Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Osaamisen tunnustamiset ja keskeytykset

  Usein opiskelijat siirretään Kurreen jo kesän aikana, jolloin mahdollisista osaamisen tunnustamisista (hyväksiluvuista) ja vapautuksista ei vielä tiedetä. Kurren opetusryhmiin "turhaan" siirtyneet opiskelijat saa poistettua ryhmistä massana. Massana voidaan poistaa myös ne opiskelijat, jotka ovat ilmoittaneet keskeyttävänsä jonkin opinnon tai opiskelun kokonaan.

  Poista valintoja -toiminnossa tutkitaan opiskelijan rekisterikorttia ja siihen merkittyjä valintoja ja arvosanoja. Opiskelijat, joille on kirjattu Primukseen keskeytys, vapautus tai osaamisen tunnustaminen, saadaan poistettua Kurresta ko. opinnon opetusryhmästä. Toimintoa voi käyttää pitkin vuotta, esim. aina jakson vaihtuessa tai kun tiedetään, että Primukseen on kirjattu osaamisen tunnustamisia tai keskeytyksiä.

  Osaamisen tunnustamiset

  Opiskelijat, joille on kirjattu osaamisen tunnustamisia Primukseen, saadaan pois Kurren ryhmistä seuraavasti:

  • Tarkista Arvosanamääritykset-rekisterissä, että kenttä Lasketaan suoritukseksi on rastittu kaikille niille arvosanoille, joita osaamisen tunnustamisilla käytetään (esim. 1-3).
  • Tarkista, että Kurssityypit-rekisterissä on olemassa osaamisen tunnustamista tarkoittavat tyypit, esim. "1os.tunn. ennen" ja "1os.tunn. aikana".
  • Tarkista myös, että näille tyypeille on täytetty kenttä Ammatillisten oppilaitosten tilastojen laajuustyyppi, ja siihen joko Osaaminen tunnustettu koulutuksen aikana tai Osaaminen tunnustettu ennen koulutuksen alkua.
  • Opiskelijoilla osaamisen tunnustaminen merkitään opiskelijarekisterin opsinäkymässä tutkinnon osaan. Tutkinnon osaan merkitty tunnustaminen tulkitaan Kurressa siten, että kaikki tähän tutkinnon osaan kuuluvat opinnot on myös tunnustettu. Tunnustamisia ei siis tarvitse kirjata erikseen jokaiselle jaksolle vaan riittää, että se on kirjattu tutkinnon osalle.
  • Suorituksen kurssityypiksi valitaan jokin osaamisen tunnustamista tarkoittava tyyppi. Arvosanan tulee olla sellainen, joka tarkoittaa hyväksyttyä suoritusta.

  Kurressa tällaiset opiskelijat poistetaan ryhmistä perustietoikkunan Opetusryhmät (Ryhmät)-välilehdellä.

  • Valitse Ctrl-näppäin pohjassa ne ryhmät tai yksittäiset opiskelijat, joista on kyse. Valitse sitten Tiedonsiirrot / Poista valintoja.
  • Jos et ole varma, keillä osaamisen tunnustamisia tai keskeytyksiä on, voit tehdä poiston kaikkien ryhmien osalta: Tiedonsiirrot / Poista valintoja, valitse Kaikista ryhmistä.
  • Valitse, missä tilanteissa haluat poistaa opiskelijan Kurren ryhmästä: kurssin osaaminen on tunnustettu
  • Valitse myös, miten Kurren opintojen tietoja verrataan Primuksen kurssirekisterin ja opiskelijoiden opetussuunnitelman tietoihin. Käytä samaa tunnistustapaa kuin käytät arviointikirjoja muodostettaessa. Koodi tai korttinumero on yleensä ammatillisessa koulutuksessa toimivin.
  • Klikkaa Päivitä. Kurre antaa vielä yhteenvedon poistettavista opiskelijoista. Tarkista tiedot ja hyväksy poistot.

  Keskeytykset ja vapautukset


  Kun opiskelija ilmoittaa jättävänsä jonkin suorituksen kesken, tekee opiskelijahallinto tai opettaja kirjauksen Primukseen tai Wilmaan. Tieto keskeytyksestä saadaan välittymään myös lukujärjestysten tekijälle, kun keskeytykset päivitetään Primuksesta. Opiskelija poistuu niistä kursseista, jotka hän on jättänyt kesken.

  Keskeytetylle ja kesken jääneelle suoritukselle on hyvä olla omat arvosanansa.

  • Kesken jäänyt suoritus on sellainen, jota opiskelijan on tarkoitus vielä jatkaa, ja jonka halutaan siirtyvän Kurreen valintana. Tällaisia arvosanoja voivat olla esim. "osallistunut", "puutteellinen", "kesken", "koe tekemättä" tms. Tällaiselle arvosanalle rastitaan Primuksen Arvosanamääritykset-rekisterissä Käsittele valintana.
  • Keskeytetty suoritus taas on sellainen, jota opiskelija ei aio jatkaa lainkaan (esim. vaihdettuaan osaamisalaa tai oppimäärä, tai keskeytettyään koko koulutuksen).

  Keskeytykset ammatillisessa koulutuksessa

  • Keskeytetyksi tulkitaan sellainen opinto tai tutkinnon osa, jolle on annettu keskeytystä tarkoittava arvosana. Tarkista käyttämienne arvosanojen määritykset Arvosanamääritykset-rekisteristä. Keskeytykseksi tulkitaan arvosanat, joita

   • ei lasketa suoritukseksi,
   • ei lasketa hylätyksi,
   • ei lasketa valinnaksi.

  Opiskelijat poistetaan ryhmistä samalla tavalla kuin yllä osaamisen tunnustamisen tapauksessa, perustietoikkunan Opetusryhmät (Ryhmät)-välilehdellä.

  • Valitse Tiedonsiirrot / Poista valintoja.
  • Valitse Kaikista ryhmistä tai palaa vielä Opetusryhmät (Ryhmät)-välilehdelle poimimaan tietyt ryhmät.
  • Valitse "kurssi on keskeytetty"

  Lukion oppimäärän vaihdosta johtuva keskeytys

  • Jos opiskelija vaihtaa esim. laajasta matematiikasta lyhyeeseen, merkitään keskeytetylle aineelle keskeyttämistä tarkoittava arvosana. Myöhemmin todistusvaiheessa poistetaan laajan matematiikan oppiaineesta arvosana kokonaan.
  • Jos opiskelijalla on Kurressa valintoja laajan matematiikan kursseissa, saa ne pois Poista valintoja -toiminnolla, rastimalla kohdan ...kurssi on keskeytetty (kurssi tarkoittaa tässä oppiainetta).
  • Yksittäinen kurssi tulkitaan keskeytetyksi samoilla periaatteeilla kuin ammatillisessakin koulutuksessa, mutta arvosana ei myöskään saa tarkoittaa etenemisestettä.

  Opinnot kokonaan keskeyttäneet opiskelijat

  Opiskelijat, jotka keskeyttävät opintonsa kokonaan, poistetaan myös Kurresta kokonaan. Etsi tällaiset opiskelijat Kurren perustietoikkunan Rajaa Primuksen haulla -toiminnolla, esim. keskeytyspäivän perusteella.

  Vapautukset

  Jos opiskelija on vapautettu kokonaan tietyn oppiaineen opiskelusta, merkitään oppiaineelle jokin vapautusta tarkoittava arvosana, esim. V. Tällaisen arvosanan asetukset ovat samat kuin keskeytystä tarkoittavalla arvosanalla, eli vapautukseksi tulkitaan arvosanat, joita

  • ei lasketa suoritukseksi,
  • ei lasketa hylätyksi,
  • ei lasketa valinnaksi ja
  • ei tarkoita etenemisestettä.

  Opiskelijoiden poisto arviointikirjoista

  Jos arviointikirjat on jo tehty, poistetaan opiskelijat niistä erikseen.

  • Järjestä perustietoikkunan Opetusryhmät (Ryhmät)-välilehdellä ryhmät Arviointikirja-sarakkeen mukaan.
  • Maalaa kaikki ryhmät, joissa arviointikirjatieto on punainen. Näistä ryhmistä poistettiin äsken opiskelijoita.
  • Muodosta sitten nämä arviointikirjat uudelleen vaihtoehdolla ”Päivitä olemassa olevat”.
  • Arviointikirjoista poistuvat ne opiskelijat, jotka eivät ole enää mukana Kurren ryhmässä. Arviontikirjaan jätetään kuitenkin sellaiset opiskelijat, joille opettaja on jo ehtinyt kirjata arvosanan tai poissaoloja. Kurre antaa arviointikirjojen päivittämisen yhteydessä ilmoituksen "ei poistettu opiskelijaa xxx ryhmästä".
  • Jos arviointikirja on jo toimeenpantu ja opiskelijalla on hyväksytty suoritus, opiskelija ei poistu arviointikirjasta eikä Kurren ryhmästä.