Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Muiden arvosanojen aiheet - laajennus arviointitoimintoon

  Muiden arvosanojen aiheiden taulukkoon uudet kentät

  Muiden arvosanojen aiheet -taulukkoa on laajennettu käsittämään arvosanan lisäksi Muun arvioinnin opettaja, Muun arvioinnin päivämäärä ja Muun arvioinnin lisätieto. Ota nämä kentät esiin Primuksen Opiskelijat-rekisterin ylävalikosta Ylläpito / Muokkaa suoritusruutua. Asemoi ne Muiden arvosanojen aiheet -kentän kanssa vierekkäin.

  Laajennetun arvioinnin käyttöönotto

  Koulun tiedot -rekisterissä:

  • Rasti kenttä Laajennettu muu arviointi. Tällä toiminnon saa koulukohtaisesti käyttöön Primuksessa ja Wilmassa.
  • Rasti Arviointitaulukon sarakkeet -kenttäkokonaisuudessa Laajennettu muu arviointi.
  • Rasti Suoritustaulukon kentät -kenttäkokonaisuudessa Laajennettu muu arviointi. Se vaikuttaa Wilman eHOPS/Suoritukset-näkymään. Rasti myös Lisätietoja, mikäli haluat arvioinnissa annettujen lisätietojen näkyvän Suoritukset-sivulla.
  • Toimeenpanossa siirrettävät tiedot kenttäkokonaisuudessa tulee olla rastittuna Muut arvosanat -kohta, jotta nämä arvioinnit siirtyvät toimeenpanossa.
  • Lisäksi välillisesti arvioinnin toimeenpanoon vaikuttaa kentät Salli toimeenpano ilman arvosanaa, Arvosana voidaan korvata huonommalla ja opettajarekisterin Oikeus muokata toimeenpantuja arviointeja Wilmassa.
  • Täytä vielä kenttä Muiden arvosanojen aiheiden näkyminen Wilmassa. Katso lisätietoa ohjeen alaosasta.
  • Huom: Jos käytössä on automaattinen toimeenpano, pitää ensimmäinen toimeenpano tehdä manuaalisesti, jotta nämä arvioinnit siirtyvät.

  Muut rekisterit

  • Tarkista, että arviointikirjoille on täytetty Koulu-kenttä. Jos se on tyhjä, asetukset katsotaan korttinumerolla 1 olevan koulun rekisterikortilta.
  • Opetustarjonta-rekisterissä täytetään valmiiksi kullekin tutkinnon osalle Muiden arvosanojen aiheet, jolloin ne näkyvät opiskelijarekisterin suoritusruudussa, arviointikirjassa omina sarakkeinaan ja Wilman arviointisivulla omina sarakkeinaan.
  • Vaihtoehtoisesti Muiden arvosanojen aiheet -kenttään voidaan hakea tiedot ePerusteista samalla, kun haetaan tutkinnon osat. Silloin muiden arvosanojen aiheiksi tallennetaan tutkinnon osien arviointikohteet.
  • Valitse myös Opetustarjonta-rekisterissä Muiden arvosanojen asteikko jokaiselle tutkinnon osalle, jossa haluat käyttää muiden arvosanojen aiheiden arviointia. Voit tehdä tätä varten omat (sanalliset) arvosanat ja asteikon, jos et halua käyttää normaalia numeerista asteikkoa.
  • Voit ottaa Opetustarjonta-rekisterissä esiin kentän Muun arvioinnin lausepankin aihe Wilmassa ja valitse siihen haluamasi lausepankin aiheen, jonka kohdalta Wilman avaa lausepankin.

  Opiskelijat-rekisterissä:

  • Kun olet ottanut kentät esiin suoritusruutuun, voit arvioida Muiden arvosanojen aiheet suoraan kurssisuoritukseen. Muun arvosanan lisäksi voit tallentaa opettajan, päivämäärän ja lisätietoa rivikohtaisesti.
  • Kun kaikki aiheet on suoritettu/arvioitu, anna lopullinen arviointi Arvosana-kenttään.

  Vastaavat funktiot löytyy esimerkiksi tulosteita varten. Vanhat tulosteet ja funktiot toimivat kuten ennenkin eikä vanhat arvioinnit muutu.

  Arviointirekisterissä:

  • Muiden arvosanojen aiheet näkyvät arviointikirjassa omina sarakkeinaan.
  • Klikkaamalla jotain saraketta hiiren ykköspainikkeella voit valita siihen arviointitaulukon oikealta puolelta Muiden arvosanojen asteikkoon kuuluvan arvosanan, esim. Osaaminen saavutettu, Täydennettävä, Suoritus kesken, Suoritettu jne.
  • Silloin arvosanan päivämääräksi tulee nykyinen päivämäärä ja opettajaksi tallennuksen tekijä, jos hän löytyy arviointikirjan opettajista. Muuten opettajaksi tallentuu arviointikirjan Opettaja-kenttään merkitty opettaja.
  • Opettaja, päivämäärä ja lisätieto näkyvät tooltipissä, kun viet hiiren kursorin sarakkeen arvioinnin kohdalle.
  • Muutoksia pääsee tekemään klikkaamalla hiiren kakkospainiketta ko. sarakkeessa ja valitsemalla Muokkaa....arviointia. Avautuu apuikkuna, jossa voi täyttää myös opettajan, päivämäärän ja lisätiedot.

  Wilmassa:

  • Wilmassa on vastaava toiminnallisuus ryhmän arviointi-sivulla.
  • Wilmassa arviointitaulukkoon tulee näkyviin uusi sarake, jossa on rivikohtainen muokkauspainike (kolme pistettä-ikoni). Sarakkeen otsikossa on kysymysmerkki-ikoni (?), jota klikkaamalla näytetään sarakkeen tarkoitus ( = Muiden arvosanojen muokkaus).
  • Kolmen pisteen ikonia klikkaamalla aukeaa erillinen sivupaneeli, jossa käyttäjä voi tallentaa muita arvosanoja, opettajia, päivämäärää ja lisätietoja.
  • Mikäli sivupaneelin kautta tallennetaan esim. opettaja, mutta ei arvosanaa, niin näytetään arviointitaulukon solu sinisellä värillä. Se kertoo käyttäjälle, että solussa on jotain tietoa, vaikka solu näyttääkin tyhjältä itse taulukossa.
  • Jos solussa on jotain tietoa (arvosana, opettaja, päivämäärä), näytetään tooltip, kun hiiren kursori viedään solun päälle.
  • Mikäli solulle annetaan vain arvosana, mutta ei täytetä opettajaa ja/tai päivämäärää, niin tallennetaan näihin vakiotieto seuraavasti:

  1) Kirjautunut opettaja, jos hän löytyy arviointikirjan Opettaja/Muut opettajat -kentistä.
  2) Mikäli kohta 1) ei toteudu, tallennetaan opettajaksi arviointikirjan Opettaja-kentässä oleva opettaja.
  3) Päivämääräksi tallennetaan nykyinen päivämäärä.

  • Dialogi tallentaa muutokset, kun siirrytään ikkunaa sulkematta opiskelijasta toiseen.
  • Kirjaukset tallentuvat arviointikirjalle Tallenna muutokset-painikkeella ja toimeenpano siirtää ne opiskelijan suoritukseen.
  • Mikäli toiminto ei ole käytössä Koulun tiedot -rekisterissä, niin näytetään kaikki niinkuin ennenkin.

  Arviointi opiskelijakohtaisesti eHOPS:sta

  Opiskelijakohtaisen arvioinnin lomakkeelle voi ottaa esille samat kentät kuin suoritusruutuun Primuksessa ja arvioida ne opiskelijan eHOPS:n kautta. Lomake löytyy opettajan Wilmassa, kun hän valitsee ensin opiskelijan eHOPS-sivun ja klikkaa jotain tutkinnon osaa opetussuunnitelmasta. Avautuvassa sivupaneelissa valitaan Arviointi-välilehti ja siitä oikea lomake. Välilehdellä näkyy ne lomakkeet, joihin opettajalla on tarvittavat oikeudet ja sama käyttäjäryhmä kuin lomakkeilla. Klikkaa lomakkeen nimeä, jolloin pääset tallentamaan arvioinnin.

  Arviointien näkyminen opiskelijan Suoritukset-sivulla

  Jos tutkinnon osille on laitettu muiden arvosanojen aiheita, niin ne saa kaikki näkyviin Suoritukset-sivulle, vaikkei niitä olisi vielä arvioitu. Riittää, että joku aiheista on arvioitu, jolloin kaikki aiheet näkyvät kuitenkin kurssin alapuolella. Tätä varten täytetään Koulun tiedot-rekisterissä kenttä Muiden arvosanojen aiheiden näkyminen Wilmassa.

  Valintakentässä on kolme vaihtoehtoa: Näytä kaikki, Näytä viimeisimpään arvioituun aiheeseen, Vain arvioidut. Lisäksi vaikuttaa se, onko itse tutkinnon osalle laitettu arvosanaa.
  Jos kenttä jätetään tyhjäksi, yhtään suoritusta ei näy.

  • Kun itse kurssi arvioidaan, näytetään viimeisin arvioitu aihe ja muut ennen sitä, vaikka niissä ei olisikaan arviointia.
  • Näytä kaikki –vaihtoehdolla näytetään myös arvioimattomat aiheet. Huom. oltava ainakin yksi arvioitu kohde.
  • Näytä viimeisimpään arvioituun aiheeseen –vaihtoehdolla näytetään järjestyksessä arvioidut aiheet, mutta ei arvioimattomia viimeisimmän arvioidun jälkeen. Vaatii kurssisuorituksen. Toimii samalla tavalla, jos valintakentän jättää tyhjäksi.
  • Vain arvioidut –vaihtoehdolla näytetään vain ne aiheet, joissa on arviointi.

  Jos kenttää ei ole täytetty, pitää kurssissa olla joko arvosana tai sanallista arviointia, että kurssi näkyy Suoritukset-sivulla. Muiden arvosanojen aiheet näkyvät vain siihen asti, mikä niistä on viimeinen arvioitu. Loput vielä arvioimattomat jäävät piiloon.

  Muun arvioinnin opettaja ja Muun arvioinnin päivämäärä näkyvät Suoritukset-sivulla. Muun arvioinnin lisätieto näkyy vain, jos Koulun tiedot -rekisterin Suoritustaulukon kentät -taulukosta on rastittu Laajennetun muu arviointi ja Lisätietoja.