Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Kyselypohjan luominen

  Wilman kyselytoiminnon avulla voi kerätä kurssipalautetta, kartoittaa mielipiteitä ja toiveita tai toteuttaa vaikkapa pieniä äänestyksiä. Kyselyihin vastataan aina anonyyminä, joten toiminto ei sovellu sellaisiin kyselyihin, joissa halutaan tietää, kuka on vastannut mitäkin.

  Kyselyitä varten luodaan ensin kyselypohja, johon lisätään kysymykset ja käyttäjien ohjeistus. Kun pohja on valmis, se tallennetaan. Tämän jälkeen kyselypohjalla voidaan toteuttaa useita kyselyitä; jokainen toteutuskerta eli kysely sisältää tiedon sen kohderyhmästä, käytettävästä kyselypohjasta ja siitä, millä aikavälillä kyselyyn voidaan vastata.

  Valmistelut

  • Oikeus kyselypohjien laatimiseen annetaan Primuksen opettaja- tai henkilökuntarekisterissä rastimalla kenttä Oikeus laatia uusia kyselypohjia TAI
  • Antamalla oikeuden Wilman käyttäjäryhmälle rastimalla Kyselyt-moduulista kenttä Oikeus laatia uusia kyselypohjia.

  Uuden kyselypohjan luonti

  Klikkaa Wilman sinisen yläpalkin Kyselyt-linkkiä ja valitse Kyselypohjat-välilehti.

  Anna kyselypohjalle nimi ja valitse Kopioitava kyselypohja -kenttään "Tyhjä (luo uusi kyselypohja)" ja klikkaa Luo kyselypohja -painiketta. Kyselypohjan nimi ja muokkauslinkit
  ilmestyvät sivun alaosaan.

  Jos olet ylläpitäjä tai useamman koulun Wilma-käyttäjä, voit valita mille koululle luomasi kyselypohja lisätään. Koulu valitaan kenttään Kyselypohjaa ylläpitävä oppilaitos.

  Aiemman kyselypohjan kopiointi

  Voit kopioida valmiita, aiemmin tehtyjä kyselypohjia ja käyttää niitä joko sellaisenaan tai muokata niitä. Toiminto on kätevä erityisesti silloin, kun edellistä jaksoa tai lukuvuotta varten on tehty hyvä pohja, joka kelpaa lähes sellaisenaan käyttöön.

  Anna pohjalle kuvaava nimi ja valitse Kopioitava kyselypohja -kenttään se pohja, jota haluat käyttää. Klikkaa Luo kyselypohja -painiketta. Kyselypohjan kopioon tulee sisällöksi samat kysymykset ja ohjeistukset, mutta alkuperäiseen pohjaan liittyviä kyselyjä ja niiden vastauksia ei kopioida samalla. Itse kyselyt eli vastausten keräämisen ajankohdat ja kohderyhmät tulee määritellä erikseen tätä uutta kyselypohjaa käyttäen.

  Jos olet ylläpitäjä tai useamman koulun Wilma-käyttäjä, voit valita mille koululle kopioimasi kyselypohja lisätään, samalla tavalla kuin uuden kyselypohjan lisäyksessä. Koulu valitaan kenttään Kyselypohjaa ylläpitävä oppilaitos.

  Kysymysten lisääminen

  Kysymykset lisätään klikkaamalla joko pohjan nimeä tai valitsemalla rivin lopusta valikkopainikkeen kautta Muokkaa. Kysymystyypit (valinta, valintaryhmä, tekstikenttä jne.) valitaan yläreunasta Uusi-painikkeen kautta. Pohjan muokkaaminen on ohjeistettu tarkemmin erillisessä ohjeessa.

  Kyselyiden vastauksia ei saa kohdennettua vastaajiin ellei kysely ole henkilökohtainen kysely. Jos haluat tunnistaa vastaajat, valitse kyselyn tunnistustasoksi henkilökohtainen kysely. Myös kyselyyn vastaajat saavat kyselyyn vastatessaan tietää, että heidät pystytään tunnistamaan. Anonyymi kysely on nimensä mukaisesti anonyymi, eikä vastaajia voida tunnistaa. Vastaajaluettelo tunnistettavissa kertoo ketkä kaikki kyselyyn ovat vastanneet, mutta ei sitä mitä kukin on vastannut (tarkemmin ohjeessa Kyselyjen tulokset).

  Kyselypohjan poisto

  Poista-linkki avaa sivun, jolla voit valita, haluatko poistaa koko kyselypohjan vai ainostaan kyselyyn tulleita vastauksia. Poista kyselypohja -painike poistaa koko lomakkeen.

  Vastauksien poisto

  Samasta kyselypohjasta voi olla useampia kyselyitä: tämänvuotinen ja viimevuotinen, opettajille suunnattu ja huoltajille suunnattu, 1. luokkia varten ja 2. luokkia varten tms. "Kysely" tarkoittaa siis yhtä toteutuskertaa: sitä ajankohtaa, jolloin pohja näkyy Wilman käyttäjillä, sitä henkilöryhmää jolla se näkyy ym. asetuksia.

  Vastauksien poistosivulla valitaan ensin, mitä kyselyä koskevat vastaukset halutaan poistaa. Voit poistaa esim. viime vuoden kyselyn vastaukset ja jättää tämänvuotiset.

  Vastauksia voi poistaa myös tietyltä aikaväliltä. Valitse Kysely-kenttään se, josta vastauksia poistetaan ja syötä päivämääräkenttiin aikaväli, jolta vastauksia poistetaan. Vaihtoehto Kaikki kyselyt poistaa vastaukset kaikista kyselyistä samalta aikaväliltä. Päivämäärän tulee olla muotoa 1.7.2016 tai 01072016.

  Päivämääräkentät voi jättää tyhjäksi, jolloin valitusta kyselystä poistetaan kaikki vastaukset. Pelkän Vastattu aikaisintaan -kentän täyttäminen poistaa kyselystä vastaukset, jotka ovat tulleet kyseisestä päivämäärästä eteenpäin. Jos täytetään ainoastaan Vastattu viimeistään -kenttä, poistetaan kyseiseen päivämäärään mennessä tulleet vastaukset.