Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Uusintasuoritukset arvioinnissa

  Uusijoita varten on syytä tehdä uusi arviointikirja, jotta myös ensimmäisen arviointikirjan tiedot jäävät tallelle. Uusijoiden osalta ei siis korjata jo toimeenpantua arviointikirjaa. Aiemmasta arviointikirjasta otetaan kopio ja tehdään arvosanamuutokset kopioon. Kopiosta voi poistaa ylimääräiset opiskelijat. Alkuperäinen arviointikirja arkistoidaan. Kopio toimeenpannaan, jolloin Primus ilmoittaa, keillä arvosanat muuttuivat.

  Valitse Toiminnot / Kopioi rekisterikortti. Primus kysyy Haluatko kopioida myös arvosanat? Jos vastaat kyllä, kopioituu samalla myös opiskelijakohtaiset kurssimuutokset.

  Jos opiskelija osallistuu vain tenttiin tai uusintatenttiin, voi sitä varten tehdä oman arviointikirjan. Sen tyypiksi valitaan Tentti, Uusintatentti tai Rästitentti. Opiskelija voi ilmoittautua tällaiseen tenttiin Wilman kautta.

  Välilehdet Opiskelijarekisterin kurssisuoritusruudussa

  Jos opiskelijalla on ennestään arvosana kurssista, jokaisesta uusinnasta syntyy uusi välilehti Opiskelijarekisterin puolelle, kurssin suoritusruutuun. Välilehtien niminä näkyy suorituspäivämäärät. Vanha arvosana siirtyy arvosanahistoriaan ja uusin suoritus tulee päällimmäiseksi. Todistuksiin, opintosuoritusotteisiin ja arviointiyhteenvetoihin tulostuu päällimmäinen arvosana.

  Vanhat arvosanat näkyvät joko päivämääräjärjestyksessä tai paremmuusjärjestyksessä. Jos Koulun tiedoissa on sallittu arvosanan korvaaminen huonommalla, näkyy silloin päällimmäisenä tuorein päivämäärä. Jos taas korvaamista ei ole sallittu, päällimmäisenä on paras arvosana, vaikka sen suorituspäivämäärä olisi vanhempi.

  Halutun arvosanan voi nostaa päällimmäiseksi Ensimmäiseksi-painikkeen avulla. Arvosanojen järjestämisen voi tehdä kaikille kursseille ja opiskelijoille kerralla: Arvosanamääritykset-rekisterissä valitaan Lisätoiminnot / Järjestä opiskelijoiden suoritukset. Toiminnon avulla voidaan järjestää opiskelijoiden suoritukset niin, että numeroarvoltaan suurin tulee voimaan. Ohjelma järjestää ainoastaan arvosanat, joissa on sama tieto kentissä Arvosana ja Numero, eli kirjainarvosanat jätetään huomioimatta.

  Toimeenpano ilman arvosanaa

  Arvioinnin voi toimeenpanna myös ilman arvosanaa esim. muiden arvosanojen aiheita arvioitaessa. Toimintoa varten on Koulun tiedot -rekisterissä kenttä Salli toimeenpano ilman arvosanaa. Arvioinnit annetaan vain esim. Muiden arvosanojen aiheet -sarakkeisiin, mutta ei anneta mitään arvosanaa Arv-sarakkeeseen.

  Kurssitietoja voi muokata opiskelijakohtaisesti klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella opiskelijan nimeä ja valitsemalla valikosta Muuta opiskelijan kurssitietoja. Apuruudussa näkyvät tiedot ovat Opetustarjonta (Kurssit)-rekisterin kenttiä, mutta tässä muokatut tiedot tallentuvat vain valitulle opiskelijalle.

  Huomaa, että arviointikirjan kautta tehdyt opiskelijakohtaiset kurssimuutokset tallentuvat vain arviointikirjalle ja siirtyvät toimeenpanossa opiskelijan suoritukseen, jos ne on Koulun tiedot -rekisterissä valittu siirtyviksi tiedoiksi. Ongelmia voi tulla, jos samaan suoritusvälilehteen on kirjattu aiemmin kurssimuutoksia opiskelijarekisterin tai Wilman kautta. Tarkemmat ohjeet täältä.

  Opettajat voivat myös kirjoittaa sanallisen arvioinnin kenttään väliaikatietoja ennen varsinaista arviointia. Tällaisia tietoja voi olla vaikkapa "Kirjallinen tehtävä tekemättä, Oppimispäiväkirjaa täydennettävä, Poissaolot korvaamatta jne". Nämä tiedot näkyvät opiskelijalle myös Wilmassa, Suoritukset-välilehdellä. Jotta opettaja voi muokata jo kertaalleen toimeenpantua arviointikirjaa, annetaan siihen oikeus Käyttäjäryhmät-rekisterissä. Jos opettaja muokkaa arviointikirjaa Wilmassa, pitää antaa Opettajarekisterissä Oikeus muokata toimeenpantuja arviointeja Wilmassa.