Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Kysymysten lisääminen ja muokkaus

  Kysymykset lisätään klikkaamalla joko pohjan nimeä tai valitsemalla rivin lopusta valikkopainikkeen kautta Muokkaa. Kyselypohja avautuu ruudulle, ja voit valita yläreunan Uusi-painikkeen kautta lisättäväksi esim. tekstikentän. Lisätyt elementit tulevat näkyviin ruudun keskiosaan. Elementin kysymys ja vastausvaihtoehdot kirjoitetaan ikkunan alalaidan kenttiin.

  Asetukset

  Ennen kuin pohjaan lisätään mitään elementtejä, kannattaa antaa pohjalle nimi ja kiitosviesti. Asetukset-painikkeesta aukeaa editorin alareunaan kentät, joissa voidaan muokata pohjan ulkoasua, muuttaa sen nimeä ja antaa pohjalle pääotsikko sekä kiitosviesti, joka näytetään vastaajalle Lähetä-painikkeen painamisen jälkeen. Asetuksissa määritellään myös rinnakkaisten valintavaihtoehtojen lukumäärä, ja tarvittaessa voidaan muuttaa myös Lähetä-painikkeen tekstiä.

  Muuta-painike päivittää näkymän, mutta varsinainen lomakkeen tallennus tehdään ikkunan oikean alalaidan Tallenna kyselypohja -painikkeella.

  Kyselypohjan muokkaus


  Kyselyn kysymykset ja otsikot lisätään yläreunan Uusi-painikkeen kautta.

  • Selite lisää pohjaan tekstiä, esim. vastausohjeita.
  • Väliotsikolla voidaan kertoa esimerkiksi kysymysten aihealueet.
  • Sarakeotsikot-painikkeella luodaan rinnakkaisten vastausvaihtoehtojen yläpuolelle numerot tai teksti, eli ylipäätään mitä mikäkin pallukka vastauksessa tarkoittaa. Vaihtoehdot kirjataan ruudun alalaitaan, jokaisen sarakkeen otsikko omalle rivilleen. Eri vastausvaihtoehtojen lukumäärä annetaan Vaihtoehtojen lukumäärä -kenttään. Esimerkiksi, jos halutaan antaa vaihtoehdot 1, 2 ja 3 tai "usein, toisinaan, harvoin", merkitään kenttään 3.
  • Valinta, Valintaryhmä sekä Tekstikenttä -painikkeilla laaditaan itse kysymykset ja niiden vastausvaihtoehdot. Näistä kentistä kerrotaan tarkemmin alempana.


  Pohjan kysymyksiä voi muokata jokaisen kysymyksen yhteydessä näkyvällä Muokkaa-painikkeella. Kysymysten järjestystä voi muuttaa klikkaamalla Muokkaa-painiketta kysymyksen kohdalta ja siirtämällä kysymyksen nuolipainikkeilla haluttuun kohtaan. Järjestysnumerointi muuttuu automaattisesti.

  Käytettävät kysymystyypit

  Käytettävissä on kolme erilaista kysymystyyppiä: Valinta, Valintaryhmä ja Tekstikenttä, joiden avulla laaditaan itse kysymykset ja niiden vastausvaihtoehdot. Kaikkia kysymystyyppejä koskevat tietyt perusasetukset:

  • Teksti: Kenttään kirjoitetaan kysymyksen nimi.
  • Lisättävien kysymysten määrä: Samantyyppisiä kysmyksiä on mahdollista lisätä kerralla useampia ja palata sitten muokkaamaan esim. kysymysten nimet. Tämä nopeuttaa kyselypohjan rungon laatimista.
  • Muu tunniste/lisätieto: Kentän voi jättää tyhjäksi tai antaa siihen jonkin tunnistetiedon. Tunnisteen perusteella voi myöhemmin rajata vastausjoukkoa kyselyn tuloksia tarkastellessa. Kenttään voi syöttää numeroita tai tekstiä.
  • Pakollinen kysymys: Kyselyvastausten tallentaminen ei onnistu, ennen kuin vastaaja on täyttänyt kaikki pakolliseksi määritellyt kohdat. Pakollisia kysymyksiä voidaan määritellä kaikkiin muihin kyselyihin, paitsi julkisiin. Kysymyksen pakollisuudesta kertoo tähti (*) kysymyksen perässä.
  • Älä numeroi kysymystä: Kysymystä ei numeroida kyselyssä. Hyödyllinen, jos esim. kyselypohjan alkuun halutaan yleisiä kysymyksiä ilman numerointia. Numeroimattomuus vaikuttaa myös tuloksiin, eli numeroimattomia kysymyksiä ei numeroida myöskään tuloksissa. Se ei kuitenkaan estä tulosten tarkastelua.

  Valinta

  Tämä kysymystyyppi sisältää versiosta 2.20 lähtien aiemmin erillisinä olleet pudotusvalikon ja monivalinnan. Kysymystyyppi antaa käyttäjän valita vain yhden annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehto sopii esim. kysymyksiin, joihin vastaus on tyyliä "usein, toisinaan, harvoin". Valitse ensin vaihtoehtojen esitystapa: pudotusvalikko, vaihtoehdot allekkain tai vaihtoehdot rinnakkain (ent.monivalinta).

  • Pudotusvalikko: Vaihtoehdot ovat avattavassa pudotusvalikossa. Ylimmäinen vaihtoehto näkyy vastaajalla oletusvaihtoehtona, joten Vaihtoehdot-osion ensimmäiseksi vaihtoehdoksi kannattaa kirjoittaa esim. "Valitse" tai " - ", jolloin vastaamatta jättäneet saadaan eroteltua ylimmän vaihtoehdon valinneista.
  • Vaihtoehdot allekkain: Vaihtoehdot ovat pallukoina allekkain, ja vastausvaihtoehto pallukan perässä.
  • Vaihtoehdot rinnakkain: Vaihtoehdot ovat kysymyksen perässä pallukoina rinnakkain. Tämä esitystapa vaatii lisäksi sarakeotsikot, joilla nimetään mitä eri vaihtoehdot tarkoittavat.

  Valintakenttiä koskevat asetukset:

  • Vaihtoehdot: Lisää kenttään kaikki vastausvaihtoehdot allekkain, jokainen omalle rivilleen. Jos valitsit esitystavaksi vaihtoehdot rinnakkain, on Vaihtoehdot-kenttä disabloitu, ja vaihtoehdot nimetään Sarakeotsikoilla. Otsikko voi olla numero tai tekstiä.
  • Lukuarvojen järjestys: Anna vaihtoehtojen järjestys suurimmasta pienimpään tai pienimmästä suurimpaan. Tällä voi tuloksia tarkasteltaessa muuttaa monivalinnan painikkeiden merkityksen päinvastaiseen järjestykseen, jos kysymys on esitetty ikään kuin eri suunnasta kuin lomakkeen muut kysymykset.
  • Ensimmäistä vastausvaihtoehtoa ei huomioida vastauksena: Koskee pudotusvalikko-tyypin kysymyksiä. Tällä voidaan jättää ensimmäisen rivin "Valitse" tms. tyhjä vaihtoehto huomiotta vastauksissa.

  Valintaryhmä

  Tämän kysymystyypin avulla tehdään lista vaihtoehdoista, josta vastaaja voi valita useampia vaihtoehtoja. Itse kysymys kirjoitetaan tekstikenttään. Kirjoita kaikki vastausvaihtoehdot allekkain Vaihtoehdot-kenttään.

  • Lukuarvojen järjestys: Anna vaihtoehtojen järjestys suurimmasta pienimpään tai pienimmästä suurimpaan. Tällä voi tuloksia tarkasteltaessa muuttaa monivalinnan painikkeiden merkityksen päinvastaiseen järjestykseen, jos kysymys on esitetty ikään kuin eri suunnasta kuin lomakkeen muut kysymykset.

  Tekstikenttä

  Tämä kysymystyyppi on avoimia kysymyksiä varten. Vastauskentän koko voidaan säätää niin suureksi kuin halutaan. Kenttään mahtuvan tekstin määrää ei ole rajoitettu, korkeus ja leveys säätelevät ainoastaan kentän ulkoasua. Korkeus ja leveys ilmoitetaan merkkimäärinä, esim. korkeus 3 tarkoittaa kolmen rivin korkuista aluetta ja leveys 80 tarkoittaa 80 merkin pituista aluetta.