Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Oppisopimuskoulutuksena toteutettava ammatillinen peruskoulutus lomakkeella K13p

  OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN SUORITTEET

  Ammatillisen peruskoulutuksen suoritteet kysytään eriteltyinä opetussuunnitelmaperusteiseen ja näyttötutkintoperusteiseen koulutukseen. Tässä ohjeessa on oppisopimuskoulutuksen suoritteiden keräämiseen apuja. Lomakkeen muut kohdat pitää kerätä muista ohjelmista, esim. taloushallinnon ohjelmista.

  Hauissa täytyy huomioida vielä eri koulutusalat, joiden mukaan tilasto kerätään. Hakujen loppuun lisätään JA-ehdolla koulutusala-haku, esim. JA Koulutusala->Koulutusala="tekniikka ja liikenne". Lisäksi, jos opiskelijoita on jo arkistoitu, huomioidaan nekin lisäämällä hakuruudussa kohta Hae myös arkistosta.

  KOHTA S 6

  Kohdassa S 6 suoritemääriin sisältyvät myös kokonaismäärästä seuraavat opiskelijaryhmät:

  • perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) keväällä 2013 päättäneille 1.6.2013 jälkeen solmittuja ammatillisen peruskoulutuksen oppisopimuksia vastaavat suoritteet
  • perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) vuonna 2014 päättäneille solmittuja ammatillisen peruskoulutuksen oppisopimuksia vastaavat suoritteet
  • perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen (10. luokan) vuonna 2015 päättäneille solmittuja ammatillisen peruskoulutuksen oppisopimuksia vastaavat suoritteet
  • muiden alle 25-vuotiaiden vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa olevien ammatillisen peruskoulutuksen oppisopimuksia vastaavat suoritteet (d-sarakkeet)

  S 6.1 Aloittaneet opiskelijat

  Ilmoitetaan kalenterivuoden aikana aloittaneiden opiskelijoiden lukumäärät.
  Kokonaismäärä sarakkeseen c:
  Oppisopimuskoulutus=Kyllä JA Tutkinto->Tutkinto=*perustutkinto* JA Opintojen rahoitus->Rahoitusmuoto<>"Nuorten aikuisten osaamisohjelma" JA Aloituspäivä="*.2016"

  Ota yllä olevalla haulla esiin haetuista opiskelijoista jakauma (oletusasetuksilla) Suoritustapa-kentän perusteella, niin saat eriteltyä opetussuunnitelmaperusteiset ja näyttötutkintoperusteiset opiskelijat lomakkeen sarakkeisiin a ja b.

  Sarake d:
  Oppisopimuskoulutus=Kyllä JA Tutkinto->Tutkinto=*perustutkinto* JA Opintojen rahoitus->Rahoitusmuoto<>"Nuorten aikuisten osaamisohjelma" JA Aloituspäivä="*.2016" JA Ikä tarkastelupäivänä(Aloituspäivä)<25 JA Aikaisempi koulutus->Nimi=""
  (Aikaisemman koulutuksen tilalla voi käyttää Aikaisempi tutkinto-kenttää.)

  S 6.2 Koulutukseen osallistuneet

  Ilmoitetaan kalenterivuoden aikana koulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden lukumäärä.
  Kokonaismäärä sarakkeeseen c:
  Oppisopimuskoulutus=Kyllä JA Tutkinto->Tutkinto=*perustutkinto* JA Opintojen rahoitus->Rahoitusmuoto<>"Nuorten aikuisten osaamisohjelma" JA (Tutkintotavoitteinen koulutus=Kyllä JA ((Lukuvuosi="2015-2016" JA Kevät 20.1.<>"Ei kirjoilla") TAI (Lukuvuosi="2016-2017" JA Syksy 20.9.<>"Ei kirjoilla")) TAI (Aloituspäivä="*.2016"))

  A- ja b-sarakkeiden tiedot voi ottaa yllä olevan haun tuloksista jakaumalla Suoritustapa-kentän perusteella.

  Sarake d:
  Oppisopimuskoulutus=Kyllä JA Tutkinto->Tutkinto=*perustutkinto* JA Opintojen rahoitus->Rahoitusmuoto<>"Nuorten aikuisten osaamisohjelma" JA (Tutkintotavoitteinen koulutus=Kyllä JA ((Lukuvuosi="2015-2016" JA Kevät 20.1.<>"Ei kirjoilla") TAI (Lukuvuosi="2016-2017" JA Syksy 20.9.<>"Ei kirjoilla"))TAI (Aloituspäivä="*.2016")) JA Ikä tarkastelupäivänä(Aloituspäivä)<25 JA Aikaisempi koulutus->Nimi=""
  (Aikaisemman koulutuksen tilalla voi käyttää Aikaisempi tutkinto-kenttää.)

  S 6.3 Purkautuneet oppisopimukset

  Ilmoitetaan opiskelijat, joiden oppisopimus on purkautunut kalenterivuoden aikana.
  Oppisopimuskoulutus=Kyllä JA Tutkinto->Tutkinto=*perustutkinto* JA Opintojen rahoitus->Rahoitusmuoto<>"Nuorten aikuisten osaamisohjelma" JA Oppisopimuksen purkupäivä=*.2016

  A- ja b-sarakkeiden tiedot voi ottaa jakaumalla ja d-sarakkeen jatkamalla hakua kohdan 6.1 mukaisesti.

  S 6.3.1 josta muuhun koulutukseen siirtyneet

  Ilmoitetaan lukumäärätieto vuoden 2016 aikana purkautuneista oppisopimuksista, joiden sopimusten purun perusteena on ollut muuhun koulutukseen siirtyminen.
  Oppisopimuskoulutus=Kyllä JA Tutkinto->Tutkinto=*perustutkinto* JA Opintojen rahoitus->Rahoitusmuoto<>"Nuorten aikuisten osaamisohjelma" JA Oppisopimuksen purkupäivä=*.2016 JA (Siirtynyt kuntayhtymän toiseen oppilaitokseen->Korttinumero<>0 TAI Siirtynyt oppilaitoksen sisällä toiseen tutkintoon->Korttinumero<>0 TAI Siirtynyt toisen koulutuksen järjestäjän oppilaitokseen<>"")

  A- ja b-sarakkeiden tiedot voi ottaa jakaumalla ja d-sarake jatkamalla hakua kohdan 6.1 mukaisesti.

  S 6.4 Suoritettujen tutkintojen määrä (Koko tutkinnon suorittaneet)

  Opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen osalta ilmoitetaan opiskelijat, jotka ovat saaneet tutkintotodistuksen koulutuksen järjestäjältä vuonna 2016 ja näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen osalta ilmoitetaan opiskelijat, jotka ovat saaneet tutkintotoimikunnan hyväksymän tutkintotodistuksen vuonna 2016.

  Ilmoitetaan vuoden 2016 aikana suoritettujen tutkintojen lukumäärä niiden opiskelijoiden osalta, jotka koulutuksen järjestäjä on ilmoittanut tilastointipäivinä rahoitukseen oikeuttaviksi opiskelijoiksi.

  Oppisopimuskoulutus=Kyllä JA Tutkinto->Tutkinto=*perustutkinto* JA Tutkintotavoitteinen koulutus=Kyllä JA Opintojen rahoitus->Rahoitusmuoto<>"Nuorten aikuisten osaamisohjelma" JA ((Lukuvuosi="2015-2016" JA Kevät 20.1.<>"Ei kirjoilla") TAI (Lukuvuosi="2016-2017" JA Syksy 20.9.<>"Ei kirjoilla")) JA (Valmistumispäivä="*.2016" TAI (Todistuslajit="1 tutkintotodistus" JA Todistusten päiväykset="*.2016"))

  A- ja b-sarakkeiden tiedot voi ottaa jakaumalla ja d-sarake jatkamalla hakua samoin kuin kohdassa 6.1.

  S 6.6 Suoritettujen tutkinnon osien määrä (näyttötutkintoperusteinen ja opetussuunnitelmamuotoinen)

  Ilmoitetaan vuoden 2016 aikana suoritettujen tutkinnon osien lukumäärä niiden opiskelijoiden osalta, jotka koulutuksen järjestäjä on ilmoittanut tilastointipäivinä rahoitukseen oikeuttaviksi opiskelijoiksi. Tässä ei ilmoiteta maksullisen palvelutoiminnan opiskelijoiden (toiselle koulutuksen järjestäjälle myydyn tietopuolisen koulutuksen opiskelijoiden) suorittamia tutkinnon osia.

  Hae opiskelijat esiin sarakkeittain kohdan 6.2 esimerkkien mukaisesti. Ota esiin haetuista opiskelijoista arviointiyhteenveto ajalta 1.1. – 31.12.2016 ja kurssityypiltä "1pakollinen", jos se teillä vastaa tutkinnon osan suoritusta. Voit aakkostaa sarakkeen c haun mukaisen koosteen Suoritustapa-kentän perusteella, jotta saat eriteltyä ops-perusteiset ja näyttötutkintoperusteiset suoritukset sarakkeisiin a ja b.

  S 6.9 Opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa

  Näiden tietojen hakemiseen voit soveltaa tämän ohjeen lopussa olevaa ohjetta.

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  Opetushallitus