-rekisteriksi. Primuksen kenttänimet ei muutu.

  Esimerkkejä:

  • Primuksen Opetussuunnitelmat-rekisterissä ja Arviointiyhteenvedossa Kurssit-sanan tilalle muuttuu Opetustarjonta.
  • Kurren perustiedoissa Kurssit-välilehti muuttuu Opetustarjonta-välilehdeksi ja Ryhmät-välilehti muuttuu Opetusryhmät-välilehdeksi.

  Primuksen pääikkunan osiot ja rekisterit

  Koulun tiedot -rekisterin kenttään Oppilaitostyyppiluokitus voi valita vaihtoehdon "Ammatilliset oppilaitokset", jolloin Primuksen pääikkunan ylin, oikeanpuoleinen rekisterilaatikko vaihtuu nimelle "Ammatilliset" ja sen sisältöön tulee ammatillisille tarkoitettuja rekistereitä.

  Yleissivistävä koulutus -osio ja Ammatillinen koulutus -osio ovat vaihtoehtoisia, ja ne näkyvät oppilaitostyypin mukaan. Jos esim. käyttäjä kirjautuu kouluun, jolle on täytetty Koulun tiedot -rekisterin Oppilaitostyyppiluokitus-kenttään Peruskoulu, näytetään päävalikossa Yleissivistävä koulutus ja vastaavasti jos oppilaitostyyppiluokitus on Ammatillinen koulutus, näytetään päävalikossa ammatillisen koulutuksen osio. Jos kenttä on tyhjä, ei kumpaakaan osiota näytetä, vaan kaikki rekisterit ovat Muut rekisterit -osiossa.

  Näin on usein esim. silloin kun pääkäyttäjä kirjautuu Primukseen valitsematta koulua. Asetus katsotaan siinä tapauksessa Koulun tiedot -rekisterissä korttinumerolla 1 olevalta koululta, joka usein on asettelukoulu ilman mitään oppilaitostyyppiä.

  Osioihin on koottu valitulla kouluasteella tarpeellisia rekistereitä, esimerkiksi ammatillisille oppilaitoksille työssäoppimisen ja näyttöjen rekisterit. Jos käyttäjällä ei ole näitä osioita, ovat niiden sisältämät rekisterit mukana Muut rekisterit -osiossa.