Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

KOSKI - perusopetus

  8.8.2018, PW 4.57.2

  • Vuosiluokan suoritus vahvistetaan Koskeen, jos eropäivä on lukuvuoden päättymispäivän jälkeen.
  • Vuosiluokkiin sitomattomassa opetuksessa oleville ei siirretä vuosiluokan vahvistusta.
  • Koulukuljetustieto siirtyy nyt Koskeen.

  27.6.2018, PW 4.57:

  • Jos Eropäivä on täytetty, siirretään myös eron syy jatkossa Eron syyt (rekisteristä) -kentästä.
  • Muiden arvosanojen aiheiden ja sanallisen arvioinnin siirtyminen toimii nyt.

  Perusopetuksen kentät

  Peruskoulut täyttävät vähintään allaolevan taulukon mukaiset kentät KOSKI-siirtoja varten. Lisäksi kaikki oppilaitokset täyttävät yhteiset kentät, jotka on listattu KOSKI - kaikille yhteiset kentät -ohjeessa. Kenttälistaus on alustava ja pidätämme oikeuden muutoksiin.

  Kurssit-rekisterissä täytettävä

  Oppiaineiden KOSKI-koodisto löytyy täältä. Linkki vie OPH:n listaan aineiden koodeista. Samat koodit tulee löytyä Primuksestanne, jotta aineet tunnistuvat oikein Koski-siirrossa. Eli OPH:n listassa koodiarvo-sarakkeessa oleva koodi (esim. BI) täytetään Primuksen Yhteishaun aineet -rekisterissä kenttään Koodi (Biologialle). (Useimmiten nämä on jo valmiina Primuksessa). Kurssit-rekisterissä puolestaan ainetasolle valitaan kenttään Yhteishaun aine aina vastaava vaihtoehto. Kurssit-rekisterin kenttä viittaa siis Yhteishaun aineet -rekisteriin.

  Vieraille kielille ei ole yhteishaun aine-koodeja vaan ne eritellään suoraan Kurssit-rekisterissä. Niille täytetään Kurssit-rekisterissä kenttä Yhteishaun kieli, johon valitaan ko.kieltä vastaava tieto, esim saksalle valitaan "saksa de". Lisäksi täytetään kenttä Oppimäärä. Siihen valitaan A1, A2, B1, B2 tai B3. Vieraille kielille EI täytetä Yhteishaun aine -kenttää.
  Käyttäytyminen siirretään erillisenä ja sitä varten tulee sekä käyttäytymisen kurssille että aineelle Kurssit-rekisterissä rastia kenttä Käyttäytyminen.

  Luokalle jääneen oppilaan perusopetuksen vuosiluokan suoritukset siirretään Koskeen, mutta niihin ei liitetä vahvistusta. Oppilas siirretään luokalle jääneenä Koskeen, jos opiskelijarekisterin Luokaltasiirto-kentässä on vaihtoehto "Jätetään".

  Arvosanat

  Kosken perusopetuksen arvosanojen koodit löytyvät täältä. Primuksen Arvosanamääritykset-rekisterin kenttään KOSKI-arvosana täytetään koodiarvo-sarakkeen tieto. Muita mahdollisia käytössänne olevia arvosanoja Koski-siirto ei tunnista.

  Huom: Koskeen siirretään siis vain sellaiset arvosanat, joille on täytetty Arvosanamääritykset-rekisterissä KOSKI-arvosana-kenttä. Primuksen versiosta PW 4.55.10 lähtien myös O-arvosana hyväksytään siirrossa.

  Suosittelemme laittamaan syksyllä opiskelijoille valinnat molempiin vuosiluokan kursseihin, jotta syksyn kurssin arviointi ei kuittaa koko vuosiluokan suoritusta valmiiksi ennen aikojaan.

  Koskeen siirretään myös muiden arvosanojen aiheiden arvioinnit ja Sanallinen arviointi -kentän tieto. Jos suorituksella on esim. arvosana "A", pitää sille olla täytettynä KOSKI-arvosanaksi "S". Sen jälkeen kurssilla olevat muiden arvosanojen aiheet ja niiden arvioinnit siirtyvät myös Koskeen viimeisimmästä arvioidusta kurssista. Jos suorituksella on joku muu arvosana (esim. numero), nämä eivät siirry vaan Koskessa näkyy vain numeroarvosana.

  Poikkeuksena käyttäytyminen, josta siirtyy muiden arvosanojen arvioinnit sekä sanallinen arviointi, vaikka kurssisuorituksen arvosana olisi muu kuin "S".

  Vuosiluokan vahvistus

  Primus W 4.56.7 lähtien opiskelijarekisteriin on lisätty Vuosiluokan vahvistukset -taulukko, johon kirjataan jatkossa vuosiluokan vahvistukset Koskea varten: ota esille kentät Vahvistuksen vuosiluokka, Vahvistuksen pvm. Täytä taulukkoon vuosiluokka ja samalle riville vahvistuspäivä. Jos nämä on täytetty taulukkoon, niin ei tutkita enää suorituksista, onko ne valmiita vai ei. Vahvistuspäivämääräksi siirtyy taulukon päivämäärä kyseisen vuosiluokan riviltä. Nämä täytetään vasta, kun tiedetään oppilaan pääsevän luokalta eli yleensä lukuvuoden lopussa.

  Jos taulukossa ei ole vahvistusta, etsitään sitä kuten aiemminkin opiskelijan suorituksista ja Koulun tiedot -rekisterin Lukuvuosi päättyy -kentästä. Opsista täytyy silloin poistaa turhat valinnat ja kaikki kyseisen luokka-asteen suoritukset tulee olla arvioitu. Vahvistuspäivämääräksi tulee Lukuvuosi päättyy -kentän tieto.

  9-luokan suoritukset versiosta PW 4.55.8 lähtien

  • 9-luokan suoritukselle ("Perusopetuksen vuosiluokan suoritus") ei tule jatkossa mukaan arviointeja, mikäli oppilas on päässyt luokalta eli Luokaltasiirto-kentässä on joko "Siirretään" tai "Jatkaa opintoja" -vaihtoehto.
  • 9-luokan arvioinnit tulevat tällöin sen sijaan perusopetuksen oppimäärään suoritukseen (päättötodistukseen) mukaan.
  • 9-luokkalaisten perusopetuksen päättötodistuksen vahvistuspäiväksi siirretään opiskelijarekisterin Valmistumispäivä-kentän tieto. (PW 4.56.5 lähtien)

  Perusopetus toiminta-alueittain

  Jos oppilaalle on rastittu kenttä Opetus toiminta-alueittain, etsitään arviointitiedot seuraavasti:

  • Toiminta-alueittain opiskelevan suoritukset haetaan opetussuunnitelmasta. Kurssit-rekisterissä tulee silloin täyttää aineille oikea vaihtoehto kenttään Toiminta-alue. Aineen arvioinniksi siirretään viimeisimmän arvioidun kurssin tiedot.
  • Toiminta-alueopetuksen 9. vuosiluokan oppilaalle siirtyy Koskeen vain oppimäärän suoritus, jos oppilas pääsee luokaltaan.
  • Vuosiluokan vahvistus siirtyy samoin kuin normaalissa perusopetuksessa, katso yllä.

  Muut täytettävät kentät

  Ensimmäisessä sarakkeessa on Primuksen kenttä, joka täytetään. Toisessa sarakkeessa on rekisteri, josta tieto/kenttä haetaan. Kolmannessa sarakkeessa on muuta huomioitavaa. Myös kentän pakollisuus tai vaihtoehtoisuus on kirjoitettu viimeiseen sarakkeeseen. Muut kentät, joissa ei ole mainintaa, ovat vapaaehtoisia täytettäväksi. Ne kentät, joissa on lisänä "+ kielikentät", tarkoittavat suomeksi, ruotsiksi, englanniksi.

  Primuksen kenttäRekisteriHuomioita
  Aloituspäivä 1)OpiskelijatVaihtoehtoinen
  Perusopetuksen alkamispäivä 1)OpiskelijatVaihtoehtoinen
  Kouluuntulopäivä 1)OpiskelijatVaihtoehtoinen
  OpetuskieliOpiskelijat/Koulun tiedotPakollinen
  DiaarinumeroOpiskelijat/Luokat/Koulun tiedotPakollinen
  (Tutkinto->OPH:n määräys/DnroOpiskelijat)
   
  EropäiväOpiskelijatJos eropäivä on sama tai myöhäisempi kuin Koulun tiedoissa oleva Lukuvuosi päättyy-päivä (=vuosiluokan vahvistus), siirretään Koskeen oppilaalle myös vuosiluokan vahvistus (lukuvuoden päättyessä koulua vaihtavat). Jos eropäivä on aiempi, vuosiluokan suoritus jää kesken (kesken lukuvuotta eroavat). HUOM! Eropäivä täytetään aina kun opiskelija vaihtaa koulua kesken lukuvuotta, tai lukuvuoden päätyttyä (kesän aikana).
  Eron syyt (rekisteristä)->Opiskeluoikeuden tila (KOSKI)OpiskelijatJos Eropäivä täytetty, siirretään myös eron syy
  ValmistumispäiväOpiskelijatTäytetään vain 9lk. sitten kun ovat valmistuneet
  Vahvistuksen vuosiluokkaOpiskelijatTäytetään lukuvuoden lopussa (tai kun tiedetään oppilaan pääsevän luokalta)
  Vahvistuksen pvmOpiskelijatTäytetään lukuvuoden lopussa (tai kun tiedetään oppilaan pääsevän luokalta)
  Tilapäisen kesk.alkupäiväOpiskelijat
   
  Tilapäisen kesk. päättymispäiväOpiskelijat
   
  Vuosiluokkiin sitomaton opetusOpiskelijatJos kenttä rastittu, ei siirretä koskaan vuosiluokan vahvistusta Koskeen.
  Lisätietoja todistukseen + kielikentätOpiskelijat
   
  Perusopetuksen aloittamista lykättyOpiskelijat
   
  Aloittanut ennen oppivelvollisuuttaOpiskelijat
   
  Luokka-aste/vuositasoOpiskelijatVaihtoehtoinen
  Luokka-aste/vuositasoLuokatVaihtoehtoinen
  Ryhmä/LuokkaOpiskelijatPakollinen. Täytettävä myös kotiopetuksessa oleville. (Tee Luokat-rekisteriin tarvittavat luokat kotiopetuksessa olevia varten)
  KielikylpykieliOpiskelijat
   
  LuokaltasiirtoOpiskelijat
   
  Kuljetuksen alkupäiväOpiskelijat
  Kuljetuksen päättymispäiväOpiskelijat
  Opiskelija kotiopetuksessa alkaenOpiskelijat
  Opiskelija kotiopetuksessa päättyenOpiskelijat
  Opiskelija ulkomailla alkaenOpiskelijat
  Opiskelija ulkomailla päättyenOpiskelijat
  Asuminen, aloituspäivätOpiskelijatJos asuu asuntolassa
  Asuminen, lähtöpäivätOpiskelijatJos asuu asuntolassa
  Asumisen tyyppiOpiskelijatJos asuu asuntolassa
  Koulukotijakso alkaaOpiskelijat
  Koulukotijakso päättyyOpiskelijat
  Todistusten allekirjoittaja opettaja/Todistusten allekirjoittaja henkilökunta/Todistusten allekirjoittaja tekstinä 2)OpiskelijatPakollinen, jos suoritus on valmis
  Todistusten allekirjoittajan titteliOpiskelijatPakollinen, jos suoritus on valmis
  Kurssityypin tasoKurssityypitPakollinen (aine tai kurssi)
  YksilöllistettyKurssityypit
   
  PakollinenKurssityypitPakollisuutta tarkoittaville kurssityypeille
  Opetuskieli->Koodi (ISO 639)Kurssit
   
  Yhteishaun aine (->Koodi) 3)KurssitTäytetään valtakunnal.aineille
  Yhteishaun äidinkieli 3)KurssitTäytetään äidinkielen aineelle
  Yhteishaun kieli->Koodi (ISO 639) 3)KurssitTäytetään vieraille kielille
  Oppimäärä 3)KurssitTäytetään vieraille kielille
  KOSKI-tunniste + kielikentätKurssitVaihtoehtoinen, paikallisille aineille
  Kuvaus + kielikentätKurssitVaihtoehtoinen, paikallisille aineille
  Luokka-asteKurssitTäytetään kaikille alemman tason kursseille
  KäyttäytyminenKurssitRastitaan käyttäytymisen kursseille sekä aineelle
  Siirto tuen vaiheeseen 4)Pedagogiset asiakirjat=Tehostettu tuki
  Tuen alkamispäivä 4)Pedagogiset asiakirjat
  Tuen päättymispäivä 4)Pedagogiset asiakirjat
  Luonnos 4)Pedagogiset asiakirjatJos asiakirja on keskeneräinen
  Erityinen tuki 4)Hakemukset ja päätökset
  Tuen vaihe 4)Hakemukset ja päätökset
  Erityisen tuen päätös 4)Hakemukset ja päätöksetPakollinen
  AlkamispvmHakemukset ja päätöksetPakollinen
  PäättymispvmHakemukset ja päätökset
  Erityisoppilaan opetusryhmä 4)Hakemukset ja päätökset
  Opetus toiminta-alueittain 4)Hakemukset ja päätökset
  Pidennetty oppivelvollisuus 5)Hakemukset ja päätökset
  Joustavassa perusopetuksessa (JOPO) 5)Hakemukset ja päätökset

  1) Joku näistä kolmesta päivämäärästä tulee olla täytettynä. Aloituspäiväksi laitetaan se päivä, jolloin opiskelija on aloittanut kyseisessä koulussa.

  2) Jos opiskelijarekisterin allekirjoittaja-kentät ovat tyhjät, toissijaisesti haetaan allekirjoittaja Luokat-rekisteristä Todistuksen allekirjoittaja, Todistuksen allekirjoittajan titteli. (Kolmanneksi haetaan opiskelijan Yksikkö-kentän kautta Yksikön johtaja, Yksikön johtajan titteli.) Neljänneksi haetaan Koulun tiedoista Rehtori/koulun johtaja, Rehtorin titteli.

  3) Katso tarkemmat aineiden ja kurssien kenttien täyttöohjeet erillisestä ohjeesta.

  4) Perusopetuksen lisätietoihin haetaan tehostetun tuen tiedot Pedagogiset asiakirjat -rekisteristä, taulukossa olevista kentistä. Erityisen tuen tiedot haetaan Hakemukset ja päätökset -rekisteristä.

  5) Jos opiskelijalle on tehty päätös Hakemukset ja päätökset -rekisteriin ja siinä on rastittu joko Pidennetty oppivelvollisuus tai Joustavassa perusopetuksessa (JOPO), niin päivämäärät haetaan päätöksen rekisterikortilta kentistä Alkamispvm, Päättymispvm. Opiskelijarekisterin vastaavia kenttiä ei enää huomioida (PW 4.55.6 jälkeen).

  Päivitetty: 8.8.2018

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  KOSKI